Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Politika

Atlygis Alytaus vadovams padidintas 100 eurų

Alytaus miesto merui Nerijui Cesiuliui ir jo pavaduotojams Jurgitai Šukevičienei bei Šarūnui Klėgeriui nustatyti didesni pareiginės algos koeficientai. Tokį sprendimą miesto taryba priėmė praėjusį ketvirtadienį.


Merui N. Cesiuliui nustatytas 18,6 pareiginės algos koeficientas, taikant pareiginės algos bazinį dydį. Anksčiau mero
pareiginės algos koeficientas buvo 18,0.
Mero pavaduotojams J. Šukevičienei ir Š. Klėgeriui nustatyti 15,6 pareiginės algos koeficientas. Prieš tai buvo 15,0.
Kaip informavo Tarybos sekretoriato vadovė Dalia Jazukevičienė, valstybės tarnautojo arba politiko pareiginė alga skaičiuojama koeficientą padauginant iš 176 eurų.
Taigi, merui ir vicemerams darbo užmokestis pakilo 100 eurų neatskaičius mokesčių.
Tarybos sprendimai priimti atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus. Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad valstybės politikų darbo užmokestis susideda iš pareiginės algos ir priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus.
Nuo šių metų pradžios įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 5 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymui, teko koreguoti miesto vadovų darbo užmokesčio tvarką.
Miesto vadovų pareiginei algai taikytinas koeficientas nustatomas atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų skaičių, nustatytą pagal kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais vyko paskutiniai savivaldybių tarybų rinkimai, sausio 1 dienos gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis, paskelbtus Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo interneto svetainėje Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais. Nustatyti koeficientai galioja iki pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio.

%d bloggers like this: