Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Politika Verslas

Kvietimai kompleksiškai renovuoti daugiabutį baigiasi sausio 31 d.

Renovacija Lietuvoje. (Nuotrauka iš BETA archyvo)

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą administruojančios Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) padaliniuose iki sausio 31 d. laukiamos gyventojų paraiškos daugiabučių renovacijai. Paraiškų priėmimas mažajai renovacijai yra pratęstas iki liepos 1 d.

Priklausomai nuo investicijų į namo modernizavimą kompleksiškai atnaujintas daugiabutis vidutiniškai sutaupo 50–60 proc. pastato šildymui naudojamos energijos ir pasiekia ne mažesnę nei C energinio efektyvumo klasę.
„Visgi daugiau nei perpus sumažėjusios sąskaitos už šildymą yra ne vienintelė priežastis, skatinanti gyventojus renovuoti daugiabutį. Šilumos mazgo atnaujinimas, vamzdynų keitimas kartu su sienų, stogo apšiltinimu ir kitomis energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis prikelia daugiabutį naujam gyvenimui. Vienu metu išsprendžiamos visos būsto problemos, o po renovacijos daugiabučiai tampa sandarūs, šilti, taupūs ir estetiškai patrauklūs“, – akcentuoja Valius Serbenta, BETA direktorius.

Nuo sienų šiltinimo iki saulės kolektorių

Pateikus paraišką kompleksiškai modernizuoti daugiabutį galima gauti 30 proc. valstybės paramą daugiabučio energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Šios priemonės gali būti: šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas, ventiliacijos, rekuperacijos sistemų pertvarkymas, stogo ir išorinių sienų šiltinimas, balkonų, bendrojo naudojimo patalpų įstiklinimas ar langų keitimas, liftų atnaujinimas, inovatyvių energijos šaltinių – saulės kolektorių, geoterminio šildymo sistemos diegimas ir pan.
Papildoma 10 proc. valstybės parama teikiama modernizuojant neautomatizuotą šilumos punktą, įrengiant balansinius ventilius ant stovų ir kt. 100 proc. kompensacija teikiama rengiant daugiabučio atnaujinimo projektą ir projekto administravimo bei statybos techninės priežiūros išlaidoms. Valstybė pilnai padengia visas nepasiturintiems gyventojams tenkančias renovacijos išlaidas.
Mažojoje renovacijoje parama teikiama keičiant elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinant senus susidėvėjusius automatinius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje. Taip pat finansuojamos ir kitos papildomos energinį efektyvumą didinančios priemonės, kaip radiatorių keitimas, termostatinių ventilių įrengimas ir pan.

Kompleksinei renovacijai numatytas biudžetas – 150 mln. eurų

Šio kvietimo metu kompleksinei daugiabučių renovacijai numatyta skirti 150 mln. eurų, o energinį efektyvumą didinančioms priemonėms skiriama finansavimo dalis sudarys 50 mln. eurų, kompensuojant 30 proc. investicijų vertės.
Mažosios renovacijos programai, kurioje taip pat teikiama 30 proc. valstybės parama atnaujinti daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas, numatyta lėšų suma – 5 mln. eurų.
Pagal paskelbtą kvietimą paraiškas mažajai renovacijai gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.
Daugiau informacijos apie kvietimus rasite BETA tinklapyje www.betalt.lt. Paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose.

%d bloggers like this: