Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Politika

TARYBOS SPRENDIMAI: liepa-rugpjūtis

Alytaus rajono savivaldybės taryba nuo šių metų balandžio iki rugpjūčio mėnesio posėdžiavo 5 kartus, svarstė ir priėmė 90 sprendimų.

• Paskirtas Etikos komisijos pirmininkas. Alytaus rajono savivaldybės taryba savo kadencijos laikotarpiui patvirtino Etikos komisiją, kurioje dirba 12 narių. Tarybos sprendimu, komisijos pirmininku paskirtas tarybos narys Algis Žėkas, Etikos komisijos pirmininko pavaduotoju – Krokialaukio seniūnaitijos seniūnaitis Gintautas Kalasauskas.

• Paskirti Alytaus rajono savivaldybės atstovai Vietos veiklos grupėje (VVG). Savivaldybės taryba įgaliojo savivaldybės administracijos Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyriausiąją specialistę Editą Zagurskienę ir Ekonomikos skyriaus vyriausiąjį specialistą Andrių Karloną atstovauti Alytaus rajono savivaldybės interesams Alytaus rajono vietos veiklos grupėje, taip pat VVG visuotiniuose narių susirinkimuose. VVG tikslas – partnerystės principu vienyti VVG teritorijos pilietinę visuomenę, vietos valdžią, verslo atstovus bei rengti, įgyvendinti vietos plėtros projektus, planus, programas ir strategijas.

• Alytaus rajone verslo liudijimas metams – 1 euras. Alytaus rajono savivaldybės taryba, siekdama skatinti verslumą rajono teritorijoje, 2020 m. paliko galioti anksčiau nustatytus individualių veiklų įkainius, o net 45 individualioms veikloms verslo liudijimas Alytaus rajono teritorijoje kainuos tik 1 eurą per metus.
Likusioms keturiasdešimt keturioms veikloms pagal jų pobūdį nustatytas verslo liudijimo mokestis nuo 70 iki 160 eurų per metus, tačiau atsižvelgiant į gyventojų socialinę padėtį taikomos lengvatos nuo 20 iki 80 proc. Visos pajamos už išperkamus verslo liudijimus patenka į savivaldybės biudžetą. Lengvatos teikiamos savivaldybės biudžeto sąskaita.
Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, per 6 šių metų mėnesius Alytaus rajone veiklą pagal verslo liudijimus vykdė 559 asmenys. Populiariausios veiklos – statybos sektorius, prekyba, variklinių transporto priemonių techninė apžiūra ir remontas, kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla.

• Skirta lėšų papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti. Savivaldybės taryba skyrė lėšų iš savivaldybės biudžeto papildomam sąlyginiam klasių skaičiui 2019–2020 mokslo metais nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. išlaikyti tuo atveju, jeigu pradinio ugdymo programoje (1–4 klasės) ir pagrindinio ugdymo programoje (5–8 klasės) būtų mažiau nei 8 mokiniai.
Jeigu klasėse būtų 5–7 mokiniai, savivaldybei biudžeto lėšomis reikėtų prisidėti apie 11–19 tūkst. eurų metams. Jeigu 1–8 klasėse būtų 1–4 mokiniai, reikėtų prisidėti apie 15–25 tūkst. eurų metams.

• Stebėtojų taryba. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme numatyta, kad asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos privalo turėti Stebėtojų tarybą. Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) Stebėtojų taryba yra patariamasis organas įstaigos veiklos viešumui užtikrinti ir sudaromas penkeriems metams. Stebėtojų taryba sudaroma iš penkių narių: dviejų įstaigos steigėjo sprendimu paskirtų atstovų, vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaiga, tarybos paskirto tarybos nario, vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaiga, tarybos paskirto visuomenės atstovo, vieno įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinės sąjungos paskirto atstovo. PSPC Stebėtojų tarybos kadencijos laikui paskirtas steigėjo atstovas tarybos narys Gintautas Radžiukynas. PSPC stebėtojų taryboje taip pat dirbs tarybos narys Vydas Baravykas, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės atstovė Jurga Bruzgulevičienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Valius Micevičius.

• Apleistas ar neprižiūrimas nekilnojamasis turtas. Savivaldybės taryba pakeitė Nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas arba naudojamas ne pagal paskirtį, nustatymo tvarkos aprašą, kuriuo siekiama nustatyti minėtą turtą, įvertinti valdytojų veiksmus dėl objektų naudojimo, priežiūros, būklės gerinimo ar jų užimamos teritorijos tvarkymo bei apmokestinti Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytu nekilnojamojo turto mokesčio tarifu nustatyta tvarka į sudarytą sąrašą įtrauktus objektus. Preliminarius nekilnojamojo turto objektus, kurie gali būti įtraukti į sąrašą, savivaldybei pateikia seniūnai, pagal nustatytus kriterijus įvertinę nekilnojamojo turto būklę.
Gautą sąrašą svarsto ir savivaldybės tarybai tvirtinti teikia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija kartu su Architekto skyriumi. Asmeniui pateikus įrodančius dokumentus, kad turtas prižiūrimas, objektas ir sąrašo gali būti išbrauktas. Nekilnojamasis turtas, kuris yra nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas arba naudojamas ne pagal paskirtį, yra apmokestinamas didžiausiu 3 proc. tarifu.

%d bloggers like this: