Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Politika

Paminėta Lietuvos narystės NATO sukaktis

Iškilmingas Lietuvos narystės NATO 15-os metų sukakties minėjimas Alytuje.

Prieš 15 metų kovo 29 d. Lietuva tapo Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) nare. Šiai progai pažymėti Alytuje Rotušės aikštėje vyko iškilmingas minėjimas: išrikiuota karių rikiuotė, pakelta NATO vėliava, pasveikinta kariuomenė ir visuomenė.
Lietuvos narystės 15 metų sukaktis sutapo su NATO veiklos 70-mečio jubiliejumi.
Sveikindamas susirinkusiuosius, Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas sakė, kad didžiuojasi Lietuvos kariais, kurie atsakingi ne tik už Lietuvą, bet ir už visą didelį sąjungininkų bloką. „Džiaugiuosi, kad mūsų kariai misijose labai gerai vertinami užsienio partnerių. Ištvermės jums tarnaujant tėvynei ir šaliai“, – linkėjo A. Vrubliauskas.
Sveikinimo žodžius tarė Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius, Alytaus įgulos vadas pulkininkas leitenantas Darius Meilūnas, kuris pažymėjo, kad sėkmingas NATO veikimas priklauso nuo mūsų visų. „Ne tik Lietuvos kariuomenė yra sudėtinė NATO dalis. Mes, visuomenė ir valstybė, taip pat esame šio aljanso dalis“, – sakė vadas.
Jis padėkojo visuomenei, kuri remia kariuomenę, ir visiems, kurie prisidėjo prie to, kad Lietuva taptų NATO nare. „Lietuva yra svarbus ir patikimas NATO rytinio flango bastionas“, – Lietuvos vaidmenį aljanse apibūdino D. Meilūnas.
Renginio metu Lietuvos kariuomenės vado Jono Vytauto Žuko įsakymu Lietuvos kariuomenės medaliu kariams ir civiliams už reikšmingą indėlį atkuriant Lietuvos kariuomenę, puoselėjant jos vertybes ir tradicijas apdovanotas Alovės ir Ryliškių parapijų klebonas, Alytaus rajono garbės pilietis Stanislovas Stankevičius, kuris, kaip sakė įgulos vadas D. Meilūnas, nuo pat pirmų dienų Lietuvai atgavus nepriklausomybę įkvepia ir padrąsina mūsų kariuomenę.
Už gyventojų ir savivaldybių paramą, solidarumą Lietuvos kariuomenei Alytaus įgulos vadas rajono ir miesto merams įteikė padėkas.
Šventę vainikavo trys salvės, grojo Sausumos pajėgų orkestras, dainavo TV projekto „Lietuvos balsas. Vaikai“ finalistė Vakarė Jarmalavičiūtė.
Lietuva į NATO įstojo 2004 m. kovo 29 d. NATO – gynybinė sąjunga, ją sudaro laisvos ir nepriklausomos valstybės, susijungusios į sąjungą tam, kad diplomatinėmis, o prireikus ir karinėmis priemonėmis išsaugotų tarptautinę taiką bei savo nepriklausomybę. NATO 1949 m. įkūrė 12 šalių. Šiandien organizacija vienija 29 valstybes.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

%d bloggers like this: