Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Politika

Ką reikia daryti, kad atnaujintumėte daugiabutį?

Daugiabučių renovacija Lietuvoje. (Nuotrauka iš BETA archyvo)

Pratęsus paraiškų teikimo terminą iki birželio 1 d., Būsto energijos taupymo agentūra informuoja, ką reikia daryti, norint spėti laiku pateikti paraišką daugiabučiui modernizuoti.

Gyventojų susirinkimas


Sukviestame gyventojų susirinkime apžvelgiama esama namo situacija, renovacijos priemonės ir finansavimo sąlygos: valstybės paramos galimybės visam namui, kompensacijų – atskiriems asmenims. Vėliau administratorius pateikia susirinkimo ir priimtų sprendimų protokolą. Jei renovacijai pritaria 55 proc. butų savininkų, administratorius imasi kito etapo – būsto atnaujinimo projekto rengimo.
Jeigu sprendimas renovuoti daugiabutį priimtas gyventojų iniciatyva, atnaujinimo procesu rūpintis imasi gyventojų paskirtas projekto administratorius. Jei tai buvo padaryta kitu būdu – kai gyventojai pritaria savivaldybės iniciatyvai – projekto administratorių paskiria savivaldybė.

Pradėkite planuoti
Jei buvo pritarta renovacijai, pradedamas rengti daugiabučio atnaujinimo projektas. Tam reikės parengti daugiabučio energinį naudingumą įrodantį dokumentą – energinio naudingumo sertifikatą ir investicijų planą. Investicijų plane numatomos namo atnaujinimo priemonės ir jų kaina. Investicijų planas turi būti pristatytas butų savininkams ir koreguojamas pagal išreikštas pastabas.
Konkurso būdu, inicijuojant projekto administratoriui, yra atrenkama įmonė, kuri parengia pirminį daugiabučio namo modernizavimo investicijų plano variantą. Likus dviem savaitėms iki viešo renovacijos klausimų aptarimo kiekvienam buto savininkui investicijų planas pateikiamas susipažinimui.

Sudaryto plano patvirtinimas
Parengtas investicijų planas yra pristatomas visiems butų savininkams projekto administratoriaus suorganizuotame susirinkime. Jo metu atsakoma į gyventojams kilusius klausimus, paaiškinama, kokia yra dabartinė namo techninė ir energinė būsena ir kodėl reikia įgyvendinti vieną ar kitą energiją taupančią priemonę. Investicijų planams numatytas biudžetas yra maksimalus. Vėliau kainos perkant paslaugas gali mažėti.
Investicijų plano rengėjas planą pakoreguos pagal gyventojų išsakytus norus ir pristatys kitame susirinkime. Planas tvirtinimas gyventojų susirinkime arba balsuojant raštu – jam turi pritarti 55 proc. būstų savininkų. Jeigu bus imamas kreditas, šiame etape būtina priimti sprendimą dėl lėšų skolinimosi.
Gyventojams patvirtinus sudarytą investicijų planą, jis kartu su protokolu ir kitais dokumentais teikiamas BETA.

Plano perdavimas BETA
BETA vertina gautą planą ir, jeigu jis atitinka visus nustatytus reikalavimus, sudaromas reitinguotas pagal kvietime nurodytus kriterijus finansuojamų projektų sąrašas, pasirašoma valstybės paramos sutartis.
Daugiau informacijos nemokama telefono linija 8 800 200 12.

%d bloggers like this: