Dainavos žodis

Lietuvos ryto TV programa 09.18 – 09.24

Pirmadienis, 2023-09-18

05.29 Programa
05.30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2023. N-7
06. 00 Bušido ringas.
06.30 „Aiškiaregė“ 1/65-66. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
07.30 „Aiškiaregė“ 1/130. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
08.00 „Aiškiaregė 1/131. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
08.30 „Aiškiaregė 1/132. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
09.00 „Aiškiaregė 1/133. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
09.30 „Aiškiaregė 1/134. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
10.00 24/7.
11.00 „Jos vardas Kozaim“ 3/10. Drama. Kazachstanas.
12.00 „Azija 3600” 1/9. Dok. f. 2019.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena. Aktualijų laida. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
14.00 „Pėdsakas“ 2/64. Detektyvas. Ukraina. 2020,
15.00 „Aiškiaregė“ 1/61-62. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Neatrasta Rusija“ 1/3. Dokumentika. 2018. JAV
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Pokalbiai prie jūros.
19.00 Vieno nusikaltimo istorija“ 2/41. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2017. N-7.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“ 1/135. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
21.25 „Jos vardas Kozaim“ 3/11. Drama. Kazachstanas. 2016.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Pokalbiai prie jūros.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Pėdsakas“ 2/64. Detektyvas. Ukraina. 2020,
01.30 „Aiškiaregė“ 1/43-44. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
02.30 „Neatrasta Rusija“ 1/3. Dokumentika. 2018. JAV
03.00 „Jos vardas Kozaim“. 3/11. Drama. Kazachstanas. 2016.
03.50 24/7.
04.25 Pokalbiai prie jūros.
04.50 „Neatrasta Rusija“ 1/96. Dokumentika. 2018. JAV.
05.15 Kaimo akademija.

Antradienis, 2023-09-19

05.29 Programa
05.30 Nauja diena. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
06.30 „Aiškiaregė“ 1/67-68. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
07.30 „Partizanų keliais“ 2/7. Istorinė-edukacinė laida. 2017.
08.00 „Paslaptys“ 1/74. Melodrama, detektyvas. Ukraina. 2019
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 2/40. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2017. N-7.
10.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/1. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
11.00 „Jos vardas Kozaim“ 3/11. Drama. Kazachstanas. 2016.
12.00 Sveikatos kodas.
12.40 Sveikatos kodas. Televitrina.
13.00 Nauja diena. Aktualijų laida. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
14.00 „Pėdsakas“ 2/65. Detektyvas. Ukraina. 2020,
15.00 „Aiškiaregė“ 1/63-64. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Neatrasta Rusija“ 1/4. Dokumentika. 2018. JAV.
17.00 „Paranormalūs atvejai 911.“ 1/9. Dok f. 2019.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Klausimėlis.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 2/42. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2017. N-7.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“ 1/136. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
21.25 „Jos vardas Kozaim“ 3/12. Drama. Kazachstanas. 2016.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Klausimėlis.
23.30 „Paranormalūs atvejai 911.“ 1/9. Dok f. 2019.
00.30 „Pėdsakas“ 2/65. Detektyvas. Ukraina. 2020,
01.30 „Aiškiaregė“ 1/45-46. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
02.30 „Neatrasta Rusija“ 1/4. Dokumentika. 2018. JAV.
03.00 „Jos vardas Kozaim“ 3/12. Drama. Kazachstanas. 2016.
03.50 „Azija 3600” 1/29-30. Dok. f. 2019.
04.25 Klausimėlis.
04.50 „Netikėtas teisingumas“ 2/1. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.

Trečiadienis, 2023-09-20

05.29 Programa
05.30 Nauja diena. Aktualijų laida. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
06.30 „Aiškiaregė“ 1/69-70. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
07.30 „Vyrų šešėlyje. Vera Šernienė-Fainberg.“ Dok. laidų ciklas.
08.00 „Paslaptys“ 1/75. Melodrama, detektyvas. Ukraina. 2019
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 2/41. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2017. N-7.
10.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/2. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
11.00 „Jos vardas Kozaim“ 3/12. Drama. Kazachstanas. 2016.
12.00 Krepšinio pasaulyje. Laidos ved.: V. Mačiulis
12.30 Mano vieta.
13.00 Nauja diena. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
14.00 „Pėdsakas“ 2/66. Detektyvas. Ukraina. 2020,
15.00 „Aiškiaregė“ 1/65-66. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Neatrasta Rusija“ 1/5. Dokumentika. 2018. JAV.
17.00 „Mes – pasaulis“ 1/1. Vaikų koncertas.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Pokalbiai prie jūros.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 2/43. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2017. N-7.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“ 1/137. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
21.25 „Jos vardas Kozaim“ 3/13. Drama. Kazachstanas. 2016.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Pokalbiai prie jūros.
23.30 „Žudikų pėdsakais“1/1. Kriminalinis mini serialas. JK. 2021.
00.30 „Pėdsakas“ 2/66. Detektyvas. Ukraina. 2020,
01.30 „Aiškiaregė“ 1/47-48. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
02.30 „Neatrasta Rusija“ 1/5. Dokumentika. 2018. JAV.
03.00 „Jos vardas Kozaim“ 3/13. Drama. Kazachstanas. 2016.
03.50 „Azija 3600” 1/31-32. Dok. f. 2019.
04.25 Pokalbiai prie jūros.
04.50 „Netikėtas teisingumas“ 2/2. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.

Ketvirtadienis, 2023-09-21

05.29 Programa
05.30 Nauja diena. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
06.30 „Aiškiaregė 1/71-72. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
07.30 Mano vieta.
08.00 „Paslaptys“ 1/76. Melodrama, detektyvas. Ukraina. 2019
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 2/42. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2078. N-7.
10.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/3. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
11.00 „Jos vardas Kozaim“ 3/13. Drama. Kazachstanas. 2016.
12.00 Vantos lapas.
12.30 Pokalbiai prie jūros. Laida apie pirties malonumus.
13.00 Nauja diena. Aktualijų laida. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
14.00 „Pėdsakas“ 2/67. Detektyvas. Ukraina. 2020,
15.00 „Aiškiaregė 1/67-68. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Neatrasta Rusija“ 1/6. Dokumentika. 2018. JAV.
17.00 „Mes – pasaulis“1/2. Vaikų koncertas.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Būsto anatomija. Ved.: J. Sadauskas.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 2/44. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2078. N-7.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“ 1/138. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
21.25 „Jos vardas Kozaim“ 3/14. Drama. Kazachstanas. 2016.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Būsto anatomija. Ved.: J. Sadauskas.
23.30 „Žudikų pėdsakais“1/2. Kriminalinis mini serialas. JK. 2021.
00.30 „Pėdsakas“ 2/67. Detektyvas. Ukraina. 2020,
01.30 „Aiškiaregė“ 1/49-50. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
02.30 „Neatrasta Rusija“ 1/6. Dokumentika. 2018. JAV.
03.00 „Jos vardas Kozaim“ 3/14 Drama. Kazachstanas.
03.50 „Azija 3600” 1/33-34. Dok. f. 2019.
04.25 Būsto anatomija. Ved.: J. Sadauskas.
04.50 „Netikėtas teisingumas“ 2/3. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.

Penktadienis, 2023-09-22

05.29 Programa
05.30 Nauja diena. Aktualijų laida. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
06.30 „Aiškiaregė 1/73-74. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
07.30 Kaimo akademija.
08.00 „Paslaptys“ 1/77. Melodrama, detektyvas. Ukraina. 2019
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 2/43. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2078. N-7.
10.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/4. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
11.00 „Jos vardas Kozaim“. 3/14. Drama. Kazachstanas. 2016.
12.00 Klausimėlis.
12.30 „Partizanų keliais“ 2/7. Istorinė-edukacinė laida. 2017.
13.00 Nauja diena. Aktualijų laida. Ved.: I. Grinevičius. 2022
14.00 „Pėdsakas“ 2/68. Detektyvas. Ukraina. 2020,
15.00 „Aiškiaregė 1/69-70. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Neatrasta Rusija“ 1/7. Dokumentika. 2018. JAV.
17.00 „Mes – pasaulis“ 2/1. Vaikų koncertas.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Pokalbiai prie jūros.
19.00 „Neįmintos pasaulio mįslės“ 1/17-18. Dok. f. Airija. 2020.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“ 1/139. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
21.25 „Jos vardas Kozaim“3/15. Drama. Kazachstanas. 2016.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Pokalbiai prie jūros.
23.30 „Žudikų pėdsakais“1/3. Kriminalinis mini serialas. JK. 2021.
00.30 „Pėdsakas“ 2/68. Detektyvas. Ukraina. 2020,
01.30 „Aiškiaregė“ 1/51-52. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
02.30 „Neatrasta Rusija“ 1/7. Dokumentika. 2018. JAV.
03.00 „Jos vardas Kozaim“ 3/15. Drama. Kazachstanas. 2016.
03.50 „Paranormalūs atvejai 911.“ 1/9. Dok f. 2019.
04.25 Pokalbiai prie jūros.
04.50 „Netikėtas teisingumas“ 2/4. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.

Šeštadienis, 2023-09-23

06.00 „Paslaptys“ 1/74. Melodrama, detektyvas. Ukraina. 2019
06.59 Programa.
07.00 „Paslaptys“ 1/75. Melodrama, detektyvas. Ukraina. 2019
08.00 „Vyrų šešėlyje. Sofija Malieckaitė-Chodkevičienė.“ Dok. laidų ciklas.
08.30 „Vardan saugumo“ 1/3. Dok. laidų ciklas. 2022.
09.00 „Aiškiaregė“ 1/5. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
09.30 „Aiškiaregė“ 1/6. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
10.00 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus.
10.30 „Pasislėpusi Palanga, Palangos architektūra.“ Dok. f. ciklas. Lietuva. 2017.
11.00 Mano vieta.
11.30 Būsto anatomija.
12.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/5. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
13.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/6. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
14.00 „Teisingumo agentai“ 4/9. Detektyvas. Ukraina. 2018. N-7.
15.00 „Teisingumo agentai“ 4/10. Detektyvas. Ukraina. 2018. N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Laisvės TV. Pokalbis su V. Mainelyte.
17.30 Programos pabaiga.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas.
19.00 „Aiškiaregė“ 1/5-6. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Gyvi“ 1/9-10. Realybės dokumentika. Kanada. 2019.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/5. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
00.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/6. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
01.00 „Teisingumo agentai“ 4/9. Detektyvas. Ukraina. 2018. N-7.
02.00 „Teisingumo agentai“ 4/10. Detektyvas. Ukraina. 20178. N-7.
02.50 „Aiškiaregė“ 1/5-6. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
03.35 Laisvės TV. Pokalbis su V. Mainelyte.
04.45 „Aiškiaregė“ 1/6. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
05.10 Mano vieta.
05.35 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus.

Sekmadienis, 2023-09-24

06.00 „Paslaptys“ 1/76. Melodrama, detektyvas. Ukraina. 2019
06.59 Programa.
07.00 „Paslaptys“ 1/77. Melodrama, detektyvas. Ukraina. 2019
08.00 „Partizanų keliais“ 2/8. Istorinė-edukacinė laida. 2017.
08.30 Kaimo akademija. Laidos ved.: L. Pilipavičienė
09.00 „Aiškiaregė“ 1/7. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
09.30 „Aiškiaregė“ 1/8. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
10.00 Krepšinio pasaulyje. Laidos ved.: V. Mačiulis
10.30 Klausimėlis..
11.00 Sveikatos kodas.
11.40 Sveikatos kodas. Televitrina.
12.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/7. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
13.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/8. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
14.00 „Teisingumo agentai“ 4/11. Detektyvas. Ukraina. 2018. N-7.
15.00 „Teisingumo agentai“ 4/12. Detektyvas. Ukraina. 2018. N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7.
17.30 Klausimėlis.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Krepšinio pasaulyje. Laidos ved.: V. Mačiulis
19.00 „Aiškiaregė“ 1/7-8. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Paranormalūs atvejai 911.“ 1/10. Dok f. 2019.
21.30 24/7.
22.30 Žnios
22:58 Orai
23.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/7. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
00.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/8. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
01.00 „Teisingumo agentai“ 4/11. Detektyvas. Ukraina. 2018. N-7.
02.00 „Teisingumo agentai“ 4/12. Detektyvas. Ukraina. 2018. N-7.
02.50 „Aiškiaregė“ 1/7-8. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
03.35 24/7.
04.20 „Aiškiaregė“ 1/7. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
04.45 „Aiškiaregė“ 1/8. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
05.10 Mažos mūsų pergalės.

Rašyti komentarą

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: