Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Kultūra Žmonės

Šv. Kazimiero diena Seinuose

Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius.

Birutė Orinienė

Kovo 1-oji Seinuose buvo šventiška diena – seiniškiai paminėjo šv. Kazimiero dieną Mišiomis Seinų bazilikoje. Prieš Mišias buvo lietuviškai giedama daug gražių giesmių.
Po pamaldų Seinų Lietuvių namuose vyko iškilmingas koncertas. Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius nuoširdžiai pasveikino šventės dalyvius: vietinius ir atvykusius iš Dzūkijos.
Šventę puošė liaudiškai pasipuošusių meno ansamblių dalyvių pasirodymas. Koncertavo Varėnos folkloro ansamblis „Kukalis“, Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijos vyrų kvartetas, Punsko etnografinis ansamblis „Gimtinė“, Žagarių ir gretimų kaimų ansamblis „Galadusis“.
Kol meno ansambliai keitėsi ant scenos, pirmininkas A. Vektorius pakviesdavo dalyvius iš salės prie scenos, kurie kalbėdami pasidžiaugdavo kovo 1-ąja Seinuose. Pakviestas pasisakyti alytiškis Alfonsas Vitkauskas maloniai pakalbėjo apie Seinų lietuvius. Supratau, kad jis čia atvažiuoja ne tik į atlaidus. Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijos pirmininkas A. Vektorius su A. Vitkausku susitinka ir Alytuje. Jie abu nepraleidžia progų rašyti apie Dzūkiją.
Šventės muzikaliam vainikavimui pasibaigus, malonūs pokalbiai tarp susirinkusiųjų vyko prie stalo, nukloto vaišėmis.
Kovo 1-oji Seinuose buvo graži diena ir gamtoje. Iš atminties tokia šventė greitai nedings.


Šv. Kazimiero diena minima kovo 4. Tai jo mirties diena. Šventuoju Kazimierą paskelbė 1521 m. popiežius Leonas X.
Taigi kovo 4-oji ir paskirta šv. Kazimierui. Bažnyčiose rengiami atlaidai, Kazimiero vardą nešiojantys švenčia vardadienį.

%d bloggers like this: