Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Verslas

BETA rengiamuose seminaruose – abejonių dėl renovacijos išsklaidymas: ką dažniausiai nori sužinoti gyventojai?

Daugiabučių renovacija Lietuvoje. (Nuotrauka iš BETA archyvo)

Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) kiekvienais metais organizuoja gyventojams skirtus seminarus. Jų metu ilgametę patirtį sukaupę specialistai atsako į įvairius žmonių klausimus ir supažindina juos su naujausia informacija apie būstų atnaujinimą. Ką dažniausiai nori sužinoti gyventojai?

Iki kada bus teikiama parama renovacijai?
Tol, kol galios tą reglamentuojantys teisės aktai. Šiuo metu galiojantis kvietimas teikti paraiškas daugiabučių namų renovacijai pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą buvo pratęstas iki 2021 m. gruodžio 31 d.
Pagal kvietime numatytas sąlygas valstybės parama skiriama visoms daugiabučio namo renovacijos projekto parengimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms padengti ir kompensuoti 30 proc. investicijų, tenkančių energiją taupančių priemonių įgyvendinimui. Papildomai teikiama 100 proc. parama mažas pajamas turintiems gyventojams, padengiant visas jiems tenkančias išlaidas, susijusias su namo renovacijos projekto įgyvendinimu. Kvietime taip pat nustatytas reikalavimas – didesniuose kaip 1500 m2 ploto daugiabučiuose, esant techninėms galimybėms, įrengti saulės jėgaines, gaminančias elektrą namo bendrojo naudojimo reikmėms.

Ar galima gauti valstybės paramą, jeigu bute užregistruota įmonė?
Valstybės parama asmenims, vykdantiems ūkinę veiklą, teikiama vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais ir Vyriausybės nustatyta tvarka. Jeigu name yra ekonominę ūkinę veiklą vykdančių savininkų, kuriems leidžiama suteikti lengvatinę paskolą, veiklos subjektas privalo pateikti projekto administratoriui deklaraciją apie vykdomą ūkinę-ekonominę veiklą. Pateikus deklaraciją ir joje nurodžius teisingą informaciją, ūkio subjektui teikiama valstybės parama.

Pas mus name yra piktybinių skolininkų ir todėl negauname banko finansavimo. Kaip spręsti šią problemą? Kokias gyventojų skolas vertina finansuotojas?
Įvairiose savivaldybėse ši problema sprendžiama pagal konkrečią situaciją: kalbama individualiai su kiekvienu skolininku, aiškinamasi, kaip geriausiu būdu sumažinti skolininkų skaičių. Kai kurios savivaldybės savo sprendimu padengia šias skolas.
Finansuotojas paprastai vertina tik skolas komunalinių paslaugų teikėjams. Kitos butų savininko skolos (pvz., lizingų sutartys, kreditas būsto įsigijimui ar kt. paskolos) nėra vertinamos. Todėl tie skolininkai kredito gavimui įtakos neturės.

Ar teisės aktuose yra numatytas statybos kainos indeksavimas? Kas gali pakonsultuoti gyventojus apie galimus kaštus, prieš priimant sprendimą dėl renovacijos?
Ne. Šiuo metu galiojantys teisės aktai numato, kad investicijos negali viršyti Investicijų plane patvirtintinos sumos. Jei situacija rinkoje verčia padidinti minėtą sumą, kito kelio, kaip Investicijų plano korekcija, nėra.
Gyventojus pakonsultuoti gali Investicijų plano rengėjas. Jis atsako j klausimą, kiek maksimaliai kainuos numatomos įgyvendinti priemonės. Tik turint šią informaciją, gyventojai priima galutinį sprendimą.

Skatina apsilankyti seminaruose
BETA ragina šalies gyventojus nedvejoti ir apsilankyti Lietuvos savivaldybių gyvenvietėse ir miestuose rengiamuose seminaruose. Pasitikrinti, ar jūsų gyvenvietėje artimiausiu metu yra numatomas seminaras, galite internetiniame BETA puslapyje www.betalt.lt.

LEAVE A RESPONSE

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

%d bloggers like this: