Dainavos žodis

Dauguma tarybos narių administracijos direktorei parodė duris

Nepadėjo nei pareiškimai, nei ašaros, nei tarpuvartės žargonas

Šaparauskienė-Petrauskas
I. Šaparauskienė nuo trečiadienio atleidžiama iš pareigų, o nuo ketvirtadienio administracijos direktoriaus pareigas laikinai pradės eiti buvęs jos pavaduotojas Saulius Petrauskas.

Antradienį Lazdijuose įvyko neeilinis įvykis. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narių dauguma pareiškė nepasitikėjimą administracijos direktorei Ilonai Šaparauskienei ir atstatydino ją iš pareigų.

Už direktorės atstatydinimą balsavo 16 Tarybos narių, prieš – tik 9.

Šis faktas parodė, jog iš esmės pasikeitė politinių jėgų pusiausvyra Taryboje ir merė su savo bendrapartiečiais dirbs ne valdančiosios daugumos sąlygomis. Gali būti, jog šis sprendimas yra lyg įspėjimas merei, jog, atstatydindami jos politiką vykdantį vadovą, dauguma Tarybos narių nėra palankūs ir pačiai merei.

Pristatė priekaištus direktorei

Administracijos direktorės atstatydinimą inicijavo 13 Tarybos narių, kurie prieš dvi savaites merei įteikė būtinus šiam veiksmui atlikti dokumentus. Pagal reglamentą, šis klausimas turėjo būti įtrauktas į artimiausio Tarybos posėdžio darbotvarkę. Taip ir buvo padaryta, antradienį vykusio posėdžio darbotvarkėje jis buvo įrašytas paskutiniu, 27-uoju, numeriu.

Šį klausimą Tarybai pristatęs opozicijos lyderis Artūras Margelis išdėstė devynias priežastis, dėl kurių siūloma iš pareigų atleisti I. Šaparauskienę.

Po jo pasisakymo žodis buvo suteiktas I. Šaparauskienei, kuri, sunkiai valdydama emocijas, pasitelkusi teisininkų pagalbą, bandė įrodyti, jog nepadarė jokių nusižengimų, viską atliko pagal normatyvinius dokumentus ir stengėsi gerai dirbti.

Paskui merė leido šia tema pasisakyti visiems norintiesiems.

Tarybos narė Jurgita Kurauskienė, sunkiai valdydama ašaras, nerišliai dėstydama mintis, kreipėsi į kolegas ir prašė palaikyti administracijos direktorę. Svarbiausiu argumentu ji laikė, jog administracijos direktorė ilgai dirba savo kabinete, nekreipdama dėmesio į darbo laiką: „Pagarba yra užsitarnaujama. Direktorės kabinete net ir sutemus matydavau šviesą, ji dirba ir po darbo valandų“, – sakė Tarybos narė.

Pasitelkė pavaldinių parašus

Savivaldybės administracijos skyrių vadovų vardu kalbėjusi Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vedėja Andrė Zenevičienė įvairiais epitetais gyrė savo tiesioginę viršininkę ir patikino, jog niekada nenusivylė jos sprendimais.

Ji kreipėsi į Tarybos narius visų skyrių vedėjų ir seniūnų vardu ir prašė išsaugoti I. Šaparauskienę administracijos direktorės poste.

Tuo kolektyviniai kreipimaisi nesibaigė. Kultūros centro direktorius Arūnas Sujeta į Tarybą kreipėsi viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovų vardu, reikšdamas direktorei solidarumą ir palaikymą.

Jis pažymėjo, jog direktorė „demonstruoja šiuolaikinę vadybinę kompetenciją“. Jo nuomone, ši interpeliacija yra ne politika, bet tiesiog kerštas, neapykanta, ambicijos.

Tačiau vienas šio kultūros vadybininko sakinys akivaizdžiai šokiravo Tarybos narius. A. Sujeta, vertindamas atstatydinimo situaciją, ėmė politikuoti ir davė jai įvertinimą, pasinaudodamas tarpuvartės žargonu: „Tai – kiemo chebros susitarimai“ (chebra (žarg.) – draugų būrys, klika, šutvė, gauja.).

Ko gero, tai labai originalus ir netikėtas biudžetinės įstaigos Lazdijų kultūros centro steigėjo – Tarybos – apibūdinimas.

Interpeliacija įvyko

Paskui viskas vyko pagal reglamentą. Buvo išrinkti balsų skaičiavimo komisijos nariai, Tarybos nariai buvo pakviesti slaptam balsavimui.

Po pertraukos į posėdį susirinkusiems Tarybos nariams balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Audrius Klėjus pagarsino balsavimo rezultatus: „Buvo išdalinti 25 balsavimo lapeliai. Balsadėžėje rasti 25 biuleteniai. Negaliojančių biuletenių nerasta. Už I. Šaparauskienės atstatydinimą balsavo 16 tarybos narių, prieš – 9.“

Po balsavimo rezultatų paskelbimo merė bandė postringauti, jog šis atleidimas yra tik politinis, nes direktorei nebuvo pareikšta jokių kaltinimų. Panašu, jog merė pamiršo, jog kaltinimus administracijos vadovams paprastai pareiškia ne Taryba, bet STT, prokuratūra ar bent Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

Administracijai vadovaus S.  Petrauskas

I. Šaparauskienė nuo trečiadienio atleidžiama iš pareigų, o nuo ketvirtadienio administracijos direktoriaus pareigas laikinai pradės eiti buvęs jos pavaduotojas Saulius Petrauskas.

Įdomu, kas buvo tie 16 tarybos narių, apsisprendusių pareikšti nepasitikėjimą I. Šaparauskiene.

Akivaizdu, jog tai septyni „Pirmyn“ atstovai, keturi konservatoriai, vienas liberalas ir vienas „tvarkietis“. Panašu, jog prie jų prisidėjo ir du socialdemokratai, galimai panorę direktoriaus poste matyti savo partijos atstovą.

Tikėtina, jog atstatydinimo nepalaikė visi „Vardan Lietuvos“ frakcijos nariai ir vienas liberalas.

Įdomu, ar iki Tarybos kadencijos pabaigos likus pusmečiui, Tarybai pavyks išrinkti naują administracijos direktorių?

Priežastys, dėl kurių siūlyta atleisti I. Šaparauskienę

1.  Neturėdama uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų paslaugos“ akcininko – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų, organizavo atranką ir priėmė į darbą Lazdijų rajono savivaldybės įmonės – uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų paslaugos“ direktorius Aidą Simanyną ir Karolį Babecką, tuo galimai padarydama tarnybinį nusižengimą – įgaliojimų viršijimą.
2. Neužtikrino, kad Lazdijų rajono savivaldybės tarybai būtų pateiktas sprendimo projektas dėl Lazdijų rajono savivaldybės įmonės – uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų paslaugos“ 2021 metų veiklos bei finansinių ataskaitų tvirtinimo ir pačios ataskaitos. 
3. Neturėdama uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ akcininko – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų, 2022 m. sausio mėnesį dalyvavo bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsavo dėl bendrovės valdymo organo – valdybos panaikinimo, tuo galimai padarydama tarnybinį nusižengimą.
4. Neužtikrino teisėtai išrinktiems atstovaujamosios valdžios atstovams – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos opozicinių frakcijų nariams prieigos prie savivaldybės administracijos administruojamos Dokumentų valdymo sistemos, ignoravo ir nepaisė teisėtų Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narių paklausimų ir prašymų pateikti informaciją apie savivaldybės administracijos veiklą. Tokiu savo veiksmu Ilona Šaparauskienė galimai padarė tarnybinį nusižengimą – trukdė teisėtai išrinktiems Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nariams tinkamai atlikti jiems įstatyme patikėtas pareigas.
5. Vienašališkai, nesuderinusi su Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nariais, 2022 m. paskyrė 400 000 (keturis šimtus tūkstančių) eurų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšų vaikų žaidimų aikštelės Lazdijų miesto parke projektavimui ir įrengimui. Tokiu savo veiksmu Ilona Šaparauskienė galimai padarė tarnybinį nusižengimą – įgaliojimų viršijimą, lėšų iššvaistymą, netinkamai naudojo itin didelės vertės Lazdijų rajono savivaldybės turtą.
6. Savo tarnybinių atostogų metu 2022 m. rugpjūčio mėnesį atliko ne mažiau kaip 400 000 (keturių šimtų tūkstančių) eurų vertės banko operacijų – bankinių pavedimų. Tokiu savo veiksmu Ilona Šaparauskienė galimai padarė tarnybinį nusižengimą – įgaliojimų viršijimą, piktnaudžiavimą tarnyba, galimai iššvaistė itin didelės vertės Lazdijų rajono savivaldybės turtą.
7. Būdama Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sudaryto vykdomojo organo – savivaldybės administracijos vadove, galimai padarė tarnybinį nusižengimą – piktnaudžiavimą tarnyba, sukėlė viešųjų ir privačių interesų konfliktą, kai 2022 m. rugpjūčio mėnesį ne mažiau kaip 5 (penkias) dienas asmeniniais tikslais naudojosi tarnybiniu transportu, t. y. skyrė Lazdijų rajono savivaldybės administracijai priklausantį automobilį su vairuotoju, jos pačios, t. y. Ilonos Šaparauskienės, atvežimui ryte iš jos faktinės gyvenamosios vietos Druskininkėlių kaime, Lazdijų rajone, į darbo vietą Lazdijų rajono savivaldybės administracijos pastate, Vilniaus g. 1, Lazdijuose, ir po darbo valandų parvežimui į namus tuo pačiu maršrutu. 
8.  Neturėdama Lazdijų rajono savivaldybės viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ steigėjo – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų, Lazdijų rajono savivaldybės vardu pateikė Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai siūlymus dėl sveikatos įstaigų reformos įgyvendinamo sveikatos paslaugų teikimo modulio Lazdijų rajono savivaldybėje ir priemonių jo įgyvendinimui. Tokiu savo veiksmu Ilona Šaparauskienė galimai padarė tarnybinį nusižengimą – įgaliojimų viršijimą, piktnaudžiavimą tarnyba.
9. Su rangovu pasirašė rangos sutartį dėl Lazdijų sporto centro statybų, kurios vertė – 14,5 mln. eurų, o sutarties įvykdymo terminas 48 mėnesiai, neinformuodama Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narių. 2019 m. atsisakė parengto techninio projekto ir sudarytos sutarties pastato statybai, neįsisavino Valstybės investicijų programos lėšų. Dėl netinkamai priimtų sprendimų Lazdijų rajono vaikai, jaunimas, suaugusieji beveik trejus metus gyvena be sporto centro, neturi tinkamų sąlygų sportuoti, o treneriai priversti ugdyti vaikus apsunkintomis sąlygomis.

Dzūkų žinių“ informacija

Dalintis:

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite: