Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Verslas

Kuriama gerovė ne tik įmonės darbuotojams, bet ir bendruomenei bei aplinkai

Įmonėms, norinčioms pagerinti savo įvaizdį ir jį išlaikyti, nebeužtenka vien laikytis teisės aktuose numatytų reikalavimų. Socialiai atsakinga įmonė, pasitelkdama savo partnerius ir visuomenę, kuria geresnę aplinką savo darbuotojams ir bendruomenei, ieško platesnių gerovės sprendimų aplinkosaugos srityje.


„Lietuvos energijos“ įmonių grupė veikia visoje Lietuvoje ir būtų sunku rasti vietovę, kurioje negyventų grupės įmonių darbuotojai ar nebūtų toms įmonės priklausančių įrenginių: elektrinių, vėjo parkų, elektros ar dujų tinklų ir t. t. Atsižvelgdama į tai, įmonių grupė siekia imtis tokių socialiai atsakingų veiksmų, kurie nebūtų sukoncentruoti į vieną konkretų regioną, bet kurtų vertę visai Lietuvai ir jos gyventojams.
„Lietuvos energijos“ grupės darnaus vystymosi komunikacijos vadovas Valentas Neviera pasakoja, kad, visų pirma, į socialiai atsakingas veiklas siekiama įtraukti visus darbuotojus – ir miestuose, ir mažesnėse gyvenvietėse gyvenančius. Kad ir kur gyventų, jie laikomi grupės ambasadoriais. „Pavyzdžiui, kiekvieną pavasarį kviečiame darbuotojus burtis ir dalyvauti talkose būtent tose vietovėse, kuriose jie dirba. Darbuotojų iš skirtingų grupės įmonių komandos renkasi tvarkyti aplinkos ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Utenoje, Elektrėnuose, šių miestų apylinkėse bei daugelyje mažesnių šalies vietovių“, – sako V. Neviera.
Skatinamas ir dalijimasis savo patirtimi su visuomene. Šiemet Energetikų dienos proga jau antrą kartą vyko iniciatyva, kurios metu grupės darbuotojai lankėsi skirtingose Lietuvos mokyklose ir daugiau nei tūkstančiui moksleivių papasakojo apie energetiko profesiją ir efektyvų energijos vartojimą. Per savaitę „Lietuvos energijos“ grupės darbuotojai aplankė daugiau kaip 30 mokyklų 11-oje Lietuvos miestų. Vasarą apie tai pasakojama vaikų stovyklose.
Kaip pasakoja „Lietuvos energijos“ grupės atstovas, dedama daug pastangų, kad tose vietovėse, kur įsikūrę grupei priklausantys objektai, santykiai su bendruomenėmis būtų glaudūs. „Pavyzdžiui, organizuojame visiems to krašto gyventojams atvirus renginius, susitikimus su įdomiais žmonėmis, su kuriais susitikti nori miesto bendruomenė“, – sako V. Neviera.
Be to, prie daugelio regionų bendruomenių vystymosi smarkiai prisidėjo kelerius metus veikęs Lietuvos energijos paramos fondas. Jis šiuo metu veiklos jau nevykdo, o grupė kaip tik atnaujina socialinės atsakomybės kryptis ir ketina įgyvendinti ilgalaikes iniciatyvas, kurių vertę jus ir atskiri regionai, ir visa Lietuva. Tai būtų investicijos į žaliąją energetiką, išmaniąsias technologijas, paslaugų kokybę, veiklos efektyvumą ir pan.
Aplinkos apsauga – vienas svarbiausių aspektų energetikos sektoriuje visame pasaulyje, prie to visomis išgalėmis prisideda ir „Lietuvos energijos“ grupė. Gaminant, skirstant ar parduodant energiją, rūpinamasi ir tuo, kad ji būtų naudojama efektyviai – tai itin svarbi aplinkosauginės atsakomybės dalis. Globalūs klimato kaitos iššūkiai planuojant plėtrą skatina atsižvelgti ir į aktualias socialines-aplinkosaugines problemas ir ieškoti naujų sprendimų.
„Lietuvos energijos“ grupės įmonės, skirdamos daug dėmesio energetinio efektyvumo temai, tiek privatiems, tiek verslo klientams visoje Lietuvoje teikia patarimus, konsultacijas apie tai, kaip galima energiją vartoti efektyviau ir taip ne tik prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo, bet ir sutaupyti. Įkurtas ir „Pažangios energijos klubas“, jungiantis įmones ir organizacijas, įsidiegusias energetinio efektyvumo priemones. Prie klubo pakviestos prisijungti ir 2011 metais įsteigto „Žaliojo protokolo“ narės. Tai įmonės, kurios pritarė ir pasižadėjo taikyti aplinką tausojančias idėjas: įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo priemones, prisidėti prie Europos ir viso pasaulio aplinkos apsaugos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) kiekio mažinimo, skatinti tai daryti savo darbuotojus, kolegas, artimuosius ir taip prisidėti prie energiją taupančios visuomenės kūrimo.

%d bloggers like this: