Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Isteblišmentas Politika

Naujausios COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, galiojančios nuo 2020 m. gruodžio 16 dienosJudėjimas šalies viduje
2020-12-16–2021-01-31

Judėjimas leidžiamas tik esant būtinybei.
Palikti gyvenamąją vietą leidžiama vykstant:

1. į darbą (darbo reikalais);
2. į prekybos vietą;
3. į tarptautinius keleivių maršrutus aptarnaujančius oro, jūrų uostus, autobusų stotis ar iš jų;
4. į nuosavą nekilnojamo turto objektą;
5. į nuosavą nekilnojamo turto objektą;
6. į laidotuves. Laidotuvėse gali dalyvauti ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos ir/ar namų ūkio narius ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis;
7. dėl sveikatos priežiūros ir kitų būtinųjų paslaugų;
8. dėl kitų būtinųjų paslaugų ar objektyviai pagrįstų priežasčių, kai vykti neišvengiamai būtina;
9. pasivaikščioti atvirose vietose ne daugiau kaip 1 šeimos ar 1 namų ūkio nariams;
10. vykstant prižiūrėti sergančių ar negalinčių savimi pasirūpinti asmenų.

Judėjimas šalies viduje šventiniu laikotarpiu
2020-12-16 (00 val.)– 2021-01-03 (24 val.)

Ribojamas asmenų judėjimas tarp savivaldybių.
Išskyrus, kai vykstama:
1. į tarptautinius keleivių maršrutus aptarnaujančius oro, jūrų uostus, autobusų stotis ar iš jų;
2. į savo gyvenamosios vietos savivaldybę;
3. dėl artimųjų giminaičių mirties;
4. atlikti darbo, kai darbo vieta yra kitoje savivaldybėje;
5. dėl sveikatos priežiūros paslaugų;
6. dėl kitų objektyviai pagrįstų neatidėliotinų priežasčių, kai vykti į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę neišvengiamai būtina.
Šis ribojimas netaikomas asmenims – 1 šeimos ar 1 namų ūkio nariams, vykstantiems į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kurioje turi nekilnojamojo turto, priklausančio vienam iš šeimos ar namų ūkio narių nuosavybės teise.
Policija savivaldybėse organizuos stacionarius kontrolės postus prie visų savivaldybių ir kontroliuos įvažiuojančias transporto priemones. Tai vyks nuo gruodžio 18 d. 13 val. iki gruodžio 20 d. 21 val. bei nuo gruodžio 23 d. 13 val. iki 27 d. 21 val. Judėjimo ribojimo kontrolė taip pats vyks nuo gruodžio 31 d. 13 val. iki sausio 3 d. 21 val. Bus įrengta apie 250 kontrolės postų. Tomis dienomis išvažiuos 920 ekipažų.

Bendravimas
2020-12-16–2021-01-31

Bendravimas tik tarp 1 šeimos ar 1 namų ūkio.
Negalimi artimi kontaktai tarp daugiau nei 1 šeimos ir/ar 1 namų ūkio narių.
Išskyrus:
1. neatidėliotinus atvejus, kai reikia suteikti pagalbą;
2. prižiūrėti sergančius ar negalinčius savimi pasirūpinti asmenis.
Viešose vietose galima būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis arba 1 šeimos ir/ar 1 namų ūkio narių grupėse.
Asmeninės šventės viešose ir privačiose erdvėse gali vykti, tik jei jose dalyvauja ne daugiau nei 1 šeimos ar 1 namų ūkio nariai.

Prekyba
2020-12-16–2021-01-31
Veiks tik būtinųjų prekių parduotuvės.
Draudžiama parduotuvių, įskaitant parduotuves prekybos ir/ar pramogų centruose, turgaviečių ir kitų viešųjų prekybos vietų veikla.
Išskyrus:
1. parduotuves (įskaitant parduotuves prekybos ir/ar pramogų centruose), kurių pagrindinė veikla yra maisto, pašarų gyvūnams, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas;
2. maisto prekybą turgavietėse ir kitose viešosiose prekybos vietose;
3. internetinę prekybą ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose;
4. lauko prekybą eglutėmis ir kitais medeliais, skirtais šventėms.
Parduotuvėse, kurių veikla nedraudžiama, turi būti užtikrinamas 15 kv. m prekybos plotas 1 lankytojui arba vienu metu aptarnaujama ne daugiau kaip 1 asmuo.

Paslaugos
2020-12-16–2021-01-31
Mažinamos kontaktinės paslaugos.
Draudžiama teikti:
1. grožio paslaugas;
2. kitas paslaugas, kurių teikimo metu būtinas ilgesnis nei 15 minučių kontaktas;
3. apgyvendinimo paslaugoms teikti skirtų patalpų (tiek fizinių, tiek juridinių asmenų nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų) nuoma, subnuoma ar panauda, skirta privatiems renginiams, šventėms ar kitiems susibūrimams organizuoti.
Išskyrus:
1. medicininės reabilitacijos paslaugas ir kitas būtinosios medicininės pagalbos paslaugas;
2. psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugas;
3. keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugas;
4. advokatų teikiamas teisines paslaugas;
5. finansines paslaugas ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugas, kurių neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu;
6. apgyvendinimo paslaugas, kurios teikiamos apgyvendinant viename kambaryje ne daugiau nei 1 šeimos ir/ar 1 namų ūkio narius.
Paslaugų, kurios nėra draudžiamos, teikimo vietose turi būti užtikrinamas 10 kv. m paslaugos teikimo plotas 1 lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip 1 asmuo ir užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos sąlygos.

Švietimas
2020-12-16–2021-01-31
Įprastu būdu vyks ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, pamokos mokyklose – nuotoliniu būdu.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.
Ugdymas mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas.

Darbas
2020-12-16–2021-01-31

Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse bei privačiame sektoriuje darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas (darbą) būtina atlikti darbo vietoje, užtikrinant asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Laisvalaikio ir sporto veikla
2020-12-16–2021-01-31

Draudžiama teikti laisvalaikio, sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų, pramogų, poilsio, baseinų, pirčių (išskyrus viešąsias pirtis, skirtas asmenų higienos poreikiams tenkinti), diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų paslaugas.
Draudžiamas laisvalaikio paslaugų įstaigų ir laisvalaikio paslaugoms teikti skirtų patalpų lankymas, fizinis lankytojų aptarnavimas ir šių įstaigų valdomų patalpų nuoma, subnuoma ar panauda, skirta privatiems renginiams, šventėms ar kitiems susibūrimams organizuoti, išskyrus aukšto meistriškumo sporto pratybas.

Bažnyčia
2020-12-16–2021-01-31

Vyskupų konferencija skelbia, kad nutarta nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. sustabdyti viešas pamaldas bažnyčiose. Kaip jau buvo pavasarį, taip ir dabar tikintieji kviečiami jungtis į šv. Mišias, transliuojamas per televiziją, radiją ar internetu.
Bažnyčios lieka atviros, kad tikintieji galėtų privačiai melstis, atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją susitarę su kunigu. Kunigai budės bažnyčiose ar klebonijose ir priims tikinčiuosius. Laidotuvių šv. Mišios ar kitų sakramentų šventimas vyks tik artimiausių šeimos narių aplinkoje.

„Dzūkų žinių“ informacija%d bloggers like this: