Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Politika Švietimas

Alytaus miesto mokyklų bibliotekininkės prašo padėti surasti dingusius atlyginimus

Alytaus miesto mokyklų bibliotekose dirba 22 darbuotojos. (Romos Apanavičienės nuotr.)

Rasa Švirmickaitė

Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojos, metus laiko nesulaukę padidintų atlyginimų, kreipėsi pagalbos į Vyriausybę. Švietimo skyriaus vedėjo Vytuolio Valūno teigimu, pinigai, skirti atlyginimams padidinti, niekur nedingo. Priežastis, kodėl bibliotekininkėms atlyginimai nepadidėjo – slypi kitur.
„Prašome padėti įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kuriuos piktavališkai bei nusikalstamai ignoruoja ir jų nevykdo Alytaus miesto savivaldybė, įskaitant Alytaus miesto merą Nerijų Cesiulį bei Alytaus miesto savivaldybės tarybą. Prašome užtikrinti, kad tikslinės dotacijos lėšos, Vyriausybės skirtos mokyklų bibliotekų darbuotojų atlyginimų didinimui 10 proc. nuo 2020 metų sausio 1 dienos, pagaliau pasiektų adresatą, t. y. Alytaus mokyklų bibliotekų darbuotojus“, – rašoma kreipimesi.
Painiavos į susidariusią situaciją įnešė tai, kad bibliotekininkės, nors ir priklauso Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, yra kultūros darbuotojos. Jų atlyginimams pakelti Kultūros ministerija 10 proc. tikslinę dotaciją pervedė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Tikslinė dotacija buvo įskaičiuota į pagalbos švietimui eilutę. Padidėjo mokinio krepšelis, tačiau pinigai, beveik 40 tūkst. eurų, dvidešimt dviejų Alytaus miesto mokyklų bibliotekininkių nepasiekė.

Pinigus skyrė, bet atlyginimai nepadidėjo
Anot Alytaus miesto mokyklų bibliotekų darbuotojų metodinio būrelio pirmininkės Romos Apanavičienės,
bibliotekininkės, nesulaukę žadėto atlyginimų padidinimo, kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją ir buvo informuotos, kad šitų pinigų perskirstyti negalima – tai Vyriausybės tikslinė dotacija, skirta atlyginimų padidinimui.
„Siekdamos išsiaiškinti, kur dingo 2020 metų Vyriausybės tikslinės dotacijos pagrindu paskirtas finansavimas mokyklų bibliotekų darbuotojų atlyginimų didinimui, suorganizavome keletą susitikimų su Alytaus miesto meru N. Cesiuliu, tarybos nariais bei mokyklų direktoriais, tačiau aiškaus atsakymo į šį klausimą kabinetų labirintuose taip ir nepavyko sužinoti.
„Viso reikalo esmė yra ta, kad mokyklų bibliotekininkai finansuojami iš dviejų šaltinių: švietimo pagalbos lėšų (skiriamų valstybės) ir savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti lėšų. Valstybė savo dalį pakėlė, o savivaldybė savosios ne. Būtent apie šią dalį kalbama, kad pinigai kažkur „nuplaukė“. Niekur jie „nenuplaukė“, nė vienas centas, kai tik pinigai buvo gauti, jie iš karto buvo paskirstyti švietimo įstaigoms.
Kadangi savivaldybės taryba savosios dalies nepridėjo, mokyklos negali nustatyti didesnio atlyginimo nei leidžia lėšos. Aš asmeniškai siūliau, kad būtų skirti tie pinigai, kad taryba padidintų savivaldybės dalį, bet taryba nusprendė kitaip“, – susidariusią situaciją aiškino V. Valūnas.

Nedidino ir ankstesnė valdžia
„Mus skaudina ne tik žadėtų pinigų negavimas. Tarybos posėdžių metu tarybos nariai atvirai tyčiojosi iš mokyklų bibliotekininkų specialybės, siekė kiršinti juos su kitais švietimo sistemos darbuotojais, nepagrįstais, prieštaringais ir abejotino logiškumo argumentais kaltino mokyklų bibliotekų darbuotojus, neva šie išderinantys visos švietimo sistemos darbuotojų atlyginimus“, – nuoskaudų neslėpė R. Apanavičienė.
Kreipimesi kalbama ir apie tai, jog mokyklų bibliotekininkių atlyginimų pakėlimą esą ignoravusi ir ankstesnė miesto valdžia. „Alytaus mieste nei vienam mokyklų bibliotekų darbuotojui atlyginimo koeficientas 2015 ir 2016 metais nebuvo padidintas, o lėšos, skirtos atlyginimų didinimui, buvo pavogtos iš mokyklų bibliotekų darbuotojų“, – teigiama rašte.
R. Apanavičienei bei jos kolegėms nerimą kelia ir tai, kad nedidelis atlyginimas ateityje lems ir mažą pensiją. „Mums mokėjo tokio dydžio atlyginimą kaip valytojoms. Aš normalios pensijos su aukštuoju neužsidirbau, todėl ir kovojam už tuos 10 proc. Gal tai ir nėra labai dideli pinigai, tačiau mūsų šeimų biudžetams jie reikšmingi“, – kalbėjo R. Apanavičienė.

%d bloggers like this: