Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Kultūra

Pražydę širdies sodai

Poezijoje būna stebuklų – pražysta sodai net rudenį. Tai atsitinka turint lakią vaizduotę. Tokia vaizduote apdovanota literatė Rimutė Griškevičienė, šįmet išleidusi poezijos knygą „Pavasariai mano delnuose“. Ši knyga – trečioji kūrybos kelyje.
Spalio 12-ąją Alytaus rajono viešojoje bibliotekoje vyko knygos pristatymas. Su nauja knyga supažindinti „Tėkmės“ klubo literatai ir kiti poezijos mėgėjai. Apie knygą, jos ypatybes, tematiką kalbėjo klubo pirmininkė Emilija Krušinienė. Atkreiptas dėmesys į gamtos motyvus eilėraščiuose, sugebėjimą meniškai, pasitelkiant personifikacijas, epitetus ryškiai pavaizduoti pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. „Ko verkia varvekliai?“ – klausia autorė. „Senas ąžuolas savo viršūnėje supa Mėnulį“, – tai lakios vaizduotės gražios mintys. Knygoje didelę dalį kūrybos užima meilės tema. Autorė krypsta į vidinį pasaulį, į gilius, sutelktus jausmus. Geriausiai jausmai atsiskleidžia gamtos prieglobstyje ar pokalbiuose su mylimu žmogumi.
Nejau lietus nuplovė
Viską, ką jautei?
Nejaugi vėjas
Prisiminimus išdraskė?

Į gyvenimą žmogus žiūri pozityviai. Tačiau meilės jausmas kartais skaudina ir liūdina, jeigu suabejojama jo tikrumu. „Jeigu meilė pavirto degėsiais“, jau tik ašaros gali nuplauti skausmą. Nejaučiant meilės, gyventi sunku, nes ji gyvenimo pamatas. „Aš verkiu, pykstu, bet atleidžiu“ , – sakoma knygoje. Mintys apie mylimą žmogų paguodžia: „aš maitinuosi mintimis apie tave“.
Keletas eilėraščių asocijuojasi su lietuvių tautosaka – dainomis, legendomis. „Oi, broli, kur išjoji?“ – klausiama. Bernelis išjoja iš namų ir nežinia, kur klajoja, nesugrįžta. Ilgesys kankina belaukiančius.
Žmogus trokšta dėmesio, meilės ženklų – apkabinimo, pabučiavimo, švelnumo.
„Širdis jaučia širdį, nors tarp jų atstumas tylos“, – teigia eilėraščio žmogus.
Autorė kalbėjo apie kūrybą, jau pamiltą nuo mokyklos metų. Atsakė į pateiktus klausimus. Buvusi R. Griškevičienės mokytoja Elena Ramanauskienė prisiminė, jog įdomus R. Griškevičienės rašinys seniai buvo atspausdintas „Alytaus naujienose“. Grįžo R. Griškevičienė prie kūrybos maždaug nuo 2014 metų.
Ištraukų iš poezijos knygos paskaitė literatės Irena Malmygienė, Lidija Cichockienė, Berūta Sadauskienė, Janina Žukaitienė, Stasys Šukys ir kiti.
Gražių dainų apie meilę padainavo Ernesta Kučinskienė ir Ramutė Biesevičienė.
Prie arbatos puodelio diskutuota apie kūrybą ir būsimus ateities renginius.

Emilija Krušinienė,
Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė

%d bloggers like this: