Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Kultūra

Literatūrinė draugystė nepaiso sienų

Tądien saulė žeme ritinėjosi, buvo šilta ir žavu važiuoti į Suvalkus pas kūrybos bičiulius. Suvalkų lietuvių klubas „Ančia“ kvietė mus, galima sakyti, atsakomajam vizitui. Klubas „Vienybė“ su savuoju ansambliu „Ančia“ gražiai dainavo Alytuje, švenčiant Kovo 11-ąją. Nevažiuoti negalėjome. Privalėjome pasidalinti kūrybos kraičiu. Kūrybinė gija jungia abu klubus apie 15 metų.


Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje Mišias lietuvių kalba aukojo kun. A. Opanovskis. Ansamblio „Ančia“ choristai skambiai giedojo giesmes Švč.Marijai ir Švč. Jėzui.
Po mišių buvome pakviesti į meninius pasirodymus ir poezijos skaitymus. Viešbučio „Velvet“ salėje rinkosi suvažiavę kitų klubų literatai, tarp jų Marijampolės, Kalvarijos, kurie ne kartą lankėsi Alytuje.
Renginio vedėja klubo „Vienybė“ pirmininkė Onutė Virbylienė pakvietė savos kūrybos skaitymui vietinius poetus – Kazimierą Baranauską, Genovaitę Pečiulytę ir Praną Sovulį. Eilėraščius šie poetai skyrė gimtinei, Lietuvai bei savojo krašto žmonėms. Jausmingai eiles Lietuvai perteikė Pranas Sovulis.
Alytiškių kūryboje atsispindėjo meilė Dzūkijos kraštui, kuriantiems žmonėms, nuoširdžiai draugystei. Poetas ir dainininkas Antanas Monkeliūnas, pritardamas akordeonu, užtraukė „Tėkmės“ klubo himną, o kiti literatai – Viltauta Pocienė, Regina Rasimienė, Alfonsas Vitkauskas, Scholastika Kavaliauskienė ir Emilija Lukšytė-Krušinienė – jam pritarė. Be to, A. Monkeliūnas padainavo keletą gražių lietuvių liaudies dainų. Kai kurioms dainoms pritarė visa salė.
Suvalkų lietuviai nepamiršę gimtosios kalbos, išmokę dainų. Išėjo dainuoti pasipuošę lietuvių tautiniais rūbais. Jų dainos vertos gero, pagiriamojo žodžio.

Susidomėję klausėmės iš Vilniaus atvykusios poetės dainininkės Birutės Kanevičienės eilių ir labai maloniai skambančių dainų.
Daug poezijos posmų skambėjo toje salėje, daug dainų išdainuota. Visa tai praturtina žmogaus dvasią, skatina patriotinius jausmus.
Neišdainuotos dainos scenoje dar suskambėjo besidalinant įspūdžiais prie vaišių stalo. Čia greta sustojo ansamblio „Ančia“ vadovas Vytautas Batvinskas ir mūsų klubo dainininkas Antanas Monkeliūnas. Gera buvo klausytis jų dueto.
Visos dainos neišdainuojamos ir visos kalbos neiškalbamos. Sunku buvo skirtis su mielais Suvalkų lietuviais. Atsisveikindami tikėjome, kad dar ne kartą teks taip gražiai viešėti vieniems pas kitus. Draugystė skatina ieškoti naujų kūrybos temų, parodyti meilę gimtajai kalbai ir savo kraštui, leidžia mokytis vieniems iš kitų.
Už galimybę nuvykti į Suvalkus esame dėkingi Alytaus miesto savivaldybei, skyrusiai lėšų. Klubas „Tėkmė“ vykdo projektą „Literatūrinė draugystė su Lenkijos lietuviais“.

Emilija Lukšytė-Krušinienė,
Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė

%d bloggers like this: