Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Kultūra

Tėvynę savo meile apkabinsiu

2019 m. rugsėjo 27 dienos saulėtą popietę Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS) poetai, rašytojai, meno mylėtojai, kauniečiai bei miesto svečiai džiugiai nusiteikę rinkosi į KPKC biblioteką, kurioje vyko pedagogės, LNRS narės, Alytaus literatų klubo „Tėkmė“ narės, poetės Irutės Matažinskaitės-Lazickienės kūrybinė popietė „Tėvynę savo meile apkabinsiu“. Popietės vedėja gydytoja, medicinos mokslų daktarė Birutė Kalviškytė-Pundzienė pradėjusi renginį su džiugesiu širdyje pristatė klasės draugę poetę Irutę Matažinskaitę-Lazickienę pažymėdama, kad visi susirinkome pasidalinti mintimis apie kūrybą, kuri mums pakutena širdį, pradėjusi retoriniu klausimu: „Kokia iš tų eilėraščių nauda? Ir kam juos poetai nuolat kuria?“ Savo eiliuotu pasakojimu atsakė, kad visgi eilėraščiai pakutena širdį.
Vedėja pakvietė gydytoją, poetę, LNRS valdybos pirmininkę, laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorę Dalią Milukaitę-Buragienę, kuri pasveikino popietės dalyvius ir nuoširdžius, šiltus žodžius skyrė poetės kūrybinei veiklai. Pasak LNRS valdybos pirmininkės, Irutė savo paprastumu, nuoširdumu, įtaigumu iškelia save kaip poetę, kuri visus šią popietę pradžiugins poezijos rudeniu.
Kadangi poezijos mėgėjai dažnai domisi, kaip gimsta eilėraščiai, kaipgi išdygsta tas talento grūdelis, subrandinantis taip mums reikalingą poezijos derlių, Birutė Kalviškytė-Pundzienė paprašė pasidalinti mintimis poetės pusseserę lituanistę metodininkę Iną Dumbliauskienę. Apžvelgdama Irutės poezijos knygas, Ina Dumbliauskienė pradėjo nuo poetės kaip asmenybės formavimosi. Pasak pusseserės, Irutė gimė Alytuje, užaugo gausioje šeimoje, patyrusi brolių ir tėvų meilę ir būtent iš tėvų, tikrų dzūkų, ji paveldėjo jautrumą, atvirumą, mokėjimą užjausti, norą bendrauti, o visa tai buvo gyvenimo mokykla, kurios pamokos liejosi poezijos posmuose. Išgirdome, kad meilė žmonėms turėjo įtakos pasirenkant profesiją – vaikų darželio auklėtoja, vėliau pedagogė, dirbusi su neįgaliais vaikais.
Eilėraščių buvo labai daug, todėl, draugių paskatinta, nuo 2018 m. iki 2019 m. išleido tris knygas: „Aš renkuosi gyvenimą“, „Mano eilės – tai mano gyvenimas“, „Tėvynę savo meile apkabinsiu“. Rinkinys „Aš renkuosi gyvenimą“ – tai eilės apie bėgantį laiką, jaunystės ilgesį, dvejones, savęs ieškojimą, meilės netektį, o tekstuose ryškus moteriškas žvilgsnis į aplinką, praradimus, motinos paveikslą, išgyvenimus, kai suvokiamas paprastų dalykų grožis ir prasmė. Pusseserė akcentavo dar vieną puikią knygų autorės savybę – su ironija ir humoru pažvelgti į gyvenimą, o pavyzdys eilėraštis „Puikybė“, kurį perskaitė Ina Dumbliauskienė. Antrajame rinkinyje „Mano eilės – mano gyvenimas“ autorė tęsia atsivėrimo, išsakymo, meilės temą, o skaitytojas eilėse galbūt atpažins savo gyvenimą.
Ir štai ant stalo prieš mus – trečioji knyga „Tėvynę savo meile apkabinsiu“. Visų dalyvių dėmesys nukrypsta į knygos viršelį, kuriame, pasak Inos Dumbliauskienės, pavaizduotas langas, per kurį matome tėviškės miškus, Nemuną, kuris pereina per lietuvio ir Lietuvos likimus ir gyvenimą, tai – raktas į visą rinkinį, kuris gimė skausmingai apmąstant emigranto dalią, o išvykimo ir grįžimo motyvas sutelkia apmąstymui, kai kalbama apie meilę tėvynei ir pareigą gimtajam kraštui. Savo pasakojimą knygos autorės pusseserė vainikuoja eilėraščiu „Gandrai ir žmonės“, kuriame gandras ir lizdas tampa įvaizdžiais.
Kadangi, pasak renginio vedėjos Birutės Kalviškytės-Punzdzienės, kartais poezija būna tokia lyg paprasta minčių tėkmė, bet kartais eilės nejučia tampa dainomis, o jas skaitant tiesiog gimsta melodijos, ši pakviečia atlikėjus iš Mažeikių – Jolantą Kriaučiūnienę ir Kostą Drunį – papasakoti, kaip gimsta dainos pagal Irutės Matažinskaitės-Lazickienės žodžius, ir jas padainuoti. Nuskambėjus LNRS narės, poetės, Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ narės Janinos Buzūnaitės-Žukaitienės eilėraščiams iš knygos ,,Tėvynę meile apkabinsim“, pasigirsta LNRS narės, poetės, bardės Birutės Gaučienės gitaros stygų virpesys, o atliekamų dainų melodijos paliečia kiekvieno širdis.
Renginyje eiles skaitė ir pati autorė, ir kiti poetai. Jos brolis Vaclovas savo kūrybos eilėraštį „Sesė“ skyrė seseriai.
Renginys buvo labai džiugus ir malonus kiekvieno atėjusiojo širdžiai – visus juos siejo muzikos ir poezijos darna.
Kūrybinę popietę vainikavo visų dalyvių kartu su muzikos atlikėjais bendra daina ,,Tėvynę savo meilę apkabinsiu“ (Irutės Matažinskaitės-Lazickienės žodžiai).
Pasibaigus finalinei dainai, poetė tarė padėkos žodžius visiems susirinkusiems, o dalyviai linkėjo smagios plunksnos, daug minčių, įdomių susitikimų, kad kūrybinė ugnis neblėstų.

Birutė Zeigienė
asociacija ,,Kauno senjorai“ valdybos narė

%d bloggers like this: