Pirmojo Alytaus bendruomenė nori gimnazijos

Susitikime su Seimo nariu L. Kasčiūnu ir meru A. Vrubliausku gyventojų atstovai tvirtino, kad „Piliakalnio“ progimnazijos kolektyvas yra pajėgus siekti aukšto mokymo kokybės standarto bei persitvarkyti į šiuolaikišką gimnaziją, kurioje galėtų mokytis iki 600 miesto ir rajono vaikų.

Pirmojo Alytaus gyventojai brandina planus čia turėti stiprią gimnaziją.
Iš šios miesto dalies, taip pat – iš priemiestinių Alytaus rajono vietovių susirinkę vaikai mokosi „Piliakalnio“ progimnazijoje nuo pirmos iki devintos klasės.
Dabar progimnaziją lanko 157 mokiniai, 40 vaikų yra iš rajono teritorijos. Baigę aštuonias klases jie turi ieškotis kitų mokyklų.

Mokinių tėvai ieško sprendimų

Aktyvi Pirmojo Alytaus bendruomenė išanalizavo situaciją ir nori ne tik gimnazijos, bet ir kad būtų sustiprintas atskirų disciplinų mokymas, galbūt į tam tikras sritis orientuotas lavinimas.
Todėl vieni bendruomenės atstovai kreipėsi į Alytaus rajono savivaldybės merą Algirdą Vrubliauską, kiti – į dažnai Dzūkijoje besilankantį ir Pirmojo Alytaus gyventojų problemas padedantį spręsti Seimo narį Lauryną Kasčiūną.
Susitikime su Seimo nariu L. Kasčiūnu ir meru A. Vrubliausku gyventojų atstovai tvirtino, kad „Piliakalnio“ progimnazijos kolektyvas yra pajėgus siekti aukšto mokymo kokybės standarto bei persitvarkyti į šiuolaikišką gimnaziją, kurioje galėtų mokytis iki 600 miesto ir rajono vaikų.

Algirdas Vrubliauskas: tai būtų teisinga

Meras A. Vrubliauskas supranta šį poreikį, sako, kad ne kartą ta tema yra bendravęs su „Piliakalnio“ pedagogais ir mokinių tėvais. Gimnazijos įsteigimas Pirmajame Alytuje, jo nuomone, būtų teisingas istorinis ir socialinis sprendimas.
„Šiuo atveju reikėtų išsiaiškinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos poziciją, ar jiems priimtina, kad Alytaus rajono savivaldybė taptų atsakinga už „Piliakalnio“ gimnazijos įsteigimą ir veiklą? Taip pat – numatyti lėšas, kurių reikėtų tikrai nemažai, mokymo programų kryptį, – susitikime su Pirmojo Alytaus gyventojais kalbėjo A. Vrubliauskas. – Nelengva užduotis, bet dirbant galima padaryti ir siekti tikslo, kurį nubrėžė bendruomenė“.

„Tikslas, kurio siekiame jau kelerius metus“

„Gimnazija – tai mūsų tikslas, kurio mokyklos ir Pirmojo Alytaus bendruomenė siekia jau kelerius metus,– tvirtina „Piliakalnio“ progimnazijos mokinių tėvų atstovas Dalius Sinkevičius. – Bendruomenė puikiai supranta, kad šio tikslui įgyvendinimui reikia abiejų – miesto ir rajono savivaldybių sprendimų. Tik savivaldybių glaudus bendradarbiavimas galėtų išspręsti daug problemų švietimo srityje. Ir tai būtų unikalus projektas, kuris vėliau galėtų paskatinti aktyvesnį savivaldybių bendradarbiavimą tiek kituose projektuose, tiek veiklose“.
Pasak D. Sinkevičiaus, „Piliakalnio“ progimnazija aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, bando ugdymo procesuose įdiegti kalbų, „žaliosios“ politikos ir inovacijų disciplinas. Stengiamasi pritraukti kuo daugiau vaikų ir pedagogų – tam tikrų sričių specialistų. Mokykla siekia būti unikali mokymo procesu, orientuoti vaikus į atskiras lavinimosi sritis.
„Gimnazija užtikrintų vaikų mokymosi proceso tęstinumą nuo priešmokyklinio ugdymo iki abitūros, – sako D. Sinkevičius. – Mokinių tėvams nuo pečių nukristų rūpesčių našta, ieškant kur po aštuntos klasės toliau siųsti vaiką mokytis“.

Laurynas Kasčiūnas: Pirmasis Alytus nusipelnė turėti gimnaziją

Seimo narys Laurynas Kasčiūnas, atidžiai įsigilinęs į bendruomenės kreipimąsi, mano, kad Pirmasis Alytus nusipelnė turėti savo gimnaziją, kuri atrastų pirmavimo sritį ir specializaciją.
„Jeigu Alytaus rajono ir miesto savivalda apjungtų jėgas, „Piliakalnio“ mokyklos virsmas į gimnaziją užtikrintų ugdymo kokybę, palengvintų švietimo prieinamumą įvairių vietovių – tiek miesto, tiek kaimo vaikams“, – susitikime su progimnazijos ir gyventojų atstovais sakė L. Kasčiūnas.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: