Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Kultūra

Brangiausias žmogus gyvenime yra motina

Motinos diena švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. Motinai skiriami gražiausi, meiliausi jausmai. Vadinama ji mamyte, motute, motinyte ir kitais širdį glostančiais žodžiais. Besiilsinčių Amžinybėje kapai papuošiami gėlėmis. Tokia nuo seno graži tradicija gyvena mūsų dabartyje.
Gražiai pagerbtos motinos Balbieriškio seniūnijoje esančiame Sūkurių kaime. Už motinas šv. Mišias Balbieriškio bažnyčioje aukojo klebonas Remigijus Veprauskas. Bendruomenės „Vidupis“ pirmininkas Alfonsas Vitkauskas surengė Motinos dienos šventę. Susirinko nemažai vietinių gyventojų. Atvyko svečių iš Seinų ir kitų vietovių. Dalyvavo literatų klubo „Tėkmė“ poetai.
Pirmiausia buvo pakeltos vėliavos, sugiedotas Lietuvos himnas, paleisti skrydžiui gražūs balandžiai – taikos ir meilės simboliai. Gražiai keletą šokių pašoko Balbieriškio mokyklos mokiniai. Į jų šokį įsijungė ir suaugusieji, parodydami, kad yra dar miklūs. Pasišokę sugužėjo į salę, kur tęsiama šventė. Iš Seinų atvykęs dainininkų būrelis džiugino skambiomis dainomis. Dainavo kvartetas ir mišrus ansamblis. Dainų moko Vitas Lastauskas. Nustebino tai, kad mėgėjų teatro grupė „Kultuvė“ (vadovė Eugenija Pakutkienė) suvaidino mums gerai pažįstamos velionės rašytojos Jadvygos Vailionienės pjesę. Rašytoja mokėjo vaizdingai, šmaikščiai parodyti kaimo žmonių gyvenimą. Neatsiliko nuo svečių vietinis „Vidupio“ bendruomenės moterų ansamblis, parodęs skambius balsus ir dainavęs gražias liaudies dainas. Šios bendruomenės draugystė tęsiasi kelerius metus. Pažįstama visuomenei yra seiniškė Birutė Roglienė, visuomet kažkuo pradžiuginanti susirinkusiuosius. Šįkart ji nutapė šventos Šeimynos paveikslą ir padovanojo bendruomenės žmonėms. Be to, malonu buvo paragauti didžiulio Birutės iškepto pyrago.
Literatų klubo „Tėkmė“ poetės įsijungė į meninę programą ir paskaitė savo kūrybos eilėraščių. Klubo pirmininkė Emilija Krušinienė eilėraštyje „Motinos malda“ išreiškė motinos rūpestį savo šeimai. Regina Rasimienė eilėraščiu pagerbė motinos gyvenimą ir kilnią meilę vaikams.
Programos dalyviams A. Vitkauskas įteikė padėkos raštų ir pakvietė visus vaišintis skania koše ir kavos puodeliu. Bet argi galima apsieiti prie stalo be dainų? Sujungė daina Seinų ir „Vidupio“ dainininkus į darnų būrį. Gera turėti bičiulių netolimame užsienyje ir drauge švęsti svarbias abiems šalims šventes.

Emilija Krušinienė,
Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė

%d bloggers like this: