Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Gamta

Apibendrinti oro tyrimų duomenys Alytaus mieste ir rajone

Oro kokybės tyrimų rezultatai.

Nuo pat gaisro įmonėje UAB „Ekologistika“ įsiliepsnojimo spalio 16 dieną iki spalio 28 dienos Aplinkos apsaugos agentūra matavo oro kokybę Alytaus mieste ir rajone.
Taip pat buvo imti oro mėginiai lakiųjų organinių junginių koncentracijos nustatymui įvairiose Alytaus miesto ir rajono vietose, taip pat Birštone, Balbieriškyje, Prienuose, Marijampolėje, Lazdijuose.
Analizuotų teršalų koncentracija nei vienoje tyrimų vietoje neviršijo ribinių verčių. Kai kurių junginių koncentracija buvo mažesnė už nustatymo ribą arba mėginiuose aptikti tik pėdsakai.
Mobiliosios laboratorijos matavo pagrindinių oro teršalų – kietųjų dalelių ir benzeno – koncentracijas. Šių teršalų ribinių verčių viršijimai buvo užfiksuoti spalio 18–21 dienomis.
Vienkartinė etilbenzeno koncentracija spalio 19 d. viršijo pusės valandos ribinę vertę 1,4 karto (430 m pavėjui nuo gaisravietės). Kitomis dienomis (spalio 16–17 d. ir 22–28 d.) nei vienam teršalui nustatyta trumpo laikotarpio ribinė vertė nebuvo viršyta.
Antradienį paimti vienkartiniai paviršinio vandens mėginiai Gulbynės karjere, 2 kūdrose Miklusėnuose ir vienoje kūdroje Kriauniuose. Tyrimų rezultatai turėtų paaiškėti kitą savaitę.

Vidaus reikalų ministerijos Strateginės komunikacijos skyriaus informacija

%d bloggers like this: