Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Kultūra

Šimtamečio receptas: malda ir gera nuotaika

Alytaus rajono savivaldybės mero Algirdo Vrubliausko sveikinimus ir linkėjimą – kuo geriausios sveikatos – perdavė mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė.

Alytaus rajono gyventojas švenčia neeilinį jubiliejų. Nuo jaunystės žalingų įpročių neturintis, pamaldus, ramaus būdo ir besirūpinantis savo sveikata Jonas Adomavičius sulaukė 100 metų. Vyras gyvena Pivašiūnų parapijos globos namuose, kurie Jonu rūpinasi jau 20 metų.


Pasveikinti jubiliato susirinko gausus būrys svečių, kaimynų, parapijiečių, giminaičių. Šventė vyko Piligrimų cente Pivašiūnuose. Jubiliato garbei iškeptas dviejų aukštų tortas, stalas nuklotas vaišėmis. Sveikintojai šimtamečiui linkėjo sveikatos, dalijosi prisiminimais apie jubiliatą. Pivašiūnų maltiečiai J. Adomavičiui padovanojo jubiliejinę juostą su užrašu: „100 metų“.
Alytaus rajono savivaldybės mero Algirdo Vrubliausko sveikinimus ir linkėjimą – kuo geriausios sveikatos – perdavė mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė.
„Jautri ir graži akimirka sulaukus 100 metų. Džiugu, kad tokio garbingo jubiliejaus žmogus sulaukia ne vienas, o apsuptas kitų – artimų ir brangių – žmonių. Būkite sveikas, mielas Jonai“, – sakė D. Kitavičienė, įteikdama savivaldybės dovaną – piniginį čekį. Sveikatos linkėjo ir Pivašiūnų seniūnė Rima Čelkonienė.
Sveikinimai J. Adomavičiui atskriejo iš Prezidentūros. Perskaitytas Prezidento žmonos Dianos Nausėdienės sveikinimas.
„Carito“, parapijiečių, globos namų vardu jubiliatą pasveikino klebonas, monsinjoras Vincas Baublys. „Per mano 25-erius tarnystės Pivašiūnuose metus Jonas yra pirmas sulaukęs 100 metų. Džiaugiamės ir dėkojame Dievui už brangią dovaną, kurios sulaukė mūsų parapijietis“, – kalbėjo klebonas.

Pasak klebono, Jono ilgaamžiškumo paslaptis yra malda, bendrystė su Dievu ir nuolatinis rūpestis savo sveikata. Padėkos žodžius V. Baublys tarė jubiliato gydytojai Vidutei Elenai Gudienei, kuri rūpinasi senolio sveikata.
J. Abromavičius šviesaus proto, tačiau sunkiai vaikšto ir girdi.
„Taktiškas, besišypsantis, nuolat dėkojantis ir labai mėgstantis saldainius“, – taip apie J. Adomavičių atsiliepia giminaičiai ir globos namų darbuotojai.
Vyras gimė Novasodų kaime, Pivašiūnų seniūnijoje. Augo kartu su broliu. Jonas iš ilgaamžių giminės, jo tėvai gyveno iki 90 metų.
Po vestuvių su žmona J. Adomavičus persikėlė gyventi į Kedonių kaimą. Vaikų neturėjo. Prieš 20 metų mirus žmonai J. Adomavičius apsigyveno Pivašiūnų parapijos globos namuose.

Buvę kaimynai iš Novasodų Petras Ašmenskas ir Antanas Marčiulaitis pasakoja, kad Jonas ramaus būdo, nerūkė, o svarbiausia – į gyvenimo iššūkius žiūrėjo pozityviai, visada su gera nuotaika, nesinervino.
„Labai mylėjo kaimą, nuoširdus, darbštus“, – kalbėjo J. Adomavičiaus brolio dukra Ona Grybauskienė. Ji prisimena, kaip vaikystėje užsukusi į pieninę matydavo dėdę palinkusį prie skaitliukų. „Jis dirbo buhalteriu“, – pasakojo O. Grybauskienė.
Jubiliatas turėjo talentą muzikai ir gyslelę kūrybai. Giedojo bažnyčios chore ir laidotuvėse, rašė eiles.
Alytaus rajone yra 8 šimtamečiai.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

%d bloggers like this: