Dainavos žodis

Lietuvos ryto TV programa 09.11 – 09.17

Pirmadienis, 2023-09-11

05.29 Programa
05.30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2022. N-7
06. 00 Bušido ringas.
06.30 „Aiškiaregė“ 1/55-56. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
07.30 „Aiškiaregė“ 1/125. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
08.00 „Aiškiaregė 1/126. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
08.30 „Aiškiaregė 1/127. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
09.00 „Aiškiaregė 1/128. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
09.30 „Aiškiaregė 1/129. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
10.00 24/7.
11.00 „Jos vardas Kozaim“ 3/5. Drama. Kazachstanas.
12.00 „Azija 3600” 1/8. Dok. f. 2019.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena. Aktualijų laida. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
14.00 „Pėdsakas“ 2/59. Detektyvas. Ukraina. 2020,
15.00 „Aiškiaregė“ 1/51-52. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Neatrasta Rusija“ 1/97. Dokumentika. 2018. JAV
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Pokalbiai prie jūros.
19.00 Vieno nusikaltimo istorija“ 2/37. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2017. N-7.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“ 1/130. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
21.25 „Jos vardas Kozaim“ 3/6. Drama. Kazachstanas. 2016.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Pokalbiai prie jūros.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Pėdsakas“ 2/59. Detektyvas. Ukraina. 2020,
01.30 „Aiškiaregė“ 1/33-34. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
02.30 „Neatrasta Rusija“ 1/97. Dokumentika. 2018. JAV
03.00 „Jos vardas Kozaim“. 3/6. Drama. Kazachstanas. 2016.
03.50 24/7.
04.25 Pokalbiai prie jūros.
04.50 „Neatrasta Rusija“ 1/95. Dokumentika. 2018. JAV.
05.15 Kaimo akademija.

Antradienis, 2023-09-12

05.29 Programa
05.30 Nauja diena. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
06.30 „Aiškiaregė“ 1/57-58. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
07.30 Vantos lapas.
08.00 „Paslaptys“ 1/70. Melodrama, detektyvas. Ukraina. 2019
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 2/36. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2017. N-7.
10.00 „Netikėtas teisingumas“ 1/37. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
11.00 „Jos vardas Kozaim“ 3/6. Drama. Kazachstanas. 2016.
12.00 Sveikatos kodas.
12.40 Sveikatos kodas. Televitrina.
13.00 Nauja diena. Aktualijų laida. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
14.00 „Pėdsakas“ 2/60. Detektyvas. Ukraina. 2020,
15.00 „Aiškiaregė“ 1/53-54. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Neatrasta Rusija“ 1/98. Dokumentika. 2018. JAV.
17.00 „Paranormalūs atvejai 911.“ 1/8. Dok f. 2019.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Klausimėlis.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 2/38. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2017. N-7.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“ 1/131. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
21.25 „Jos vardas Kozaim“ 3/7. Drama. Kazachstanas. 2016.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Klausimėlis.
23.30 „Paranormalūs atvejai 911.“ 1/8. Dok f. 2019.
00.30 „Pėdsakas“ 2/60. Detektyvas. Ukraina. 2020,
01.30 „Aiškiaregė“ 1/35-36. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
02.30 „Neatrasta Rusija“ 1/98. Dokumentika. 2018. JAV.
03.00 „Jos vardas Kozaim“ 3/7. Drama. Kazachstanas. 2016.
03.50 „Azija 3600” 1/25-26. Dok. f. 2019.
04.25 Klausimėlis.
04.50 „Netikėtas teisingumas“ 1/37. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.

Trečiadienis, 2023-09-13

05.29 Programa
05.30 Nauja diena. Aktualijų laida. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
06.30 „Aiškiaregė“ 1/59-60. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
07.30 „Vyrų šešėlyje“.Halina Kairiūkštytė-Jacinienė.“ Dok. laidų ciklas.
08.00 „Paslaptys“ 1/71. Melodrama, detektyvas. Ukraina. 2019
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 2/37. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2017. N-7.
10.00 „Netikėtas teisingumas“ 1/38. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
11.00 „Jos vardas Kozaim“ 3/7. Drama. Kazachstanas. 2016.
12.00 Krepšinio pasaulyje. Laidos ved.: V. Mačiulis
12.30 Klausimėlis.
13.00 Nauja diena. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
14.00 „Pėdsakas“ 2/61. Detektyvas. Ukraina. 2020,
15.00 „Aiškiaregė“ 1/55-56. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Neatrasta Rusija“ 1/99. Dokumentika. 2018. JAV.
17.00 „Laukinis“ 1/1. Nuotykių serialas. 2020. Australija.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Pokalbiai prie jūros.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 2/39. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2017. N-7.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“ 1/132. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
21.25 „Jos vardas Kozaim“ 3/8. Drama. Kazachstanas. 2016.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Pokalbiai prie jūros.
23.30 „Laukinis“ 1/1. Nuotykių serialas. 2020. Australija.
00.30 „Pėdsakas“ 2/61. Detektyvas. Ukraina. 2020,
01.30 „Aiškiaregė“ 1/37-38. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
02.30 „Neatrasta Rusija“ 1/99. Dokumentika. 2018. JAV.
03.00 „Jos vardas Kozaim“ 3/8. Drama. Kazachstanas. 2016.
03.50 „Azija 3600” 1/27-28. Dok. f. 2019.
04.25 Pokalbiai prie jūros.
04.50 „Netikėtas teisingumas“ 1/38. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.

Ketvirtadienis, 2023-09-14

05.29 Programa
05.30 Nauja diena. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
06.30 „Aiškiaregė 1/61-62. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
07.30 Skonio reikalas.
08.00 „Paslaptys“ 1/72. Melodrama, detektyvas. Ukraina. 2019
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 2/38. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2078. N-7.
10.00 „Netikėtas teisingumas“ 1/39. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
11.00 „Jos vardas Kozaim“ 3/8. Drama. Kazachstanas. 2016.
12.00 Būsto anatomija. Ved.: J. Sadauskas.
12.30 Pokalbiai prie jūros.
13.00 Nauja diena. Aktualijų laida. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
14.00 „Pėdsakas“ 2/62. Detektyvas. Ukraina. 2020,
15.00 „Aiškiaregė 1/57-58. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Neatrasta Rusija“ 1/1. Dokumentika. 2018. JAV.
17.00 „Laukinis“ 1/2. Nuotykių serialas. 2020. Australija.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Būsto anatomija. Ved.: J. Sadauskas.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 2/40. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2078. N-7.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“ 1/133. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
21.25 „Jos vardas Kozaim“ 3/9. Drama. Kazachstanas. 2016.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Būsto anatomija. Ved.: J. Sadauskas.
23.30 „Laukinis“ 1/2. Nuotykių serialas. 2020. Australija.
00.30 „Pėdsakas“ 2/62. Detektyvas. Ukraina. 2020,
01.30 „Aiškiaregė“ 1/39-40. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
02.30 „Neatrasta Rusija“ 1/1. Dokumentika. 2018. JAV.
03.00 „Jos vardas Kozaim“ 3/9. Drama. Kazachstanas.
03.50 Grupės “Išjunk šviesą” koncertas.
04.25 Būsto anatomija. Ved.: J. Sadauskas.
04.50 „Netikėtas teisingumas“ 1/39. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.

Penktadienis, 2023-09-15

05.29 Programa
05.30 Nauja diena. Aktualijų laida. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
06.30 „Aiškiaregė 1/63-64. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
07.30 Kaimo akademija.
08.00 „Paslaptys“ 1/73. Melodrama, detektyvas. Ukraina. 2019
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 2/39. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2078. N-7.
10.00 „Netikėtas teisingumas“ 1/40. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
11.00 „Jos vardas Kozaim“. 3/9. Drama. Kazachstanas. 2016.
12.00 Klausimėlis.
12.30 „Partizanų keliais“ 2/6. Istorinė-edukacinė laida. 2017.
13.00 Nauja diena. Aktualijų laida. Ved.: I. Grinevičius. 2022
14.00 „Pėdsakas“ 2/63. Detektyvas. Ukraina. 2020,
15.00 „Aiškiaregė 1/59-60. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Neatrasta Rusija“ 1/2. Dokumentika. 2018. JAV.
17.00 „Laukinis“ 1/3. Nuotykių serialas. 2020. Australija.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Pokalbiai prie jūros.
19.00 „Neįmintos pasaulio mįslės“ 1/15-16. Dok. f. Airija. 2020.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“ 1/134. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
21.25 „Jos vardas Kozaim“3/10. Drama. Kazachstanas. 2016.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Pokalbiai prie jūros.
23.30 „Laukinis“ 1/3. Nuotykių serialas. 2020. Australija.
00.30 „Pėdsakas“ 2/63. Detektyvas. Ukraina. 2020,
01.30 „Aiškiaregė“ 1/41-42. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
02.30 „Neatrasta Rusija“ 1/2. Dokumentika. 2018. JAV.
03.00 „Jos vardas Kozaim“ 3/10. Drama. Kazachstanas. 2016.
03.50 „Paranormalūs atvejai 911.“ 1/8. Dok f. 2019.
04.25 Pokalbiai prie jūros.
04.50 „Netikėtas teisingumas“ 1/40. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.

Šeštadienis, 2023-09-16

06.00 „Paslaptys“ 1/70. Melodrama, detektyvas. Ukraina. 2019
06.59 Programa.
07.00 „Paslaptys“ 1/71. Melodrama, detektyvas. Ukraina. 2019
08.00 „Vyrų šešėlyje“. Vera Šernienė-Fainberg.“ Dok. laidų ciklas.
08.30 „Vardan saugumo“ 1/2. Dok. laidų ciklas. 2022.
09.00 „Aiškiaregė“ 1/1. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
09.30 „Aiškiaregė“ 1/2. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
10.00 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus.
10.30 „Pasislėpusi Palanga, Palanfa – pasienio miestas.“ Dok. f. ciklas. Lietuva. 2017.
11.00 Mano vieta.
11.30 Būsto anatomija.
12.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/1. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
13.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/2. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
14.00 „Teisingumo agentai“ 4/5. Detektyvas. Ukraina. 2018. N-7.
15.00 „Teisingumo agentai“ 4/6. Detektyvas. Ukraina. 2018. N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Populiariausios O. Vyšniausko dainos.
17.30 Programos pabaiga.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas.
19.00 „Aiškiaregė“ 1/1-2. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Gyvi“ 1/7-8. Realybės dokumentika. Kanada. 2019.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/1. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
00.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/2. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
01.00 „Teisingumo agentai“ 4/5. Detektyvas. Ukraina. 2018. N-7.
02.00 „Teisingumo agentai“ 4/6. Detektyvas. Ukraina. 20178. N-7.
02.50 „Aiškiaregė“ 1/1-2. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
03.35 Populiariausios O. Vyšniausko dainos.
04.20 „Aiškiaregė“ 1/1. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
04.45 „Aiškiaregė“ 1/2. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
05.10 Mano vieta.
05.35 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus.

Sekmadienis, 2023-09-17

06.00 „Paslaptys“ 1/72. Melodrama, detektyvas. Ukraina. 2019
06.59 Programa.
07.00 „Paslaptys“ 1/73. Melodrama, detektyvas. Ukraina. 2019
08.00 „Partizanų keliais“ 2/7. Istorinė-edukacinė laida. 2017.
08.30 Kaimo akademija. Laidos ved.: L. Pilipavičienė
09.00 „Aiškiaregė“ 1/3. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
09.30 „Aiškiaregė“ 1/4. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
10.00 Krepšinio pasaulyje. Laidos ved.: V. Mačiulis
10.30 „Pasislėpusi Palanga, Palanga ir grafai Tiškevičiai.“ Dok. f. ciklas. Lietuva. 2017.
11.00 Sveikatos kodas.
11.40 Sveikatos kodas. Televitrina.
12.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/3. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
13.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/4. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
14.00 „Teisingumo agentai“ 4/7. Detektyvas. Ukraina. 2018. N-7.
15.00 „Teisingumo agentai“ 4/8. Detektyvas. Ukraina. 2018. N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7.
17.30 Klausimėlis.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Krepšinio pasaulyje. Laidos ved.: V. Mačiulis
19.00 „Aiškiaregė“ 1/3-4. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Paranormalūs atvejai 911.“ 1/9. Dok f. 2019.
21.30 24/7.
22.30 Žnios
22:58 Orai
23.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/3. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
00.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/4. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
01.00 „Teisingumo agentai“ 4/7. Detektyvas. Ukraina. 2018. N-7.
02.00 „Teisingumo agentai“ 4/8. Detektyvas. Ukraina. 2018. N-7.
02.50 „Aiškiaregė“ 1/3-4. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
03.35 24/7.
04.20 „Aiškiaregė“ 1/3. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
04.45 „Aiškiaregė“ 1/4. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
05.10 Mažos mūsų pergalės.

Rašyti komentarą

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: