Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Švietimas

Kūrybinė vizualizacija mokinių ugdyme

Mokytoja metodininkė Laima Zalanskienė.

2019 m. kovo 29 d. Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokytojai dalyvavo I respublikinėje konferencijoje ,,Inovacijų integravimo galimybės ugdymo kokybės gerinimui“. Konferencijos tikslas – aptarti inovacijų integravimo švietime galimybes, jų svarbą ugdymo kokybei gerinti, skatinant šalies pedagogų bendradarbiavimą dalijantis gerąja patirtimi. Organizatorius – Alytaus muzikos mokykla. Pranešimų pasirinkimo temos buvo labai įvairios: apie ugdymo naujoves ir kūrybiškumo įvairovę, inovacijas dalyko metodikoje; informacinių technologijų taikymą ugdymo procese ir kt. Klausytojams buvo įdomu išgirsti apie veiklas kaip integruojamas priemones, dalyko didaktiką – dėstymo metodiką, išmaniųjų technologijų panaudojimą ugdyme, inovatyvias mokymo(si) erdves bei renesanso epochos muzikos atlikimo principus. Pranešėjai iš Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos, Alytaus muzikos mokyklos, Alytaus dailės mokyklos, Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos, Alytaus r. meno ir sporto mokyklos, Marijampolės meno mokyklos, Alytaus lopšelių-darželių ,,Linelis“ ir ,,Girinukas“, Alytaus jaunimo centro, Alytaus Putinų gimnazijos įdomiai ir inovatyviai pateikė savo pranešimus.
Informatyvias pateiktis parengė mūsų mokyklos muzikos ir dailės skyriaus mokytojos Laima Zalanskienė ir Ingrida Vaitkienė. Pranešimą konferencijos metu ,,Kūrybinė vizualizacija mokinių ugdyme“ pristatė mokytoja metodininkė L. Zalanskienė. Pristatymo metu akcentuota kūrybiškumo sampratos svarba, tradicijos ir inovacijos bei šiuolaikinės pamokos vizualizacijos metodai.
Reflektuodami konferencijos pranešėjai ir klausytojai džiaugėsi įgytomis patirtimis, pristatymų metodais bei geromis emocijomis. Dėkojame konferencijos organizatoriams už galimybę pasidalinti žiniomis bei plėsti gerųjų patirčių sklaidą.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija

%d bloggers like this: