Dainavos žodis

LRT PLIUS TV programa 09.18 – 09.24

Pirmadienis, 2023-09-18

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė gyvenimo būdo programa. Ved. Beata Nicholson (subtitruota, kart.).
07:00 Kas ir kodėl? Intelektinė viktorina. Ved. Darius Jurgelevičius.
07:30 Samčių kovos. Kulinarinis žaidimas. Ved. Ignas Krupavičius. (kart.).
08:30 Kelias. Programa apie evangelikų liuteronų ir reformatų bendruomenes. Ved. Rita Naujokaitytė. (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:30 Kas geresnio, kaimyne? Programa lenkų kalba (subtitruota, kart.).
12:00 Muzikos talentų lyga 2023. 3 koncertas. Ved. Ieva Cijūnėlytė, Mantas Wizard. (kart.).
13:00 Gustavo enciklopedija. Programa ne tik vaikams. Ved. Audrius Rakauskas (subtitruota, kart.).
13:30 Gyvūnų užkalbėtoja. Programa gyvūnų mylėtojams. Ved. Grėtė Krutovienė. (kart.).
14:00 Gamtininko užrašai. Programa apie Lietuvos gamtą. Ved. Marius Čepulis. (kart.).
14:30 Algimantas Šalna: norėjau būti geriausias. Dokumentinis filmas. 2014 m. Aut. Stasys Petkus ir Gintarė Grikštaitė. (kart.).
15:20 Vizionieriai. Patricija Jurkšaitytė.
15:30 Euromaxx.
15:45 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 372 s.
16:45 Laba diena, Lietuva (kart.).
19:00 Veranda. Interjero ir architektūros žurnalas.
19:30 Princas Philipas. Karališkosios šeimos prisiminimai (Prince Philip: The Royal Family Remembers). Dokumentinis filmas. Didžioji Britanija. 2021 m. Rež. Faye Hamilton ir Matthew Hill.
20:15 Prisiminkime. Teisučio Makačino kūriniai.
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
21:30 Premjera. Maestro Ennio (Ennio: The Maestro). Dokumentinis filmas. 2021 m. Rež. Giuseppe Tornatore. Italija, Belgija, Nyderlandai, Japonija.
24:00 DW naujienos rusų kalba (DW Novosti).
00:15 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00:40 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. 2020 m. (subtitruota).
01:35 Svarbi valanda (kart.).
02:35 Panorama (su vertimu į gestų k.) (kart.).
03:05 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) (kart.).
03:25 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (kart.).
03:35 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus (subtitruota, kart.).
04:30 Dviračio žinios. Pramoginė humoro programa. Ved. Milda Noreikaitė. (kart.).
05:00 Dėmesio! Ieškome meno. Programa, skirta Lietuvos dailei ir šalies kūrėjams populiarinti. (kart.).
05:30 Kas geresnio, kaimyne? Programa lenkų kalba (subtitruota, kart.).

Antradienis, 2023-09-19

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus (subtitruota, kart.).
07:00 Kas ir kodėl? Intelektinė viktorina. Ved. Darius Jurgelevičius.
07:30 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota, kart.).
08:30 7 Kauno dienos. Aktualijų programa. (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:30 Pahonia. Vytis. Baltarusių, gyvenančių Lietuvoje, gyvenimo istorijos. Ved. Ilja Malinouski (subtitruota, kart.).
12:00 Legendos. Šiandien ir visados. Dokumentinė publicistika. Ved. Aistė Stonytė. (kart.).
13:00 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. Dokumentinių apybraižų ciklas. (kart.).
13:30 Dėmesio! Ieškome meno. Programa, skirta Lietuvos dailei ir šalies kūrėjams populiarinti. (kart.).
14:00 Perspektyva. Fotografijos menas ir kasdienybė. Ved. Tomas Pabedinskas. (kart.).
14:30 Princas Philipas. Karališkosios šeimos prisiminimai (Prince Philip: The Royal Family Remembers). Dokumentinis filmas. Didžioji Britanija. 2021 m. Rež. Faye Hamilton ir Matthew Hill. (kart.).
15:15 Prisiminkime. Teisučio Makačino kūriniai. (kart.).
15:30 Euromaxx.
15:45 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 373 s.
16:45 Laba diena, Lietuva (kart.).
19:00 Mūšio laukas. Programa, skirta visuomenės atsparumui išorės įtakoms didinti. Ved. Deividas Jursevičius.
19:30 Premjera. Kitapus „Odisėjos“ mito (Odyssey Behind the Myth). Dokumentinis ciklas. Italija. 2022 m. Rež. Massimo Brega. 1 s. „Odisėjos“ paslaptys.
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
21:30 Lietuvos sienos (su garsiniu vaizdavimu). Dokumentinis filmas. 3 d. Rusija. Rež. Andrius Lekavičius.
22:30 Mano pasas meluoja (su vertimu į gestų k.). Gyvenimo būdo programa. Ved. Algimanta Žukauskienė.
23:00 Beatos virtuvė. Kulinarinė gyvenimo būdo programa. Ved. Beata Nicholson (subtitruota, kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba (DW Novosti).
00:15 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00:40 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. 2020 m. (subtitruota).
01:35 Svarbi valanda (kart.).
02:35 Panorama (su vertimu į gestų k.) (kart.).
03:05 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) (kart.).
03:25 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (kart.).
03:35 (Ne)emigrantai. Gyvenimo būdo programa apie lietuvius emigracijoje ir sugrįžusius iš jos (subtitruota, kart.).
04:30 Dviračio žinios. Pramoginė humoro programa. Ved. Milda Noreikaitė. (kart.).
05:00 Čia – kinas. Programa apie kiną Lietuvoje ir pasaulyje. (kart.).
05:30 Pahonia. Vytis. Baltarusių, gyvenančių Lietuvoje, gyvenimo istorijos. Ved. Ilja Malinouski (subtitruota, kart.).

Trečiadienis, 2023-09-20

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 (Ne)emigrantai. Gyvenimo būdo programa apie lietuvius emigracijoje ir sugrįžusius iš jos (subtitruota, kart.).
07:00 Kas ir kodėl? Intelektinė viktorina. Ved. Darius Jurgelevičius.
07:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Moksleivių žinių viktorina. Ved. Robertas Petrauskas. (kart.).
08:30 Tikėjimas ir gyvenimas. Programa apie ortodoksų ir sentikių bendruomenių dvasinius kelius. Ved. Deividas Zaicevas (subtitruota, kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:30 Mes ukrainiečiai. Laida, skirta ukrainiečių tautinei bendrijai Lietuvoje. Ved. Ana Ruzgienė (subtitruota, kart.).
12:00 Širdyje lietuvis. Informacinė programa apie pasaulio lietuvius (subtitruota, kart.).
13:00 Mokslo sriuba. Programa skirta mokslui ir IT. (kart.).
13:30 Euromaxx. Ved. Audrius Giržadas. (kart.).
14:00 Čia – kinas. Programa apie kiną Lietuvoje ir pasaulyje. (kart.).
14:30 Kitapus „Odisėjos“ mito (Odyssey Behind the Myth). Dokumentinis ciklas. Italija. 2022 m. Rež. Massimo Brega. 1 s. „Odisėjos“ paslaptys. (kart.).
15:30 Euromaxx.
15:45 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 374 s.
16:45 Laba diena, Lietuva (kart.).
19:00 Gyvenk kaip galima švariau. Atsakingo gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Ana Zakopailo. (kart.).
19:30 Jugoslavija. Kita veidrodžio pusė (Yugoslavia, the Other Side of the Looking Glass). Dokumentinis filmas. 2016 m. 1 d. Neįmanoma vienybė (The Impossible Unity). N-7. Rež. Vincent de Cointet.
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
21:30 Vizionieriai. Teatras. Įvadinė laida apie teatro vizionierius.
21:35 Koncertas „Šv. Juozapatas – vienybės apaštalas“. Programoje sakralinė muzika, lietuvių ir ukrainiečių liaudies dainų XX–XXI a. kompozitorių aranžuotės. Atlieka kamerinis choras „Aidija“, meno vadovas ir vyr. dirigentas Romualdas Gražinis.
23:20 Smegenų paslaptys. Polis Sezanas.
23:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. Dokumentinių apybraižų ciklas. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba (DW Novosti).
00:15 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00:40 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. 2020 m. (subtitruota).
01:35 Svarbi valanda (kart.).
02:35 Panorama (su vertimu į gestų k.) (kart.).
03:05 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) (kart.).
03:25 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (kart.).
03:35 1 000 pasaulio stebuklų. Kelionių dokumentika. Ved. Audrius ir Alma Sutkai. (kart.).
04:30 Dviračio žinios. Pramoginė humoro programa. Ved. Milda Noreikaitė. (kart.).
05:00 Pakvaišę dėl ratų. Asmenybių ir įdomybių programa. Ved. Vitoldas Milius. (kart.).
05:30 Mes ukrainiečiai. Laida, skirta ukrainiečių tautinei bendrijai Lietuvoje. Ved. Ana Ruzgienė (subtitruota, kart.).

Ketvirtadienis, 2023-09-21

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 1 000 pasaulio stebuklų. Kelionių dokumentika. Ved. Audrius ir Alma Sutkai. (kart.).
07:00 Kas ir kodėl? Intelektinė viktorina. Ved. Darius Jurgelevičius.
07:30 Broliai ir seserys. Realybės dokumentika (subtitruota, kart.).
08:30 Menora. Kultūros publicistikos programa apie Lietuvos žydus. Ved. Donatas Valančiauskas (subtitruota, kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:30 Mūsų rusų gatvė. Programa visiems, kas gyvena įvairiatautėje Lietuvoje. Ved. Olegas Kurdiukovas (subtitruota, kart.).
12:00 Gyventi kaime gera. Gyvenimo užmiestyje programa. Ved. Kristina Savickaitė. (kart.).
12:30 Toliau nuo miesto. Lietuvos miestų ir miestelių bei juose įsikūrusių žmonių istorijos. (kart.).
13:00 Pradėk nuo savęs. Šviečiamoji programa apie gamtą. Ved. Gediminas Petkus. (kart.).
13:30 Gyvenk kaip galima švariau. Atsakingo gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Ana Zakopailo. (kart.).
14:00 Aš gyvenu iliuzijų pasaulyje. Programa apie įsitikinimus ir „tiesas“, kurios nebūtinai yra… teisingos. Ved. Silvestras Dikčius. (kart.).
14:30 Jugoslavija. Kita veidrodžio pusė (Yugoslavia, the Other Side of the Looking Glass). Dokumentinis filmas. 2016 m. 1 d. Neįmanoma vienybė (The Impossible Unity). N-7. Rež. Vincent de Cointet. (kart.).
15:30 Euromaxx.
15:45 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 375 s.
16:45 Laba diena, Lietuva (kart.).
19:00 Knygų žiurkės. Pokalbių programa. Ved. Robertas Petrauskas. (kart.).
19:30 Nuo Mėmelio iki Klaipėdos. Lietuviai ir lietuvininkai. Dokumentinis filmas. I dalis. 2023 m. Aut. Rimas Bružas.
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
21:30 3 minutės iki kino. Vokiečių filmą „Balionas“ pristato laidų vedėja Guoda Pečiulytė
21:33 Elito kinas. Balionas (Ballon). Istorinė drama. 2018 m. Rež. Michael Herbig. Vaid. Friedrich Mücke, David Kross, Karoline Schuch, Alicia von Rittberg. Vokietija, Prancūzija, JAV. N-14. (subtitruota).
23:40 Algirdas Latėnas skaito Antano Strazdo eiles. 1988 m.
24:00 DW naujienos rusų kalba (DW Novosti).
00:15 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00:40 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. 2020 m. (subtitruota).
01:35 Svarbi valanda (kart.).
02:35 Panorama (su vertimu į gestų k.) (kart.).
03:05 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) (kart.).
03:25 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (kart.).
03:35 Samčių kovos. Kulinarinis žaidimas. Ved. Ignas Krupavičius. (kart.).
04:30 Dviračio žinios. Pramoginė humoro programa. Ved. Milda Noreikaitė. (kart.).
05:00 Mūšio laukas. Programa, skirta visuomenės atsparumui išorės įtakoms didinti. Ved. Deividas Jursevičius. (kart.).
05:30 Mūsų rusų gatvė. Programa visiems, kas gyvena įvairiatautėje Lietuvoje. Ved. Olegas Kurdiukovas (subtitruota, kart.).

Penktadienis, 2023-09-22

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Samčių kovos. Kulinarinis žaidimas. Ved. Ignas Krupavičius. (kart.).
07:00 Kas ir kodėl? Intelektinė viktorina. Ved. Darius Jurgelevičius.
07:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža (subtitruota, kart.).
08:30 Išpažinimai. Dvasinių ieškojimų programa. Ved. Viktorija Urbonaitė. (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:30 Pusryčiai pas kaimyną. Lietuvoje gyvenančių įvairių kultūrų žmonių gyvenimo ypatybės, tradicijos ir kultūra. (kart.).
12:00 Duokim garo! Tautinės kultūros tradicijas skatinanti muzikinė programa. Ved. Loreta Sungailienė ir Liudas Mikalauskas. (kart.).
13:05 Vilnius Jazz 2022. „Young Power“. „8 notes missing“ (Lietuva), „Snus“ (Lietuva-Danija), „Quark Effect“ (Lietuva), Dominykas Norkus (Lietuva), „Luvhurts“ (Lietuva). (kart.).
14:30 Nuo Mėmelio iki Klaipėdos. Lietuviai ir lietuvininkai. Dokumentinis filmas. I dalis. 2023 m. Aut. Rimas Bružas. (kart.).
15:30 Euromaxx.
15:45 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 376 s.
16:40 Nepamirštas Vilnius. Bokšto skveras.
16:50 UEFA moterų „Tautų lygos“ futbolo turnyras. C divizionas. 2 grupė. Lietuva – Liuksemburgas. Tiesioginė transliacija iš Jonavos.
19:00 Kultūros diena. Kultūros įvykių žurnalas.
19:30 Širdyje lietuvis. Informacinė programa apie pasaulio lietuvius (subtitruota, kart.).
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
21:30 Europos kinas. Sveika atvykusi pas mus (Bienvenue parmi nous). Drama. 2012 m. Rež. Jean Becker. Vaid. Patrick Chesnais, Jeanne Lambert, Miou-Miou, Jacques Weber. Prancūzija. (subtitruota).
23:05 Legendos. Šiandien ir visados. Dokumentinė publicistika. Ved. Aistė Stonytė. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba (DW Novosti).
00:15 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00:40 Balionas (Ballon). Istorinė drama. 2018 m. Rež. Michael Herbig. Vaid. Friedrich Mücke, David Kross, Karoline Schuch, Alicia von Rittberg. Vokietija, Prancūzija, JAV. N-14. (subtitruota, kart.).
02:50 Panorama (su vertimu į gestų k.) (kart.).
03:20 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) (kart.).
03:40 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (kart.).
03:50 Kultūros diena. Kultūros įvykių žurnalas. (kart.).
04:20 Auksinis protas. Intelektinė viktorina. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.).
05:30 Pusryčiai pas kaimyną. Lietuvoje gyvenančių įvairių kultūrų žmonių gyvenimo ypatybės, tradicijos ir kultūra. (kart.).

Šeštadienis, 2023-09-23

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Mūšio laukas. Programa, skirta visuomenės atsparumui išorės įtakoms didinti. Ved. Deividas Jursevičius. (kart.).
06:30 Veranda. Interjero ir architektūros žurnalas. (kart.).
07:00 Šilti susitikimai. Jaukių pokalbių programa. Ved. Eglė Daugėlaitė-Kryževičienė. (kart.).
07:55 Auksinis protas. Intelektinė viktorina. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.).
09:00 Pradėk nuo savęs. Šviečiamoji programa apie gamtą. Ved. Gediminas Petkus.
09:30 Gyvenk kaip galima švariau. Atsakingo gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Ana Zakopailo.
10:00 Kas geresnio, kaimyne? Programa lenkų kalba (subtitruota).
10:30 Pahonia. Vytis. Baltarusių, gyvenančių Lietuvoje, gyvenimo istorijos. Ved. Ilja Malinouski (subtitruota).
11:00 Mes ukrainiečiai. Laida, skirta ukrainiečių tautinei bendrijai Lietuvoje. Ved. Ana Ruzgienė (subtitruota).
11:30 Mūsų rusų gatvė. Programa visiems, kas gyvena įvairiatautėje Lietuvoje. Ved. Olegas Kurdiukovas (subtitruota).
12:00 Pusryčiai pas kaimyną. Lietuvoje gyvenančių įvairių kultūrų žmonių gyvenimo ypatybės, tradicijos ir kultūra.
12:30 Širdyje lietuvis. Informacinė programa apie pasaulio lietuvius (subtitruota).
13:30 Mokslo sriuba. Programa skirta mokslui ir IT.
14:00 Euromaxx. Ved. Audrius Giržadas.
14:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. Dokumentinių apybraižų ciklas.
15:00 Dėmesio! Ieškome meno. Programa, skirta Lietuvos dailei ir šalies kūrėjams populiarinti.
15:30 Perspektyva. Fotografijos menas ir kasdienybė. Ved. Tomas Pabedinskas.
16:00 Knygų žiurkės. Pokalbių programa. Ved. Robertas Petrauskas.
16:30 Aš gyvenu iliuzijų pasaulyje. Programa apie įsitikinimus ir „tiesas“, kurios nebūtinai yra… teisingos. Ved. Silvestras Dikčius.
17:00 Architektūros ikonos (Ikony). Dokumentinis serialas. Slovakija. 2020 m. 1 d. Dušanas Kuzma. Brutalumas ir lengvumas.
17:30 Architektūros ikonos (Ikony). Dokumentinis serialas. Slovakija. 2020 m. 2 d. Ilja Skočekas.
18:00 Lietuvos žydų genocido dienai. Riedėjo gniūžtė į pietus. Dokumentinis filmas. 2018 m. Rež. Ieva Balsiūnaitė.
19:00 Legendos. Šiandien ir visados. Dokumentinė publicistika. Ved. Aistė Stonytė.
19:55 Vizionieriai. Teatras. Įvadinė laida apie teatro vizionierius. (kart.).
20:00 Čia – kinas. Programa apie kiną Lietuvoje ir pasaulyje.
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.).
20:52 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
21:00 Kino žvaigždžių alėja. Teisėjas (L’hermine). Drama. 2015 m. Rež. Christian Vincent. Vaid. Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Eva Lallier, Corinne Masiero. Prancūzija. N-14. (subtitruota).
22:35 Čia – kinas. Programa apie kiną Lietuvoje ir pasaulyje.
23:00 Nauja tvarka (Nuevo orden). Drama. 2020 m. Rež. Michel Franco. Vaid. Eligio Melendez, Regina Flores, Naian Gonzalez Norvind, Dario Yazbek Bernal. Meksika, Prancūzija. S. (subtitruota, kart.).
00:25 Gražiausios poetų dainos. Muzikinis šou. Ved. Eglė Juozapaitienė ir Marijus Žiedas. (kart.).
01:55 Koncertas „Šv. Juozapatas – vienybės apaštalas“. Programoje sakralinė muzika, lietuvių ir ukrainiečių liaudies dainų XX–XXI a. kompozitorių aranžuotės. Atlieka kamerinis choras „Aidija“, meno vadovas ir vyr. dirigentas Romualdas Gražinis. (kart.).
03:25 Vilnius Jazz 2022. „Young Power“. „8 notes missing“ (Lietuva), „Snus“ (Lietuva-Danija), „Quark Effect“ (Lietuva), Dominykas Norkus (Lietuva), „Luvhurts“ (Lietuva). (kart.).
05:00 Gustavo enciklopedija. Programa ne tik vaikams. Ved. Audrius Rakauskas (subtitruota, kart.).
05:30 Gyvūnų užkalbėtoja. Programa gyvūnų mylėtojams. Ved. Grėtė Krutovienė. (kart.).

Sekmadienis, 2023-09-24

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:03 Edmundas ir Liusė (Edmond et Lucy). Animacinis serialas. 2022 m. Prancūzija. 52 s. (kart.).
06:15 Momonstriukai (Momonsters). Animacinis serialas. 2020 m. Ispanija. 6, 7, 8 s.
06:40 Saimonas (Simon). Animacinis serialas. 2016 m. Prancūzija. 1, 2, 3, 4, 5, 6 s.
07:15 Trolių Mumių slėnis (Moominvalley). Animacinis serialas. 2022 m. Didžioji Britanija, Suomija. 3/3 s.
07:40 Premjera. Šervudo padauža Robinas Hudas 3 (Robin Hood). Animacinis serialas. 2022 m. Prancūzija, Vokietija. 3/35, 3/36 s.
08:05 Premjera. Tara Dankan (Tara Duncan). Animacinis serialas. 2022 m. Prancūzija. 6, 7 s.
08:30 Premjera. Geriausi tyrėjai (The Inbestigators). Komiškas serialas šeima. 2019 m. Australija. 5, 6 s.
09:00 Mano pasas meluoja. Programa apie tai, kaip nepasenti. Ved. Algimanta Žukauskienė (subtitruota, kart.).
09:30 Kelias. Programa apie evangelikų liuteronų ir reformatų bendruomenes. Ved. Rita Naujokaitytė.
10:00 7 Kauno dienos. Aktualijų programa.
10:30 Tikėjimas ir gyvenimas. Programa apie ortodoksų ir sentikių bendruomenių dvasinius kelius. Ved. Deividas Zaicevas (subtitruota).
11:00 Išpažinimai. Dvasinių ieškojimų programa. Ved. Viktorija Urbonaitė. (kart.).
11:30 Menora. Kultūros publicistikos programa apie Lietuvos žydus. Ved. Donatas Valančiauskas (subtitruota).
12:00 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.).
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus šv. Vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos. Tiesioginė transliacija.
13:45 Anė su Ė (Anne with an E). Draminis serialas. 2017 m. Kanada. N-7. 1/4 s.
14:30 Volisas ir Gromitas (Wallace and Gromit). Animacinis filmas. 1995 m. Rež. Nick Park. Didžioji Britanija.
15:00 Magiškų gyvūnų mokykla (Die Schule der magischen Tiere). Filmas šeimai. 2021 m. Rež. Gregor Schnitzler. Vaid. Emilia Maier, Leonard Conrads, Loris Sichrovsky, Nadja Uhl. Vokietija.
16:30 Muzikos talentų lyga 2023. 4 koncertas. Ved. Ieva Cijūnėlytė, Mantas Wizard.
17:30 Euromaxx. Ved. Audrius Giržadas. (kart.).
18:00 Dėmesio! Ieškome meno. Programa, skirta Lietuvos dailei ir šalies kūrėjams populiarinti. (kart.).
18:30 Kultūros diena. Kultūros įvykių žurnalas. (kart.).
19:00 Vilnius Jazz 2022. Oak Birches & Klaipėda Jazz Orchestra (vad. Kęstutis Sova).
19:55 Vilnius Jazz 2022. Petras Vyšniauskas ir Arkadijus Gotesmanas.
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.).
20:52 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
21:00 Rudens šokiai. 3 minutės iki spektaklio. Aleksander Ekman „Vasarvidžio nakties sapnas“ pristato choreografė, Klaipėdos Šeiko šokio teatro vadovė Agnija Šeiko.
21:03 Alexanderio Ekmano „Vasarvidžio nakties sapnas“ (Alexander Ekman. Midsummer Night’s Dream). Šokio spektaklis. 2016 m. Rež. Alexander Ekman. Švedija. N-14.
22:45 Maestro Ennio (Ennio: The Maestro). Dokumentinis filmas. 2021 m. Rež. Giuseppe Tornatore. Italija, Belgija, Nyderlandai, Japonija. (kart.).
01:15 Toli nuo skubančios minios (Far from the Madding Crowd). Romantinė drama. 2015 m. Rež. Thomas Vinterberg. Vaid. Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Tilly Vosburgh, Mark Wingett, Dorian Lough. Didžioji Britanija, JAV. N-14. (kart.).
03:10 Knygų žiurkės. Pokalbių programa. Ved. Robertas Petrauskas. (kart.).
03:40 Anė su Ė (Anne with an E). Draminis serialas. 2017 m. Kanada. N-7. 1/4 s. (kart.).
04:25 Magiškų gyvūnų mokykla (Die Schule der magischen Tiere). Filmas šeimai. 2021 m. Rež. Gregor Schnitzler. Vaid. Emilia Maier, Leonard Conrads, Loris Sichrovsky, Nadja Uhl. Vokietija. (kart.). Jolanta Žilinskienė

Rašyti komentarą

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: