Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Kultūra Švietimas

Konferencija „Etninė kultūra: praeitis, dabartis ir ateitis“ Varėnoje

Iš kairės: Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokytojos Joana Laugalienė ir Rasa Babarskienė konferencijoje.

2019 m. gegužės 11 d. mokytojos Rasa Babarskienė ir Joana Laugalienė dalyvavo respublikinėje praktinėje- mokslinėje konferencijoje „Etninė kultūra: praeitis, dabartis ir ateitis“, kurią organizavo Varėnos muzikos mokyklos bendruomenė.
Konferencijos tikslas – skatinti domėtis savo šalies, krašto etnine kultūra, jos atspindžiais muzikoje ir dailėje. Parodyti ir pristatyti istorinį palikimą, etninės kultūros vystymąsi, etninės kultūros vizijas nurodant metodus ir galimybes, kuriomis remiantis galima dirbti inovatyviai ir patraukliai ugdymo įstaigose, kaip puoselėti tautinį palikimą šiuolaikiniame kontekste. Aptarti perspektyvas ir aktualijas su mokslininkais, dėstytojais, praktikais, menų mokytojais ir mokiniais, pristatant įvairių darbų šioje srityje rezultatus, atskleidžiant savo kūrybinių (mokslinių/meninių) veiklų originalumą, savitumą, išskirtinumą puoselėjant etninę kultūrą ir jos išsaugojimą.
Konferencijoje buvo kalbama apie etninį ugdymą vaikų stovyklose Dzūkijos nacionaliniame parke; apie žvakių liejimą (Virginija Pugačiauskienė) – iš kartos į kartą perduodamas tradicijas; šiaudinių sodų (Laima Saviščevienė) ir tautinių, dzūkiškų juostų (Renata Žiūkienė) svarbą mūsų lietuvių pavelde; apie edukacines programas, stovyklas, kurios vyksta VŠĮ „Vikingų kaime“. Daug dėmesio konferencijoje buvo skirta kanklėms: „Devynstygės kanklės – atradimai ir galimybės“ – Žemyna Trinkūnaitė; „Kanklių ratas – meditacinė kankliavimo patirtis“ – Agota Zdanavičiūtė; „Koncertinių kanklių vaidmenys šiandienos profesionaliojoje kultūroje“ – Aistė Bružaitė. Džiugu, kad vyko praktiniai mokymai grojimo devynstygėmis kanklėmis ir skambėjo koncertinių kanklių muzika.
Konferencijoje mokytojos tobulino bendrakultūrinę kompetenciją.

Ineta Tamošiūnienė Varėnos muzikos mokyklos mokytoja su ugdytiniais.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija

%d bloggers like this: