Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Gamta Politika

Lyg už­bur­ta­me ra­te su­ka­si vil­kų pjau­na­mos avys ir li­mi­tuo­ta me­džiok­lė

Iki šiol Alytaus rajono savivaldybės administracija yra gavusi dvidešimt gyventojų prašymų atlyginti žalą už 90 vilkų papjautų gyvulių, tarp kurių beveik visos avys. Iš šio skaičiaus – du nugalabinti veršeliai ir miško plėšrūnų suėsta maždaug 300 kilogramų telyčia.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Irma Stenionienė sako, kad šįmet vilkai savo jauniklius ieškotis maisto pradėjo mokyti kiek anksčiau nei ankstesniais metais, – anksčiau taip atsitikdavo vasaros pabaigoje, rudens pradžioje, dabar jau vidurvasarį ūkininkų gyvuliai pradėjo kentėti nuo šių žvėrių išpuolių. Tai, vedėjos pastebėjimu, siejama su galimai padidėjusia vilkų populiacija. Me­džio­to­jų ir kai ku­rių ūki­nin­kų įsi­ti­ki­ni­mu, reik­tų di­din­ti me­ti­nius Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­to­mus vil­kų su­me­džio­ji­mo li­mi­tus, šių žvė­rių ser­gė­to­jai gy­vu­lių au­gin­to­jams siū­lo lau­kuo­se įsi­reng­ti elek­tri­nius ap­tva­rus, kad vil­kai leng­vai ne­pa­tek­tų į ga­nyk­las.
Labiausiai nuo šių plėšrūnų kenčia Raitininkų ir Daugų seniūnijos gyventojų gyvuliai, vilkų papjautų gyvūnų atvejai fiksuojami ir Alytaus bei Alovės seniūnijose.

Žemės ūkio skyriaus vedėja I. Stenionienė.

Iki šiol Alytaus rajono savivaldybės administracija yra gavusi dvidešimt gyventojų prašymų atlyginti žalą už 90 vilkų papjautų gyvulių, tarp kurių beveik visos avys. Iš šio skaičiaus – du nugalabinti veršeliai ir miško plėšrūnų suėsta maždaug 300 kilogramų telyčia.
„Mūsų skyrius nagrinėja gautus gyventojų prašymus atlyginti žalą už vilkų papjautus gyvulius. Vykstame į vietą, fiksuojame padėtį. O žalą pagal nustatytą tvarką iš valstybės biudžeto atlygina Aplinkos ministerija. Pavyzdžiui, už vilkų papjautą sertifikuotą, veislinės bandos suaugusią avį vidutiniškai mokama 225 eurai, už nesertifikuotą – apie 180 eurų. Beje, dažniausiai vilkai kėsinasi į suaugusias avis ir, kiek tenka pastebėti, jos sudraskomos paryčiais. Už vilkų apdraskytus, bet nepapjautus gyvulius žala nėra atlyginama“, – pasakojo Žemės ūkio skyriaus vedėja I. Stenionienė.
Kad vis daugiau Alytaus rajono gyventojų gyvulių nukenčia nuo Europoje ir kartu Lietuvoje saugomų vilkų, liudija konkretūs skaičiai. Per praėjusius metus savivaldybės administracija gavo 24 gyventojų prašymus atlyginti nuostolius už šių keturkojų nužudytus 75 gyvulius, kurių daugumą taip pat sudarė avys. Už tai žmonėms iš valstybės biudžeto buvo išmokėta beveik 9 tūkst. eurų.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

LEAVE A RESPONSE

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

%d bloggers like this: