Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Verslas

Galimybės atnaujinti savo daugiabutį: trys kvietimai būsto atnaujinimui

Renovuotas daugiabutis Molėtuose. (Nuotrauka iš BETA archyvo)

Daugiabučių namų renovacijos procesas Lietuvoje prasidėjo dar 2005 m., o bėgant metams, išaugo ir sėkmingų renovacijos istorijų skaičius. Šią dieną Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA) yra paskelbusi net 3 kvietimus renovacijai, tad galvojantys apie renovaciją turi net kelis pasirinkimus.


„Svarbu tai, jog renovuotinų daugiabučių gyventojai vienu metu gali teikti net kelias paraiškas. Taip yra sudaromos lankstesnės galimybės imtis savo daugiabučio renovacijos. Vienas iš šiuo metu galiojančių kvietimų – jau 8-asis kvietimas teikti paraiškas daugiabučiams namams renovuoti“, – sako BETA direktoriaus pavaduoja Gintarė Burbienė.
Naujame kvietime atsirado reikalavimas didesniuose kaip 1500 kv. m ploto daugiabučiuose, esant techninėms galimybėms, įrengti saulės jėgaines. Taip pat sudaryta daugiau galimybių daugiabučiui būti nepriklausomam nuo išorinių energijos tiekėjų. Tokiems projektams ir priemonėms iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos bus skiriama papildoma 30 proc. parama.
Paskutiniu kvietimu numatoma priimti neribotą paraiškų skaičių ir jas įgyvendinti išdėstant projektų srautą pamečiui, atsižvelgiant į kvietime numatytus atrankos kriterijus. BETA laukia naujų paraiškų iš gyventojų ir savivaldybių iki 2021 m. kovo 1 d.

Dėmesys žaliajai energijai
„Mus supančioje aplinkoje gausu atsinaujinančių energijos šaltinių, kuriuos galima efektyviai panaudoti patalpoms ir vandeniui šildyti, elektrai gaminti. Tad nuo 2020 m. gegužės 28 d. BETA priima paraiškas atsinaujinantiems energijos šaltiniams įrengti daugiabučiuose namuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotų šilumos tinklų arba yra gavę savivaldybės pritarimą“, – sako G. Burbienė.
Agentūros atliekamų visuomenės nuomonės tyrimų duomenimis, daugiabučių namų gyventojų susidomėjimas inovatyviomis energijos taupymo priemonėmis kasmet auga: remiantis naujausių tyrimų rezultatais, net 64 proc. renovuotinų daugiabučių gyventojų savo name norėtų įsidiegti tokio tipo priemones.
Paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose iki 2020 m. gruodžio 31 d. arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta lėšų suma.

Parama mažajai renovacijai
Taip pat nuo rugpjūčio 3 d. BETA priima paraiškas mažajai renovacijai – daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemoms modernizuoti. Pagal šį kvietimą planuojantiems diegti energinio efektyvumo didinimo priemones numatyta 30 proc. valstybės parama. Paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose iki 2021 m. vasario 1 d. arba tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta 5 mln. eurų suma.
Gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, privalo keisti elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus susidėvėjusius automatinius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje. Be to, šis kvietimas suteikia galimybę ne tik modernizuoti šildymo ar karšto vandens sistemas, bet ir įsidiegti alternatyvias energijos priemones karštam vandeniui paruošti.

%d bloggers like this: