Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Kultūra

Gerų darbų virusą Alytaus rajone sėjo lietuvių maldos grupė iš Londono

Gerų darbų virusas Alytaus rajone – lietuvių bendruomenė iš Šv. Kazimiero parapijos Londone atvykusi valė bažnyčią, nešė malkas, taisė stogus, pjovė žolę. Pas žmones, bendruomenes, kuriems labiausiai reikia pagalbos, vyrai ėjo pėsčiomis su malda, giesmėmis.
85-erių metų Alovės bažnyčios klebonas monsinjoras Stanislovas Stankevičius apsidžiaugė sulaukęs darbščių vyrų ir kunigo iš Londono pagalbos, kurie iš pagrindų sutvarkė Dievo namus.
Alovės Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje daugiau nei pusdienį plušėjo vyrai. Buvo šluostomos dulkės nuo šventų paveikslų, altoriaus, valomi suolai, langai, siurbiamos dulkės. Padaryti daug gerų darbų į Alytaus rajoną atvyko lietuvių Šv. Juozapo maldos grupė iš Londono bei Londono Šv. Kazimiero parapijos vikaras, kunigas Petras Gucevičius.
„Sugalvojome vykti į Dzūkiją. Mūsų tikslas buvo aplankyti Pivašiūnus, būti prie Mergelės Marijos, prašyti jos užtarimo sau, savo artimiesiems, tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Kartu piligrimiškai keliaujame per kaimelius, miestelius, bendruomenės labai noriai priima, padedame kam stogą palopyti, kam malkas sunešti. Kadangi šiandien oras nepalankus lauko darbams, tvarkome bažnytėlę. Niekam nenorime parodyti, kad esame geri. Tiesiog patys norime stiprinti savo tikėjimą, nes Jėzus sako: „Eikite ir skelbkite“, – kalbėjo Šv. Kazimiero parapijos Londone vikaras, kun. Petras Gucevičius.
Šv. Juozapo maldos grupės atstovas Valdas pasakojo, jog susirinko grupė vyrų, kurie reguliariai lankė pamaldas sekmadieniais, susibūrė į maldos grupę ir sumanė kažką gero padaryti Lietuvos kraštui. „Pamanėme, kad reikia ne tik tą svarą kalti, bet pajautėme poreikį dar labiau pasigilinti į Šventąjį Raštą. O stiprindami savo tikėjimą, galime kažką duoti ir kitiems. Meldžiamės su ligoniais, pagiedame jiems, atliekame tam tikrus fizinius darbus. Turime kuklų biudžetą, tad labiausiai stokojantiems šiek tiek pagelbėjame“, – kalbėjo Valdas.
Simno ir Pivašiūnų maltiečių vadovė Laima Žemaitienė pasakojo, jog kai kreipėsi lietuvaičiai iš Londono Šv. Kazimiero parapijos, ji mielai sutiko pagelbėti, rasti labiausiai stokojančius, kuriems vyrai padėjo ne tik maldomis, bet ir fiziniais darbais.
„Man šie vyrai kaip stebuklas. Kur tik jie nueina, visur darbai tarsi tirpsta. Žiūrėk, jau žolė nušienauta, gyvatvorė nukarpyta, malkos suneštos, statinys nugriautas. Dievo palaima bendrauti su tokiais žmonėmis, kurie per Alytaus rajoną nešė tikrą gerumo virusą“, – kalbėjo Simno ir Pivašiūnų maltiečių vadovė Laima Žemaitienė.
Pas žmones, bendruomenes, kuriems labiausiai reikia pagalbos, vyrai ėjo pėsčiomis su malda, giesmėmis. „Mes savo tikėjimą turime liudyti. Darėme labai paprastus dalykus – kalbėjomės su ligoniais, stiprinome jų, o kartu ir savo tikėjimą“, – sakė Šv. Juozapo maldos grupės atstovas Romansas.
85-erių metų Alovės bažnyčios klebonas monsinjoras Stanislovas Stankevičius apsidžiaugė sulaukęs darbščių vyrų ir kunigo iš Londono pagalbos, kurie iš pagrindų sutvarkė Dievo namus.
„Labai svarbu, kad jie parodė tokią didelę meilę bažnyčiai, tikėjimui. Įdomu, kad su jais atvyko kunigas. Tai parodo, kad kunigai gali ne vien tik Dievo žodį skleisti, bet valo dulkes, siurbia. Mes, kunigai, irgi turime dirbti fizinį, protinį, dvasinį darbą“, – kalbėjo Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. mons. S. Stankevičius.

%d bloggers like this: