Dainavos žodis

Patvirtintas veiksmų planas, kaip gerinti vandens telkinių būklę, nuotekų valymą ir valdyti potvynių riziką

Aplinkos ministras ir Žemės ūkio ministras patvirtino Nacionalinio vandenų srities plėtros plano 2022-2027 m. įgyvendinimo veiksmų planą, kuriame numatytos priemonės vandens telkinių taršai mažinti, nuotekų valymui gerinti, potvynių prevencijai, tvariam vandentvarkos valdymui.

Naujausias vandens telkinių vertinimas atskleidė, kad Lietuvoje 63 proc. upių ir 64 proc. ežerų neatitinka geros ekologinės būklės kriterijų. Gerinant vandens telkinių būklę bus patikslinti tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimai, patvirtintos tręšimo planų rengimo gairės, griaunamos nenaudingos užtvankos, gerinamas nuotekų valymas, stiprinama stebėsena.  Gyventojai bus informuojami apie vandens telkinių būklę.

Bus didinamas vandens telkinių valdymo sistemos efektyvumas: stiprinama aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė vandenų srityje, vykdomi tikslingi patikrinimai, tęsiamas bendradarbiavimas su Latvija ir Lenkija. Suplanuota rengti ir vykdyti žuvų bendrijų, vandens floros, hidromorfologijos, pavojingų medžiagų tyrimų programas, įsigyti įrangą tyrimams.

Mažinant taršą Baltijos jūroje ir Kuršių mariose bus įvertintas taršos iš Nemuno baseino ir vidinės taršos Kuršių mariose lygis, tobulinama taršos incidentų valdymo sistema. Numatyta organizuoti atliekų rinkimą pajūryje, imtis priemonių saugant jūros paukščius, kad nepatektų į tinklus. Šiuo metu bendra Lietuvos Baltijos jūros aplinkos būklė nesiekia geros būklės pagal visus 9 vertinamus kokybinius rodiklius.

Plane taip pat numatyti veiksmai, susiję ir su potvynių prevencija. Bus įveisiami nauji miškai, įrengiami inžineriniai apsaugos statiniai, įvertintas potvynių keliamas pavojus nekilnojamosioms ir kilnojamosioms kultūros vertybėms, o gyventojai informuojami apie potvynių zonas. Potvyniai kelia pavojų didesnei kaip 5 proc. arba 351 tūkst. hektarų Lietuvos teritorijos daliai. Be to, daugėja ekstremalių hidrometeorologinių reiškinių, todėl šios priemonės ypač svarbios.

Kadangi nepakankamai efektyvi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių veikla neužtikrina šių paslaugų prieinamumo ir kokybės kiekvienam gyventojui, sektoriaus tvarumo, kuriama informacinė individualių nuotekų tvarkymo įrenginių sistema, kuri leis sustiprinti individualių nuotekų valymo įrenginių kontrolę visoje Lietuvos teritorijoje. Taip pat bus diegiama paviršinių nuotekų valymo infrastruktūra.

Nacionalinį vandenų srities 2022–2027 m. planą Vyriausybė patvirtino 2022 m. gruodį. Jo tikslas – užtikrinti tvarų ir integruotą vandens telkinių, jūros aplinkos, potvynių rizikos, vandentvarkos valdymą.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: