Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Politika

Ką svarbu žinoti rajono gyventojams?

Alytaus rajone yra beveik 65 tūkst. hektarų deklaruojamų plotų.

Laikas deklaruoti pasėlius

Iki birželio 22 d. ūkininkai turi deklaruoti pasėlius ir teikti paraiškas Europos Sąjungos (ES) išmokoms gauti.
Alytaus rajone yra beveik 65 tūkst. hektarų deklaruojamų plotų. Iki birželio 1 d. pasėlius deklaravo 51 proc. ūkininkų. Aktyviausiai ES išmokomis domisi bei pasėlius deklaruoja Simno ir Butrimonių krašto žemdirbiai.
Iš viso rajone yra 3830 ūkininkų ūkių. Vidutinis vieno ūkio valdomas naudmenų plotas – 10,26 ha.
Elektroninėmis ryšio priemonėmis pasėlius kol kas deklaruoja tik maždaug 5 proc. Alytaus rajono ūkininkų. Visi kiti pagalbos dažniau kreipiasi į savo seniūnijų specialistus, negu į Žemės ūkio konsultavimo tarnybą.
Praėjusiais metais ES paramos išmokos Alytaus rajone viršijo 10 mln. eurų. Už hektarą pasėlių (pagal atskirus įkainius) ūkininkai vidutiniškai gauna 150 eurų paramos lėšų, taip pat gali įsigyti akcizu neapmokestinto kuro.
Kol kas daugiausia deklaruojama auginamų žieminių kviečių (virš 15 tūkst. ha), žieminių rapsų (virš 3600 ha), žieminių kvietrugių (apie 2390 ha). Vasariniai kviečiai ir miežiai, avižos, pūdymai užima panašius – iki 2 tūkst. hektarų – plotus. Grikių laukų bendras plotas – apie 200 ha, pupų – 800 ha, bulvių – 300 ha.
Sodus ir uogynus dzūkai augina maždaug 150 hektarų plotuose. Iš jų nurodoma 13 ha braškynų, 17 ha – serbentų.
Deklaruota ir beveik 500 hektarų naujo miško, kurį sudaro daugiausia ąžuoliniai želdiniai, nes būtent juos sodinti geriausiai apsimoka.
Senos pievos ir ganyklos, kuriose auga daugiametės žolės, driekiasi beveik 21,5 tūkst. ha plote. Atnaujintų ganyklų – 4700 ha.

Gyvulių augintojams — rūpesčiai dėl vilkų

Paraiškas dėl ES paramos turi pateikti ir gyvulių augintojai. Taip pat priimami prašymai dėl nuostolių kompensavimo.
Šiuo metu ūkininkai yra deklaravę, kad Alytaus rajone augina 6083 karves, daugiau kaip 11 tūkst. avių, veikia viena ferma, kurioje laikoma 1200 kiaulių.
Praėjusiais metais vidutiniškai už vieną karvę ūkininkai gavo daugiau kaip po 100 eurų, už mėsinį galviją – apie 90 eurų, už avį – 12 eurų išmokų.
Tačiau šiemet ūkininkai skundžiasi, kad į jų bandas įsisuko vilkai. Alytaus rajone nuo kovo pabaigos vilkai jau papjovė 18 avių. Nukentėjo Pivašiūnų, Simno, Punios seniūnijų ūkininkai.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius sako, kad vilkai grobio ieško visur, tad avių, danielių, ožkų laikytojai turi būti budrūs, saugoti bandas, įrengti patikimas apsaugos priemones.
Savivaldybė ragina įsirengti saugius aptvarus, specialias tvoras, elektrinius piemenis, signalizacijos sistemas, kurių įsigijimui galima gauti finansinę paramą.
Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) jau pateikta 12 paraiškų iš Alytaus rajono pagal paramos programą „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Parama vienam paramos gavėjui gali siekti iki 5000 eurų iš ES ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.
Paraiškos bus renkamos dar kartą – nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
Paramos lėšomis kompensuojamos šios išlaidos už gyvulių apsaugos nuo vilkų priemones: vielinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalys, juostinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalys, tinklinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalys, elektros tiekimo ir palaikymo įrenginio (-ių) ir (arba) jo (-ų) dalys. Kompensuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM.
Alytaus rajono savivaldybė dėl vilkų padarytos žalos jau išmokėjo 4773 eurus kompensacijų. Ūkininkai, norintys gauti vilkų ar kitų žvėrių ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimo kompensaciją, turi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo rašytiniu prašymu kreiptis į savo seniūnijos seniūną. Žala kompensuojama, jeigu gyvūnai buvo paženklinti ir registruoti, buvo taikytos prevencinės apsaugos priemonės.

Technikos apžiūros bus pradėtos vykdyti nuo šių metų birželio 15 d.

Žemės ūkio technikos apžiūra

Dėl COVID-19 ligos pandemijos ir mūsų šalyje paskelbto karantino sutriko techninių apžiūrų atnaujinimas. Technikos apžiūros bus pradėtos vykdyti nuo šių metų birželio 15 d.  Grafikas bus paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.arsa.lt.

Iki liepos 31 d. priimamos paraiškos dėl paramos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui.

Dar galima teikti paraiškas

Iki birželio 15 d. Alytaus rajono gyventojai dar gali teikti paraiškas dėl paramos ne žemės ūkio ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka). Paramos dydis negali viršyti 18,8 tūkst. eurų.
Iki birželio 30 d. smulkieji ūkininkai gali kreiptis paramos žemės ūkio produktų gamybai, išaugintų valdoje produktų perdirbimui ir tiekimui į rinką. Didžiausia galima išmoka – 15 tūkst. eurų.
Taip pat priimamos paraiškos 2020 m. investicijoms į žemės ūkio valdas. Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai arba šių produktų supirkimas ir realizavimas, iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas. Paramos dydis – iki 50 tūkst. eurų vienam gavėjui.
Ūkininkai, ne jaunesni negu 18 m., ir labai mažos įmonės gali teikti paraiškas dėl paramos biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų. Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta 10,4 mln. eurų lėšų.
Iki liepos 31 d. priimamos paraiškos dėl paramos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Remiama žemės ūkio produktų gamyba, ūkininko valdoje išaugintų ar pagamintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir tiekimas rinkai. Pareiškėjai gali būti fiziniai asmenys, teisės aktų numatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą ir ūkininko ūkį, jeigu iki paraiškos teikimo dienos asmeniui dar nėra suėję 41 metai, jeigu yra baigę Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą, pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje kaip ūkio valdytojas. Didžiausias išmokos dydis – 40 tūkst. eurų.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

%d bloggers like this: