Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Kultūra

Nepamirštamas mokytojo žodis

Manau, kad ne vienas mokytojas žino esant Lietuvos mokytojų „Spindulio“ draugiją, kurios būstinė Vilniaus mokytojų namuose. Ten kasmet paminima Mokytojo diena. Suvažiuoja rašantys grožinę literatūrą mokytojai iš artimesnių ir tolimesnių rajonų: Kėdainių, Marijampolės, Ignalinos ir kitų. Kasmet renginyje dalyvaujame ir mes, alytiškiai mokytojai poetai.
Šios draugijos pirmininkė Albina Tumaitė pasveikino visus garbingos Mokytojo dienos proga. Linkėjo kūrybinės sėkmės, geros sveikatos. Į Amžinuosius namus išėję keli mokytojai, tad prisiminėme juos ir pagerbėme tylos minute.
Skaitėme savo naujausią kūrybą – poeziją ir prozą. Mūsų „Tėkmės“ klubo poetės taip pat nusivežė po kūrybos pluoštelį. Šio straipsnelio autorė pristatė savo romaną „Spygliuotu keliu“. Ištraukų iš knygos paskaitė mokytojos Žina Bražinskienė ir Renata Dudzinskienė. Knygos autorė kalbėjo apie turinį, personažus ir svarbiausias keliamas mintis.
Tenka pastebėti, kad mokytojų kūryboje daugiau poezijos nei prozos. Poezija kiekvieno savita, bet vyrauja klasikinis eilėraštis, rimuotas. Kūrėjų mintys krypsta į nugyventas dienas ir į dabarties problemas, susimąstymą apie gyvenimo laikinumą, greitą praeinamumą.
Tarp kūrybos skaitymų gražiai nuskambėjo jaunos dainininkės Gintarės Baltakytės švelnus, malonus balsas, nuvedantis klausytoją į žalias gimtinės lankas, prie ežerėlio ar vaikystės takelių.
Draugijos pirmininkė Albina Tumaitė padovanojo užsienio rašytojų naujausių knygų ir po mėnesinį laikraštį „Gintaro gimtinė“, kuriame radome savo poezijos. Skaitėme ir džiaugėmės. Mintyse dėkojome redaktorei Daliai Buragienei už galimybę matyti savo kūrybą šiame leidinyje.
Diskusijos apie kūrybą ir šiandienos problemas tęsiamos prie kavos stalo. Įdomių minčių išsakė kiekvienas rašantysis, savaip suprantantis buvusį laiką ir šiandieninį gyvenimą.
Būrelis poetų, prieš atsisveikinant, sumanė likti nuotraukoje, tarp jų yra ir Alytaus pedagogių.

Emilija Krušinienė,
Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė,
Lietuvos mokytojų „Spindulio“ draugijos narė

%d bloggers like this: