Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Švietimas

Mokytojams kompensuojamos kelionės išlaidos – ieškoma chemijos mokytojo

Butrimonių gimnazija ieško chemijos mokytojo.

Skelbiama informacija, kad mokyklose trūksta mokytojų, mažai aktuali Alytaus rajonui. Savivaldybės mokyklose trūksta tik vieno mokytojo, pasibaigus kadencijai – dviejų gimnazijų vadovų.


Rajone yra 6 gimnazijos ir 4 jų skyriai, kuriuose vykdomas bendrasis mokinių ugdymas, Simno specialiojoje bei Meno ir sporto mokyklose dirba 293 mokytojai, iš jų 59 mokytojai metodininkai ir 3 mokytojai ekspertai.
Pasak Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Jono Žemaičio, rajone pedagogų trūkumo nėra, kol kas vieno dalyko mokytojo neranda Butrimonių gimnazija.
„Rajono mokyklose mokinius moko kvalifikuoti mokytojai. Problemos dėl mokytojų trūkumo neturime. Trūksta tik vieno chemijos mokytojo Butrimonių gimnazijoje“, – sakė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas J. Žemaitis.
Butrimonių gimnazijos interneto svetainėje skelbiama, kad chemijos mokytojo darbo krūvis – 9 savaitinės kontaktinės valandos (0,37 et.), dirbant būtų taikomas lankstus darbo grafikas, dalinis kelionės į darbą išlaidų kompensavimas. Dalyko dėstymui sudarytos geros darbo sąlygos – mokykloje yra nauja moderni laboratorija.
Kaip sakė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas J. Žemaitis, šiuo metu Butrimonių gimnazijoje chemijos pamokos į pamokų tvarkaraštį neįtraukiamos. Jeigu mokytojo per rugsėjį neatsiras, kol bus rastas, dalyką dėstys gimnazijoje dirbantys gamtos mokslų mokytojai.

„Kad rajono mokyklose netrūksta mokytojų, manau, įtakos turi ir savivaldybės tarybos priimtas spendimas kompensuoti trūkstamų dalykų mokytojų kelionės į darbą išlaidas“, – pažymėjo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas J. Žemaitis.
Šiais metais vasario mėnesį Alytaus rajono savivaldybės taryba nusprendė gimnazijose dirbantiems trūkstamų dalykų pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, važiuojantiems į darbą 10 ir daugiau kilometrų į vieną pusę ir grįžtantiems atgal, kelionės išlaidas kompensuoti iš Alytaus rajono savivaldybės biudžeto.
„Trūkstamų dalykų sąrašą nustato gimnazijų teikimu savivaldybės taryba, vardinį sąrašą tvirtina gimnazijos direktorius. Pernai trūkstamų dalykų mokytojai buvo istorijos, anglų, lietuvių kalbos ir literatūros, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti“, – sakė J. Žemaitis.
Kompensacija skiriama trūkstamų dalykų mokytojams, vykstantiems iš deklaruotos gyvenamosios vietos iki gimnazijos nuosavu, nuomojamu ar naudojamu pagal panaudos sutartį transportu, važinėjantiems į darbą ir atgal keleiviniu transportu, kompensuojama pagal pateiktus autobusų bilietus. Praėjusiais mokslo metais iš savivaldybės biudžeto mokytojų kelionėms į darbą ir atgal panaudota apie 10 tūkst. Eur.
Be minėto ieškomo chemijos mokytojo, reikalingi vadovai dviem rajono gimnazijoms. Paskelbtas konkursus Miroslavo ir Krokialaukio gimnazijų direktorių pareigoms eiti, pasibaigus įstaigų vadovų kadencijoms. Pretendentų dokumentai priimami iki 2019 m. spalio 24 d. Alytaus rajono savivaldybės administracijoje. Minėtų gimnazijų direktoriai pareigas eis iki gruodžio 31 d.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

%d bloggers like this: