Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Politika

Alytaus savivaldybę pasivijo praeitų kadencijų padarytos skolos

Dėl šio pastato rekonstrukcijos, statybos darbų ir pažeidimų juos vykdant savivaldybei teks grąžinti kone pusę milijono eurų.

Alytaus miesto savivaldybei Ekonomikos ir inovacijų ministerijai teks grąžinti kone pusę milijono eurų išmokėtų Europos Sąjungos fondų lėšų. Šią sumą į ministerijos sąskaitą savivaldybei teks pervesti dėl Daugiafunkcio pramogų ir sporto komplekso projekto Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, vykdant rangos darbų sutartį prieš dešimtmetį.
Prieš dešimtmetį Alytaus miesto savivaldybė vykdė Daugiafunkcio pramogų ir sporto komplekso (Naujoji g. 52) statybos darbų pirkimą ir su UAB „Struktūra“ ir UAB „Arauša“, veikiančiomis jungtinės veiklos pagrindu, 2009 m. pasirašė jungtinės veiklos sutartį. Jos terminas – 2012 m. pabaiga, o atliktų rangos darbų vertė daugiau nei 27 185 471,09 Lt.
Viešųjų pirkimų tarnyba, 2012 m. atlikusi patikrinimą, nustatė, kad Alytaus miesto savivaldybė, leidusi UAB „Struktūra“ rangos sutarties vykdymui pasitelkti subrangovą UAB „Kortas“, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, kadangi sutartyje UAB „Kortas“ nebuvo nurodytas kaip subrangovas, o naujų subrangovų pasitelkimas sutarties vykdymo metu prilyginamas sutarties sąlygų keitimui, dėl kurių perkančioji organizacija, t. y. savivaldybė, privalėjo kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą. Po Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto patikrinimo 2010 m. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimų pažeidimų panaudojant lėšas Alytaus daugiafunkcio pramogų ir sporto komplekso rekonstrukcijai, kuris, nesant padarytos baudžiamosios veikos, nutrauktas 2016 m. lapkričio mėnesį.
2016 m. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA), atlikusi pažeidimo tyrimą, konstatavo, kad projekto išlaidos pagal rangos sutartį yra patirtos, pažeidžiant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, ir pateikė siūlymus Ūkio ministerijai susigrąžinti ES fondų lėšų dalį – 480 424,70 Eur. Nuo 2017 m. pradžios Alytaus miesto savivaldybė bylinėjosi teismuose, prašydama panaikinti ūkio ministro įsakymą. Deja, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019-10-03 priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį ir Alytaus miesto savivaldybei Ekonomikos ir inovacijų ministerijai teks grąžinti beveik 500 tūkst. Eur sumą.
„Savivaldybei pateikta solidi sąskaita, kurią privalėsime apmokėti. Tai neskundžiamas teismo procesas. Situacija gana sena, meru tuomet buvo Česlovas Daugėla“, – komentavo Alytaus mero pavaduotojas Šarūnas Klėgeris.
Lėšos ministerijai bus grąžintos iš administracijos direktoriaus rezervo, kurį planuota metų pabaigoje panaudoti sporto, kultūros projektams, darbuotojų darbo užmokesčio didinimui.
„Buvo planuota atlikti daug gerų, gražių darbų, projektų. Deja, metų pabaiga nebus lengva. Nes tų lėšų reiks iš kažkurių biudžeto eilučių ieškoti, mat direktoriaus rezervo nepakaks“, – sakė vicemeras.

Skolų išieškojimas

%d bloggers like this: