Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Kultūra

Tarp Nemuno ir Šešupės

Pasibaigus kūrybos skaitymui poetai sustojo „Poezijos parke“.

Jau daugelį metų einame vieni pas kitus „Tėkmės“ ir „Sietyno“ poetų nutiestu tiltu tarp plataus Nemuno ir sraunios Šešupės. Dalijamės kūrybos posmais, išleistomis knygomis, gerais nuoširdžiais žodžiais.
Rugpjūčio 22-ąją dalyvavome Marijampolėje surengtame kūrybos skaityme „Po rugpjūčio dangum“. Nepabūgęs viruso, nuvyko nemažas mūsų būrys. Ten, liepų pavėsyje, gražiame „Poezijos parke“, vyko respublikinis kūrybos skaitymas. „Sietyno“ klubo pirmininkas Ričardas Jurgelevičius jaudinosi, abejojo, ar susirinks poetai. Suskaičiavo, jog atvykę iš 5 rajonų. Tai jau nemažai.
Sugiedoję vadovo užtrauktą klubo himną, pasiruošėme atverti širdis ir parodyti, ką gražaus sukūrėme ir nuvežėme marijampoliečiams bei kitiems bičiuliams.
Drąsiausi vietiniai poetai vienas po kito ėjo skaityti savos kūrybos. Įsiminė keletas vardų: Gema Galinienė, Rita Volteraitienė, Janina Martynaitienė, Romas Ivanauskas. Naują poezijos knygą pristatė Martynas Dabkevičius. Nustebino mažųjų poetų Eriko ir Beno deklamavimas.
Klausėmės Vilkaviškio poetės Aldonos Maksvytienės, Šakių poetės Ritos Mockeliūnienės eilių. Tarp skaitymų nuskambėjo gitaros akordai ir dainos. Klausėsi jų visas parkas ir prisėdę praeiviai.
Pakviesti alytiškiai poetai mielai dalijosi poezijos žodžiais. Vieni jų naujais, šiai progai sukurtais, o kiti skaitė iš neseniai išleisto aštuntojo „Tėkmės“ almanacho, o jį paviešino Lidija Cichockienė. Šio straipsnio autorę užplūsta šilti jausmai esant Marijampolėje, nes yra kilusi iš šio krašto. Gal todėl ir vienas eilėraštis skirtas Šešupei ir šiam miestui pagerbti. Be abejo, nepamirštas garsus Margirio piliakalnis ir amžiais ošiantis Punios šilas. Varėniškiai poetai atvyko ne tuščiomis. Petras Miliūnas pralinksmino humoristiniais posmais iš naujausios savo knygos „Kaltės Dievui nesuversi“. Lidija Cichockienė, pavarčiusi almanachą, surado svajingą eilėraštį apie ilgesį, tėvų namus. Dedikacinį eilėraštį, adresuotą vienai iš klubo narių, padeklamavo Irena Malmygienė. Širdį palietė Muditos Makaveckienės ir Zitos Bražinskienės eilės. Palmyra Pracuvienė pasidžiaugė savo naujausia, neseniai išleista knyga „Dienų branda“. Renginyje dalyvavo ir Viltauta Pocienė.

Iš kairės: Vilija Vilkelienė, Emilija Krušinienė, Irena Malmygienė, Rita
Mockeliūnienė ir priklaupęs Ričardas Jurgelevičius.

Kalvarijos literatai nenusileido skaitovų gausa. Vadovas Šarūnas Sėjūnas kvietė išreikšti jausmus eilėmis Vincentą Svitojų, Edmundą Venslovą, Viliją Vilkelienę.
Gera buvo drauge pabūti, pasikalbėti apie galimybę ruošti renginius. Lauke, manau, galima kalbėti ir be kaukės. Nors rūpesčio šešėlis buvo ženklus veiduose, bet akyse švietė tikėjimas, kad esame tvirti ir jokie virusai mūsų nepalauš. O kaukės ant lūpų nesutrukdė ištarti gerų žodžių. Kūrybos tiltais eisime ne kartą.

Emilija Krušinienė,
Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė

%d bloggers like this: