Savivaldos ir merų rinkimuose Alytaus rajono žmonės balsuoja aktyviai (Nuolat pildoma)

„Dainavos žodis”, jausdamas pareigą informuoti savo skaitytojus apie rinkimų eigą, nuolat pateiks naujausią informaciją apie balsavimo eigą Alytaus rajone, o paskui ir naujausius rinkimų rezultatus. (Nuolat pildoma)