paukščiai

Sugrįšta paukščiai į namus

, Metelių regioninio parko direkcijos informacija
Apsemtoje Buckūnų kaimo pievoje prie Metelio ežero plaukioja 15 didžiųjų ančių ir keletas pilkųjų žąsų. Padangėje praskrenda būreliai želmeninių žąsų, čirena dirviniai vieversiai. Į Metelių kaimo apylinkės jau parskrido pilkosios gervės, varnėnai ir pempės. Kol ežerai dar sukaustyti ledo, pirmųjų vandens paukščių pulkeliai dar negausūs.

Kad medžiai žaliuotų ir paukščiai čiulbėtų

, Vytautas Stacevičius, VĮ Veisiejų miškų urėdijos specialistas ryšiams su visuomene

Rašytojas miškininkas  Gediminas Isokas  knygoje „Giriose“ rašo, kad „Lazdijų rajone 56 km ilgio puslankiu, sukančiu iš rytų į šiaurės vakarus, išsidriekęs 27,4 tūkst. ha miško masyvas. Iš rytų ir pietryčių jį supa Nemunas, pietuose jo šilai siekia Nemuno intaką Įgarą, o pietvakariuose – saugo Maros upelio vandens lygį. Miškai išaugę ant 100 m aukštumų virš Baltijos jūros lygio. Šis niekur nepertrūkęs miškų plotas – tai Kapčiamiesčio–Leipalingio giria“.

Surinkti turinį