Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Kultūra

Troškimas pažinti

Maža Lietuva žemėlapyje, bet didelė širdyse. Daug gražių vietovių mūsų šalyje. Norisi jas matyti, pažinti. Neretai ir „Tėkmės“ klubo poetų mintys atspindi tas vietoves kūryboje.
Jau grožėjomės Kernavės piliakalniais, literatūriniais Anykščiais, Svėdasais, istoriniu požiūriu įdomiame Vyžuonos miestelyje Utenos rajone, gražiais Trakais.
Šįkart kelionės tikslas – aplankyti Ventės Ragą, kur žieduojami paukščiai. Kelias tolimas. Važiavome per Sūduvą. Stabtelėjome Vilkaviškyje, Šakiuose. Užsukome į Sudargo miestelį. Šis miestelis galėtų būti garsus, nes čia gyveno kunigas, knygnešių tėvas Martynas Sederevičius, puoselėjęs lietuvių kalbą. Tačiau neradome nuorodos, kur jo gyventa. Atsitiktinai sužinojome palaidojimo vietą kapinėse, kur pastatytas paminklas. Senoji klebonija, kurioje gyveno kunigas, stovi nenaudojama, o galėtų būti joje knygnešių muziejus. Sudargas įdomus piliakalniais, nuo kurių atsiveria vaizdas į Nemuną.
Skubėjome važiuoti toliau. Stebino Žemaitijos lygumos. Vis tik mes nutarėme, gražesnis mums Dzūkijos gamtovaizdis su ežerėliais, pušynėliais, kalvelėmis.
Pravažiavome Jurbarką, Šilutę ir pasukome Ventės Rago link. Žingeidu buvo pamatyti tą Lietuvos pakraščio miestelį. Štai ir Ventė, skendinti žalumoje. Draudžiamų įvažiuoti ženklų nebuvo, todėl patraukėme netoli marių. Takeliai vedė ten, kur tyvuliavo, ramiai bangavo saulėje spindinčios marios. Dairėmės tinklų, į kuriuos pakliuvę paukščiai sužieduojami ir vėl paleidžiami į laisvę. Tinklus, sukabintus marių pakrantėje, pamatėme, bet žiedavimo sezonas dar neprasidėjęs. Nors vanduo buvo šiltas, bet niekas nesimaudė. Smėlio gražaus nėra. Pakrantė drėgna – neatsigulsi. Vienas iš keleivių pajuokavo: „Nuomojame valtį ir plaukiame, gal pasieksime Švediją“. Žinoma, tai buvo tik juokai. Poilsiautojai vaikštinėja, grožisi mariomis. Ir mes pasidžiaugę nuostabiais vaizdais sukome namų link. Ilgai neužtrukome. Rūpėjo važiuoti į namus ir dar pasižvalgyti. Diena gerokai sutrumpėjusi. Bevažiuodami, radę gražių vaizdų, įamžinome nuotraukose. Mintyse – nauja išvyka po brangią Lietuvą.
Keliavome nedidelis būrelis: Emilija Krušinienė, Juozas Krušinys, Scholastika Kavaliauskienė, Milda Zaveckienė ir dar keli „Tėkmės“ klubo bičiuliai.

Emilija Krušinienė,
Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė

%d bloggers like this: