Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Kultūra Žmonės

A. Kuncevičienės vadovaujama kapela „Radžiūna“ dainuoja ir groja be „vikruntasų“

Aldona Kuncevičienė, Alytaus rajono Radžiūnų kaimo liaudiškos muzikos kapelos „Radžiūna“ vadovė. (D. Jakubavičiaus nuotr.)

Susipažinkite – Aldona Kuncevičienė, Alytaus rajono Radžiūnų kaimo liaudiškos muzikos kapelos „Radžiūna“ vadovė. Kapelai vadovauja beveik 15 metų. Aukštų muzikos mokslų nebaigusi, bet meilę ir polinkį muzikai paveldėjo iš tėvo, kuris nuostabiai grojo smuiku ir net pats juos gamino. 


„Muzika mane traukė nuo mažens. Mokykloje 5–6 klasėje mokiausi groti medine fisharmonija. Tai muzikos instrumentas, panašus į pianiną, vargonus. O akordeoną pirmą kartą į rankas paėmiau po chorvedžių kursų Alytuje, kuriuos baigiau po mokyklos“, – kalbėjo A. Kuncevičienė. Pasak moters, groti akordeonu ji išmoko pati. „Kursuose gavau pagrindus. Svarbiausia gamą gerai mokėti. Groju iš klausos, ypač senovines dainas, nes jos nėra užrašytos natomis“, – sakė kapelos vadovė.
Moteris gimė 1946 m. Kaniūkų kaime, netoli Mikalavo, Pivašiūnų seniūnijoje. Mokėsi Bukauciškių septynmetėje mokykloje. Vidurinę baigė Pivašiūnuose. „Jaunystės metai greit prabėgo, – atsidūsta A. Kuncevičienė ir tęsia pasakojimą. – Po mokyklos likau gimtajame kaime. Kolūkyje dirbau už tėvus. Susipažinau su vyru Jonu, agronomu, kuris pagal paskyrimą pradėjo dirbti Mikalavo kolūkyje. Apsivedėme. Gyvenome pas tėvus“, – tęsė Aldona. 
Po chorvedžių kursų moteris įsidarbino Mikalavo kultūros namuose, tačiau greitai persikraustė gyventi į Krivilius, Varėnos rajoną.  Vyras ir toliau dirbo agronomu, ji  – bibliotekos vedėja. „Prisimenu, kad daug lenkiškų knygų gaudavome, ir jos buvo labai skaitomos. O lietuviškos sandėliuke sudėtos. Vaikščiojau pas skaitytojus ir nešiojau lietuviškas knygas, kad tik jas skaitytų, nedūlėtų“, – apie darbą Kriviliuose kalbėjo A. Kuncevičienė. 
Mirus jos tėvui, 1967 m. su šeima moteris persikraustė į Alytų. Abu su vyru iki pensijos dirbo šaldytuvų  gamykloje. Radžiūnuose Aldona Kuncevičienė su vyru apsigyveno norėdami padėti vyro seseriai prižiūrėti ūkį, auginti dukrą. 
„Jau 30 metų Radžiūnuose gyvename“, – sako moteris. Paklausta, kaip pradėjo vadovauti kapelai, Aldona prisimena: „Bendruomenės pirmininkas Artūras Zienka mane paragino kurti kolektyvą ir jam vadovauti. Artūrui esame dėkingi už palaikymą, padrąsinimą, motyvaciją. Jis  – mūsų siela ir gyvastis. Jaunas, energingas tai ir mus, pagyvenusius, kelia  į viršų“. 
Pradžioje dainuodavo be muzikos akomponavimo. Bet vėliau pildė muzikantų gretas. Šiuo metu muzikuoja 8 kolektyvo nariai. Du ansamblio nariai jau iškeliavę anapilin.  
„Esame tik savo gražaus krašto muzikantai, ne taip kaip kiti – prašo, samdo miesčionis jungtis ir vaidinti, kad tai kaimo kapela. O mes dainuojame ir grojame be „vikruntasų“ – paprastai, kad žmonėms suprantama ir malonu būtų klausyti. Mus motyvuoja klausytojų palaikymas, padėkos žodžiai“, – kalbėjo A. Kuncevičienė. 
Pasak kapelos vadovės, kapelos nariai repetuoja kartą per savaitę, dainuoja žinomas liaudies dainas. Per karantiną kapela kelis mėnesius nerepetavo. „Aukštų natų dainų neištraukiame. Bet sudėtingų dainų mums ir nereikia. Reikia, kad žmonės dainas žinotų ir galėtų mums pritarti“, – apie kapelą kalbėjo jos vadovė.  
Moteris sako, kad svajonių dar turinti, kad tik sveikatos būtų. Visiems linki stiprybės, atlaidumo, palaikymo ir kuo daugiau susibūrimų, kol pandemija vėl nepradėjo mūsų visų šokdinti.

Danielius Jakubavičius

%d bloggers like this: