Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Kultūra

Aštuntasis naujas tarptautinis „Tėkmės“ almanachas

„Kambarys be knygos – tai kūnas be sielos“, – yra kalbėjęs poetas Justinas Marcinkevičius. Iš tiesų, knygos vertė yra neišmatuojama. Todėl į naujos knygos pristatymą „Tėkmės“ poetai ir prozininkai bei klausytojai rinkosi gerai nusiteikę.
Atėjo, atvažiavo ne tik poetai iš savos apskrities, bet ir iš tolėliau. Dalyvavo vietinės valdžios atstovai: Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė, Seimo narys Robertas Šarknickas, visuomeninių organizacijų vadovai ir nariai. Bene toliausiai buvo atvykti Suvalkų lietuviams (Lenkija).
Apie išleistą almanachą kalbėjo sudarytoja, klubo pirmininkė Emilija Krušinienė ir redaktorė mokytoja Renata Dudzinskienė. Nemaža laiko teko skirti tekstų ir nuotraukų surinkimui, pigesnės spaustuvės paieškai. Almanacho puslapiuose randame paskaityti eilėraščių apie Alytų ir kūrybos dzūkų šnekta. Jau daugelį metų bendrystės ryšiai sieja su Suvalkų klubu „Vienybė“. Todėl ir poezijos bei prozos galima paskaityti šiame ir ankstesniuose almanachuose. Tik susirgimai pasauline virusine liga sulaikė Gardino poetus nuo atvykimo į šį renginį. E. Krušinienė padėkojo Alytaus miesto savivaldybei už finansinę paramą leidybai. Konkursui „Tėkmė“ buvo pateikusi projektą „Gražiausi posmai – Tau, Alytau“. Be paramos būtų labai sunku, o gal neįmanoma išleisti nemažos apimties ir tokios vertės knygą. Prie leidybos prisidėjo mašinų gamykla „Astra“ ir žmogui sveikatą teikianti „Sveikatos harmonija“ bei kitos savivaldybės.
Išleidus naują knygą literatus pasveikino Alytaus rajono savivaldybės mero A. Vrubliausko pavaduotoja Dalia Kitavičienė ir perdavė mero nuoširdžius linkėjimus bei dovaną. Robertas Šarknickas gerai žino, kaip nelengva išleisti knygą, nes ir pats susidūręs su panašiais reikalais, sveikino ir linkėjo sėkmės kūryboje. Nustebino pirmaisiais savo poezijos žodžiais.
Alytui skirtus eilėraščius deklamavo Ona Baltrukevičienė, Regina Rasimienė, Emilija Krušinienė, Stasys Šukys. Į bendrą foną įsiliejo dzūkų šnekta paskaityti Muditos Makaveckienės posmai. Mokytoja R. Dudzinskienė keletą minčių išsakė apie tekstų taisymą ir pakvietė paskaityti savo eilių Dzūkijos pagrindinės mokyklos mokinę, kurios ir kitų mokinių eilėraščių randame almanache.
Savos kūrybos atvežė jau seniai poezijos tiltus nutiesę Marijampolės poetai su vadovu Ričardu Jurgelevičiumi. Iš Vilkaviškio atvyko poetų šeima Jovita ir Algirdas Grakavinai. Į svarbesnius renginius visuomet į Alytų atvyksta poetai iš Lenkijos, tai Suvalkų lietuvių klubas „Vienybė“, kurio vadovė Onutė Virbylienė bei Genovaitė Pečiulytė rašo poeziją. Kazimieras Baranauskas, žurnalo „Suvalkietis“ redaktorius, nariai Pranas Sovulis ir Juozas Vaznelis sumaniai reiškia mintis ir poezijoje, ir prozoje. Paskaitę savos kūrybos, svečiai užtraukė gražių dainų. Ansamblis „Ančia“ Šaulių salėje koncertavo nebe pirmą kartą, todėl ir žiūrovams yra pažįstamas. Salė prisirinkusi apypilnė. Ansamblio vadovas Vytautas Batvinskas jau yra sukūręs kapeliukę, o kapeliukė pagrojo muzikinių kūrinių ir juose gražiai skambėjo Jūratės Birgelytės smuikas.
Gerą žodį norisi tarti Alytaus pagyvenusių žmonių asociacijos vyrų ansambliui „Jovaras“, jo vadovui Antanui. Ypač patiko susirinkusiesiems daina „Čiulba čiulbutis“, parodanti balsų grožį ir stiprumą.
Literatų klubas „Tėkmė“ turi savų dainininkų. Gražiai dainuoja Ernesta Kunčinskienė, Ramutė Biesevičienė ir Antanas Monkeliūnas. Jie dažniausiai atlieka savos kūrybos ar pagal kitų tėkmiečių eilėraščius sukurtas dainas. Nuskambėjo A. Monkeliūno melodija E. Krušinienės parašytam klubo himnui.
Almanacho sutiktuvių šventė ėjo į pabaigą. Visus suvienijo Suvalkų lietuvių užvesta daina „Kur gintarais nusėtas…“, žadinanti meilę lietuvių kalbai ir tėvynei.
Renginio vedėjos Ona Baltrukevičienė ir Emilija Krušinienė padėkojo dalyviams už apsilankymą, už meilę poezijai ir dainai.
Prie kavos stalo buvo kalbamasi, dalijamasi ateities veiklos planais, aptariama tolimesnės veiklos įvairovė. Užgrojus muzikantams, geros nuotaikos nestigo, kai kas nenustovėjo vietoje ir sukosi valso ritme ar trepsėjo polkutę. Iki naujų susitikimų taria literatai mieliems poezijos gerbėjams.

Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė
Emilija Krušinienė
Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkės pavaduotoja
Regina Rasimienė

%d bloggers like this: