Politika

Alytaus rajono savivaldybės įmonės ,,Simno komunalininkas“ eksploatuoja naują hidrodinaminę transporto priemonę, kuria gali ištraukti nuotekas iš valymo įrenginių, praplauti trasas švariu vandeniu, išvalyti šulinius.

Vienas iš naujų GAAB standartų apima priemones, kuriomis siekiama apsaugoti durpžemius ir šlapynes.

Pradedame straipsnių ciklą, kuriuose aptarsime visus GAAB standartus ir su jais atsirandančius reikalavimus ūkininkams.

Interviu su Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktore Gintare JOCIUNSKAITE.

Kokios paramos galimybės laukia bitininkų nuo 2023-iųjų?

Žemės mokestį šiais metais reikia sumokėti iki lapkričio 15 d.

Daugiau Alytaus rajono gyventojų galės gauti lankomosios priežiūros darbuotojo ir asmeninio asistento pagalbą.

Strateginiam planui įgyvendinti skirtos lėšos – didelė paspirtis Lietuvos ūkiams plėstis.

Savivaldybės studijų rėmimo fondui 2022 m. iš rajono  biudžeto skirta 10 000 eurų.

Pirkimas atliekamas skelbiamų derybų būdu.

Alytaus rajono savivaldybės tarybai patvirtinus, bus vykdoma aplinkos oro, triukšmo, paviršinio ir požeminio vandens stebėsenos 2022–2027 m. programa.

Tarybos sprendimas leis užtikrinti pirkimų procesų efektyvumą, kompetencijas, racionalesnį lėšų panaudojimą.

Šiuo konkursu Alytaus rajono savivaldybė siekia ugdyti gyventojų kūrybiškumą, grožio suvokimą, poreikį saugoti ekologiškai švarią ir tvarkingą aplinką, skleisti gerąją aplinkos tvarkymo patirtį.

Alytaus rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo komisijos posėdyje aptartas pasiruošimas žiemos sezonui.

Šildymo kaina ir kompensacijos – tai šio rudens socialinės aktualijos.

Tradicinėje jubiliatų pagerbimo šventėje Alytaus rajono savivaldybėje susirinko gausus būrys gyventojų, kurie spalio mėnesį minėjo jubiliejines sukaktis. Jubiliatus pasveikino savivaldybės vadovai.

Spalio 31 d. savivaldybės priimamasis ir seniūnijos kontaktiniu būdu gyventojų neaptarnaus, asmenys bus aptarnaujami nuotoliniu būdu iki 16 val.

Kolumbariumas Dauguose

Nuo Lapkričio 1 d. keičiasi Leidimų laidoti išdavimo, kapaviečių (kapų) identifikavimo bei laidojimo, kapinių lankymo ir leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas.

Siekiant tikslingiau ir efektyviau paskirstyti paramą, išmokos pieninių veislių karvių augintojams bus diferencijuojamos, o už karvių produktyvumo tyrimus bus mokamas priedas.

Buvusi administracijos direktorė, artėjant jos interpeliacijai, už savivaldybės pinigus pasamdė dvi teisininkų firmas, kad jos parengtų dokumentus, kurie paneigtų interpeliacinius kaltinimus ir sustabdytų interpeliaciją.

Alytaus rajono savivaldybės Alytaus seniūnijos Užubalių kaimo bendruomenės namuose atidarytas nedidelis, bet jaukus Viešosios bibliotekos filialas.

Prasidėjus šaltajam sezonui, ypač svarbu laikytis prevencinių ir apsaugos priemonių.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo spalio 16 d. ūkininkams pradeda mokėti išmokų už deklaruotus plotus avansines išmokas.

Meras taps daugiau ūkininku nei politiku, todėl turės mažiau kalbėti, bet konkrečiai dirbti, turės būti tikras rajono gaspadorius. Pagalvokite, ar pažįstate tokių?

lytaus rajono savivaldybės vadovai pasveikino pedagogus Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Algirdas Vrubliauskas

Kalbamės su Alytaus rajono savivaldybės meru Algirdu VRUBLIAUSKU.