Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Kultūra

Pavasariniame piligriminiame žygyje – per 300 dalyvių

Goda Čiginskaitė

Šeštadienį nuo ankstyvo ryto Šv. Angelų sargų bažnyčios šventoriuje būriavosi šimtai jaunuolių iš Alytaus miesto ir rajono, Varėnos, Druskininkų. Į tradicinį pavasarinį piligriminį žygį „Šviesos kelias“ užsiregistravo pusketvirto šimto žmonių, atvyko 309 dalyviai. Tai 30 kilometrų žygis iš Alytaus į Pivašiūnų Švenčiausios mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventovę.
„Pagrindinis tikslas – Dievo artumas, nes žmogui to labai trūksta. O ypatingai to alksta jaunimas. Piligriminis žygis juos labai patraukia. Kiekvieną sykį jie vis kažką gauna ir grūdas po grūdo neša į savo šeimą. Nes šeimos yra labai sužeistos dar nuo sovietmečio. Jau ne tik tėvai, bet ir seneliai sužeisti. Šiemet padėkos intencija yra už Švento Tėvo vizitą Lietuvoje, už Dievo gailestingumą ir gyvybės dieną“, – pasakojo viena iš piligriminio žygio organizatorių Rita Kaupinienė.
Piligriminio žygio dalyvius išlydėjo ir palaimino Alytaus dekanas Arūnas Užupis. „Piligrimystė lai būna dar vienas žingsnis arčiau Dievo. Mes negalime sakyti, kad su viskuo patys galime susitvarkyti. Viešpats mums padeda ir turime juo pasitikėti“, – išvykstantiems į žygį sakė A. Užupis.
Šiais metais piligriminis žygis iš Alytaus į Pivašiūnus ypatingas tuo, jog pirmą kartą sutiko kartu dalyvauti ir Tiberiados broliai. „Visą dieną bandysime atrasti ir suprasti, kad Kristus yra gyvas. Ir dienos pabaigoje, patikinu, tai suprasite. Galėsite visiems apie tai papasakoti“, – sakė vienuolis Egidijus.
Piligriminio žygio dalyvius išlydėjo ir Pivašiūnų parapijos klebonas monsinjoras Vincas Baublys, kuris ir pats nuo Junčionių plieskiant saulei ėjo kartu su visais žygeiviais į Pivašiūnų šventovę. „Tai ne nauja tradicija. Jau gal septintas kartas. Smagu, kad keliautojų ne mažėja, o tik daugėja. Be to, jaunimas moka liudyti tikėjimą ir dalintis džiaugsmu. Žygio tikslas – šviesos kelias, negimusio kūdikio paminėjimas“, – sakė mons. V. Baublys.

%d bloggers like this: