Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Kultūra

Linksmai paminėta Vasario 16-oji

Po ilgos carinės priespaudos Lietuva 1918 metų vasario 16-ąją paskelbė pasauliui esanti nepriklausoma valstybė. Lietuvos Tarybos 20 narių pasirašė Nepriklausomybės Aktą. Svarbias tautai datas būtina paminėti, priminti dabartinei kartai, kaip nelengvai kūrėsi Lietuvos valstybė.
Vasario 15-ąją į Alytaus rajono viešąją biblioteką rinkosi „Tėkmės“ klubo literatai ir visuomenė, visi, kam rūpi Lietuva. Pranešimą „Nepriklausoma Lietuvos valstybė“ paskaitė Tremtinių, politinių kalinių sąjungos narys Romualdas Požėra. Jis prisiminė, kaip būdamas penkerių metų su tėvais buvo ištremtas į Sibirą, o ten pirmąkart pamatė Lietuvos vėliavą, iš kurios moteris buvo pasisiuvusi sijoną. Lietuviai suprato moters sumanymą, o „sargai“ nežinojo spalvų prasmės.
Renginyje dalyvavęs LR Seimo narys Julius Sabatauskas pasveikino susirinkusius su garbinga švente, palygino buvusią ir dabartinę Lietuvą. Pasidžiaugė, jog yra minima, nepamirštama ši labai svarbi data ir paskaitė Justino Marcinkevičiaus poezijos.

Taip pat drauge paminėti Nepriklausomybės dieną atėjo Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Povilas Labukas. Jis kalbėjo, jog reikia auklėti jaunimą taip, kad neapleistų meilės dvasia Tėvynei. Palinkėjo literatams ir visiems klausytojams geros sveikatos ir būti savo krašto patriotais.
„Tėkmės“ poetai myli Lietuvą, savo gimtąjį kraštą, lietuvių kalbą, žmones ir jausmus išsako poezijos posmuose. Išleista nemažai eilėraščių knygų. Naujausius jų eilėraščius išgirsta klausytojai įvairių renginių, ypač švenčių proga.
Į minėjimą atvyko Varėnos poetai, panorę savo buvimu ir kūryba parodyti meilę Tėvynei. Eilėraščius skaitė Irena Danilevičiūtė-Malmygienė, Lidija Cichockienė ir Petras Miliūnas. Po jų gražiai deklamavo eilėraščius poetai Viltauta Pocienė, Palmyra Pracuvienė, Mudita Makaveckienė, Irutė Lazickienė, Romaldas Zabulionis, Aušrelė Janonienė. Poetas Stasys Šukys nustebino ištrauka iš poeto Justino Marcinkevičiaus dramos „Mindaugas“. Be jaudulio klausyti ištraukos negalėjai.
Visuomet prie poezijos dera dainos. „Tėkmės“ dainininkai padainavo liaudies dainų ir sukurtų pagal poetų žodžius. Antanas Monkeliūnas padainavo dainą „Lietuva Tėvyne“, žodžiai Emilijos Krušinienės. Gražiai skambėjo ir kitos dainos. Ramutės Biesevičienės sodriam balsui noriai pritarė susirinkusieji.
Linksmiausioji programos dalis – tai „Sodžiaus“ aktorių humoristinė pjesė „Nepasisekė“, kuriai žodžius parašė Genovaitė Švabienė, o režisavo Aldona Surdokienė. Organizatorė – Marijona Pečiukonienė. Repeticijos vyksta Prano Dzūko sodyboje Lazdijų rajone. Iš vaidybos supranti, kad vaidina ne scenos naujokai. Svarbiausia pjesės mintis – parodyti nebejaunos merginos norą ištekėti ir susilaukti vaikelio. Deja, visos pastangos prisivilioti vyrą nueina vėjais. Jeigu jaunystėje neištekėjai, tai vyresnei lieka mažai galimybių. Pjesėje daug linksmų scenų.
Minėjimas užbaigiamas Antano Monkeliūno dainuojama daina „Kur gintarais nusėtas…“ Balsingi literatai ir visa salė iš širdies traukė šią gražią dainą.
Renginį vedė Emilija Krušinienė ir Ona Baltrukevičienė.

Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė
Emilija Krušinienė

%d bloggers like this: