Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Politika Verslas

Daugiabučių renovacijos kompensacija skiriama siekiant padėti ir labiausiai pažeidžiamiems

Daugiabučių renovacija Lietuvoje. (Nuotrauka iš BETA archyvo.)

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą remia valstybė. Kadangi didžiausias galvos skausmas dėl renovacijos dažniausiai kyla labiausiai finansiškai pažeidžiamiems gyventojams, tarp kurių yra dalis pensininkų, jiems kompensuojamos visos renovacijos projekto įgyvendinimo išlaidos.
Nepasiturinčiais asmenimis yra laikomi tie gyventojai, kurie turi teisę į šildymo išlaidų kompensaciją. Tarp jų yra ir dalis pensinio amžiaus sulaukusių žmonių.
Valstybė tokiems butų savininkams padengia visas projekto parengimo, statybos techninės priežiūros ir administravimo išlaidas, paskolą bei jos palūkanas.

Parama modernizacijai
Į paramą gali pretenduoti tik tų daugiabučių gyventojai, kurių namas pastatytas iki 1993 m. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas numato, kad valstybė paramą skiria tik tiems pastatams, kurie po atnaujinimo pasiekia ne mažesnę kaip C pastato energinio naudingumo klasę ir po renovacijos sutaupo ne mažiau kaip 40 proc. šilumos energijos sąnaudų. Kultūros paveldo objektai turi sutaupyti ne mažiau kaip 25 proc. energijos.

Parama
Valstybė remia energinio efektyvumo didinimo priemonių diegimą. 30 proc. parama skiriama šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymui ar keitimui, ventiliacijos, rekuperacijos sistemų pertvarkymui, stogo ir išorinių sienų šiltinimui, balkonų, bendrojo naudojimo patalpų įstiklinimui ar langų keitimui, liftų atnaujinimui ir kt.
Papildomą 10 proc. valstybės subsidiją galima gauti šilumos punkto automatizacijai ir balansinių ventilių įrengimui šilumos punkte bei kitoms išskirtinėms priemonėms.
Svarbu paminėti, kad valstybė gyventojams visiškai padengia atnaujinimo projekto parengimo, administravimo bei statybos techninės priežiūros išlaidas.

Papildomos galimybės
Jei daugiabučių gyventojai nėra sukaupę pakankamai savų lėšų, jiems gali būti suteiktas lengvatinis kreditas su 3 proc. fiksuotomis palūkanomis pirmiems penkeriems metams.
Šiai paskolai nėra taikomi jokie paskolos pasirašymo, išmokėjimo ar kiti mokesčiai. Be to, visą paskolą ar jos dalis galima grąžinti anksčiau numatyto laiko, netaikant jokių papildomų mokesčių. Gyventojai paskolos gražinimą ir palūkanų mokėjimą gali ir atidėti, t. y. paskolą pradėti grąžinti tik pabaigus visus rangos darbus bei gavus valstybės paramą.
Žingsnis kovoje su klimato kaita
Klimato kaita yra viena didžiausių aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių grėsmių, prie kurios reikšmingai prisideda energetiškai neefektyvūs pastatai. Todėl projektams, padedantiems energiją šilumai ar karštam vandeniui gamintis patiems, t. y. šilumos siurblių, saulės kolektorių, jėgainių ar kitų atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimui, gali būti skiriama papildoma 30 proc. parama iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos.
Daugiau informacijos nemokama telefono linija 8 800 200 12.

%d bloggers like this: