Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Politika

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-ojoje rinktinėje vyko vadų pasikeitimo ceremonija

Alytuje vyko iškilminga Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vadų pasikeitimo ir kovinės vėliavos perdavimo ceremonija.

Rugpjūčio 6 d. Alytuje vyko iškilminga Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vadų pasikeitimo ir kovinės vėliavos perdavimo ceremonija. Nuo 2017 metų rinktinei vadovavusį pulkininką leitenantą Arną Mikailą pakeitė pulkininkas leitenantas Linas Sadauskas, prieš tai tarnavęs Savanorių pajėgų štabe. Buvęs vadas plk. ltn. Arnas Mikaila paskirtas į Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadovybės štabo G3 skyriaus štabą viršininko pavaduotoju operacijoms.
Renginyje dalyvavo Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadovybė, Lenkijos Respublikos 1-osios teritorinės gynybos brigados atstovai, savanorių pajėgų rinktinių vadai, Lazdijų rajono, Alytaus miesto ir rajono savivaldybių, Lietuvos kariuomenės dalinių atstovai, sukarintų struktūrų viršininkai, buvę rinktinės vadai, dvasininkai, visuomeninių, kultūros įstaigų vadovai ir kiti garbingi svečiai.

KASP vadas plk. Dainius Pašvenskas pažymėjo plk. ltn. Arno Mikailos lyderystę, vadovavimą, patirtį Lietuvos kariuomenėje, taip pat glaudų bendravimą ir bendradarbiavimą su kitais kariuomenės padaliniais ir visuomeninėmis institucijomis, padėkojo buvusiam vadui už tarnybą ir įveiktus iššūkius, ypač už ryžtingus sprendimus, operatyvų ir efektyvų vadovavimą bei prisiimtą atsakomybę COVID-19 pandemijos metu, taip pat įteikė atminimo dovaną nuo visų KASP rinktinių vadų.
Plk. ltn. Arnas Mikaila buvo apdovanotas III laipsnio Lietuvos šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“.
Atsisveikinimo kalboje plk. ltn. Arnas Mikaila pabrėžė, jog vadovavimas rinktinei buvo vienas svarbiausių etapų jo tarnyboje, padėkojo kariams už tarnybą, institucijų vadovams už bendradarbiavimą.
Naujai paskirtas Dainavos apygardos rinktinės vadas pažadėjo tęsti plk. ltn. Arno Mikailos darbus, prisidėti prie gynybos stiprinimo, bendradarbiavimo su civiliais ir užsienio partneriais. „Tik kartu susitelkę galime užtikrinti piliečių saugumą ir saugią aplinką valstybės raidai“, – kalbėjo plk. ltn. Linas Sadauskas.
Karius palaimino Alytaus karinės įgulos kapelionas mjr. Saulius Kasmauskas.
Rinktinės vadui atsisveikinimo proga rinktinės kariai sudainavo rinktinės dainą „Ei, Lietuvos kareivėliai!“

KASP informacija

%d bloggers like this: