Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Verslas

Būsto energijos taupymo agentūra priima paraiškas mažajai renovacijai vykdyti

Daugiabučių renovacija Lietuvoje. (Nuotrauka iš BETA archyvo)

Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) paskelbė jau antrąjį kvietimą teikti paraiškas mažajai renovacijai – nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. laukiamos paraiškos daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui bei įrenginių, skirtų karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių, diegimui. Pagal šio kvietimo sąlygas daugiabučių gyventojams, planuojantiems įsidiegti energinio efektyvumo didinimo priemones, numatyta 30 proc. valstybės parama.
„Svarbu paminėti, kad šis kvietimas suteikia galimybę ne tik modernizuoti šildymo ar karšto vandens sistemas, bet ir įsidiegti alternatyvias energijos priemones karštam vandeniui paruošti“, – pažymi Valius Serbenta, BETA direktorius.
Paraiškas mažajai renovacijai gali teikti platus spektras pareiškėjų – daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, šilumą tiekiančios įmonės, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.
Paraiškas galima teikti visuose BETA regioniniuose padaliniuose iki 2021 m. vasario 1 d. arba iki tol, kol nebus viršytas šiai priemonei numatytas 5 mln. eurų finansavimas.

Žalioji energija populiarėja renovacijos darbuose
BETA užsakymu atliekamų visuomenės nuomonės tyrimų rezultatai rodo vis labiau augantį daugiabučių namų gyventojų susidomėjimą inovatyviomis energijos taupymo priemonėmis. Remiantis 2020 m. liepos mėn. atliktu sociologiniu visuomenės nuomonės tyrimu, paaiškėjo, kad net 91 proc. daugiabučių gyventojų pritaria alternatyvių energijos šaltinių diegimui renovuojant daugiabučius namus: 38 proc. apklaustųjų visiškai pritaria ir 53 proc. greičiau pritaria.
Daugiau nei dešimtadalis apklausos dalyvių, gyvenančių daugiabučiuose, atskleidė, kad šiuo metu savo pastate jau yra įsidiegę arba planuoja įsidiegti inovatyvias energijos taupymo priemones, tokias kaip saulės kolektorius, rekuperacinę vėdinimo sistemą ar geoterminį šildymą.
„Tikimės, kad šis kvietimas taps rimta paskata gyventojams savo daugiabutyje įsirengti alternatyvias energijos priemones ir tokiu būdu tapti tais įkvepiančiais pavyzdžiais, parodančiais, kad inovatyvios priemonės gali būti sėkmingai naudojamos ir senos statybos daugiabučiuose“, – teigia V. Serbenta.

Pagrindinės kvietimo sąlygos
Remiantis kvietime nurodytomis sąlygomis, gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, privalo pasikeisti elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus susidėvėjusius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje.
Svarbu tai, kad pagal naująjį kvietimą į valstybės paramą gali pretenduoti ir tie daugiabučiai namai, kuriuose šilumos punktas yra pakeistas ir jau įrengta nepriklausoma šilumos tiekimo sistema.
Valstybės parama bus skiriama tokioms priemonėms, kaip radiatorių keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas ir kt.
Daugiau informacijos apie kvietimą rasite www.betalt.lt.

%d bloggers like this: