Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Politika Verslas

Iki metų galo pratęsiamas paraiškų daugiabučių renovacijai teikimas

Daugiabučių renovacija Lietuvoje. (Nuotrauka iš BETA archyvo)

Paraiškas daugiabučiams renovuoti pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą bus galima teikti iki pat metų galo, gruodžio 31 d. Terminas pratęstas vadovaujantis aplinkos ministro įsakymu.
„Šiuo metu esame gavę jau daugiau nei 100 paraiškų. Įvertinę karantino keliamus sunkumus, matome, kad daugiabučių gyventojams reikia daugiau laiko susirinkimams, aptarimams, sprendimų priėmimui, todėl kvietimo terminas buvo pratęstas iki šių metų pabaigos“, – teigia Būsto energijos taupymo agentūros direktorius Valius Serbenta.
Daugiabučiuose, kurie nėra priėmę galutinio sprendimo, susirinkimai organizuojami vaizdo skambučių formatu. Balsavimas vykdomas raštu, naudojant balsadėžes ar pašto dėžutes. Tačiau sprendimo priėmimas nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, tinkamas ne visiems daugiabučiams, tad daugelis administratorių laukia karantino ribojimų pabaigos, kuri leis susirinkimus organizuoti gyvai.
Kvietime nurodytos sąlygos numato, jog valstybės parama skiriama visoms daugiabučio namo renovacijos parengimo, statybos techninės priežiūros bei administravimo išlaidoms padengti. 30 proc. kompensacija numatoma investicijoms, kurios skiriamos energiją taupančių priemonių įgyvendinimui. Mažas pajamas turintiems gyventojams papildomai suteikiama 100 proc. parama, kuri padengia visas jiems tenkančias su namo renovacijos projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas.
Aplinkos ministerijos administruojama Klimato kaitos programa numato, kad projektams, kurie energiją šilumai bei karštam vandeniui gamintųsi naudodami atsinaujinančios energijos įrenginius, tokius kaip šilumos siurbliai ar saulės kolektoriai, gali būti skiriama papildoma 30 proc. parama. Kartu daugiabučiui taip sudaroma ir daugiau galimybių būti nepriklausomam nuo išorinių energijos tiekėjų.
Pagal kvietime nustatytus reikalavimus, didesniuose kaip 1500 kv. m ploto daugiabučiuose, esant tinkamoms techninėms galimybėms, reikia įrengti saulės jėgaines, kurių gaminama elektra būtų skirta namo bendrojo naudojimo reikmėms.
Būsto energijos taupymo agentūra pažymi, kad paraiškas gali teikti tiek savivaldybės, tiek ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai. Paraiškų teikimo galimybė taip pat suteikiama savivaldybės paskirtiems energinio efektyvumo didinimo programos administratoriams.
Paraiškos Būsto energijos taupymo agentūrai teikiamos tiesiogiai arba naudojantis pašto bei pasiuntinių teikiamomis paslaugomis. Paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose.

Per šiuos metus atnaujinta 110 daugiabučių. Šiuo metu įgyvendinama apie 600 daugiabučių atnaujinimo projektų, o skirtingose projektų parengimo stadijose yra dar apie 800 projektų. Visos konsultacijos būsto atnaujinimo klausimais teikiamos paskambinus nemokama telefono linija 8 800 200 12.

%d bloggers like this: