Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Verslas

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas senų daugiabučių modernizacijai

Daugiabučių renovacija Lietuvoje. (Nuotrauka iš BETA archyvo)

Nuo 2013 metų, vykdant daugiabučių modernizavimo programą, Lietuvoje renovuota jau daugiau nei 2500 daugiabučių, tačiau svarbu ir toliau didinti senų daugiabučių modernizacijos tempus. Dėl šios priežasties Aplinkos ministerija jau aštuntą kartą kviečia teikti paraiškas, kurias iki 2021-ųjų metų kovo 31-osios priims Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą administruojanti Būsto energijos taupymo agentūra (BETA).
Kvietimu numatoma priimti neribotą paraiškų skaičių ir jas įgyvendinti išdėstant projektų srautą pamečiui, atsižvelgiant į kvietime numatytus atrankos kriterijus. Iš viso šio kvietimo metu numatyta Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programai skirti 150 mln. eurų, o energinį efektyvumą didinančioms priemonėms skiriama finansavimo dalis sudarys 50 mln. eurų, kompensuojant 30 proc. investicijų.
„Kaip ir ligi šiol, aukščiausias prioritetas šiame kvietime bus taikomas tiems projektams, kurie anksčiau parengs investicijų planą, suderins jį su BETA ir pradės techninio darbo projekto pirkimą ar net jį parengs. Žinoma, taip pat esame nustatę ir kitus prioritetus“, – teigia BETA direktorius Valius Serbenta.
Be to, paraiškų daugiabučių renovacijai teikėjų spektras platus – jas gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai.

Paraiškose bus daugiau kriterijų
Siekiant Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą įgyvendinti efektyviau, šiais metais paraiškų vertinimą papildys naujas energijos nepritekliaus kriterijus.
„Energijos nepritekliaus kriterijų nustatėme, skatindami renovuoti prasčiausios būklės daugiabučius, kuriuose gyvena daugiausia kompensaciją už būsto šildymo išlaidas gaunančių butų savininkų. Ateityje ketiname raginti savivaldybes sudaryti tokių namų sąrašus ir organizuoti, kad būtų įgyvendinami jų energiniam naudingumui didinti skirti projektai“, – sako aplinkos viceministras Marius Narmontas.
Kaip ir seniau, vertindama gautas paraiškas, BETA atsižvelgs į tokius numatytus kriterijus: ar projektas įtrauktas į savivaldybių parengtas kvartalo energinio efektyvumo didinimo programą, ar siekiama aukštesnės nei C energinio naudingumo klasės bei energinio efektyvumo, taip pat į gyventojų palaikymą projektui.

Skatins alternatyvią energetiką
Dar vienas reikalavimas – didesniuose kaip 1500 kv. m ploto daugiabučiuose, esant techninėms galimybėms, įrengti saulės jėgaines, pagamintą elektrą naudojant namo bendrosioms reikmėms.
Taip pat šiais metais bus sudaryta daugiau galimybių daugiabučiui būti nepriklausomam nuo išorinių energijos tiekėjų ir energiją šilumai, karštam vandeniui ir elektrai gamintis naudojant šilumos siurblius, saulės jėgaines ar kitus atsinaujinančios energijos įrenginius. Tokiems projektams ir priemonėms bus skiriama papildoma 30 proc. parama iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos.
Be to, valstybė 100 proc. apmokės arba kompensuos projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, o nepasiturintiems gyventojams tenkančios išlaidos yra visiškai padengiamos.

%d bloggers like this: