Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Verslas

Sukilėlių palaikus Vilniuje vežė ir Alytaus įmonė

150 metų ant Gedimino kalno užkasti gulėję 1863–1864 m. sukilimo vadai ir dalyviai pagaliau sulaukė dienos ir atgulė į amžinojo poilsio vietą garbingoje vietoje – Rasų kapinių koplyčioje. Valstybinėse laidotuvėse už valstybę kovojusiems didvyriams pagarbą atidavė ir valstybių vadovai bei eiliniai lietuviai, lenkai, baltarusiai. Vilniaus arkikatedroje skambėjo garsusis šūkis „Už mūsų ir jūsų laisvę“.
Po mišių iškilminga procesija Vilniaus Senamiesčiu per Aušros Vartus pajudėjo Rasų kapinių link. Svarbiausi vadai procesijoje buvo vežami specialia karine technika, kiti – automobiliais, atitinkančiais valstybinių laidotuvių reikalavimus. Sukilėlių palaikus atvežė 10 specialių automobilių, iš kurių du – Alytaus įmonės „Alytaus skausmo užuovėja“, teikiančios profesionalias laidojimo, šarvojimo, kremavimo paslaugas.
Po procesijos 1863–1864 metų sukilimo dalyvių palaikai Rasų kapinėse esančioje koplyčioje ir palaidoti. Sukilėlių palaikai karstuose sukelti į nišas koplyčios sienose, amžinojo poilsio vietą pašventino arkivyskupas Gintaras Grušas.
Beveik prieš trejus metus, 2017 metų sausio pirmosiomis dienomis, ant Gedimino kalno dirbę archeologai atkasė pirmuosius palaikus. Ant į duobę bet kaip įmesto vyro kaklo tebesilaikė medalionas – toks, kokius gamino iki sukilimo. Tai buvo vienas pirmųjų ženklų archeologams, kad ant kalno jie rado juos, Lukiškių aikštėje mirties bausme 1863–1864 metais nubaustus sukilėlius.

„Dainavos žodžio“ inf.

%d bloggers like this: