Dainavos žodis

Mokytojų dienos proga – mero ir ministrės padėkos pedagogams

Meras A. Vrubliauskas su pedagogais Alovėje.

Alytaus rajono savivaldybės vadovai pasveikino pedagogus Tarptautinės mokytojų dienos proga. Meras A. Vrubliauskas pažymėjo, kad jų darbas yra neįkainojamas, nes mokytojai augina visos Lietuvos ateitį, formuoja vertybes, moko vaikus tikrų gyvenimo pamokų: pagarbos, atsakomybės, atjautimo. Jis padėkojo mokytojams už atsidavimą, didžiulę kantrybę ir meilę mokiniams, palinkėjo neblėstančios energijos, stiprios sveikatos, asmeninės laimės.

Mokytojų dienos proga su sveikinimais, dovanomis ir padėkomis rajono mokyklose apsilankė ne tik meras Algirdas Vrubliauskas, bet ir vicemerė Dalia Kitavičienė, mero patarėja Dalia Paulauskaitė, administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė, pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius.

Vicemerė Dalia Kitavičienė (nuotr. antra iš kairės) pasveikino Simno specialiosios mokyklos mokytojus.

Šešiose Alytaus rajono gimnazijose, Meno ir sporto mokykloje, Simno specialiojoje mokykloje dirba 268 pedagoginiai darbuotojai.

Tarptautinės mokytojų dienos proga savivaldybės meras skyrė padėkas šiems mokytojams: Aldonai Gelažauskienei, Miroslavo gimnazijos matematikos mokytojai metodininkei, už mokinių ruošimą konkursams, olimpiadoms, ilgametę prasmingą, kūrybišką pedagoginę veiklą, skleidžiamą gerąją darbo patirtį; Rimai Zajančkauskienei, Pivašiūnų gimnazijos pradinių klasių vyresniajai mokytojai, už nuoširdų, kūrybišką pedagoginį darbą bei gerosios patirties sklaidą; Editai Simanavičienei, Butrimonių gimnazijos direktoriaus pavaduotojai, už ilgametį, atsakingą, profesionalų pedagoginį darbą, sėkmingai vykdomą projektinę veiklą, mokinių paruošimą konkursams; Linai Kurkutytei, Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos biologijos vyresniajai mokytojai, už aktyvią, kūrybišką metodinę veiklą bei kryptingą bendruomenės gamtosauginį ugdymą, Almai Sorakienei, Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos socialinei pedagogei, etikos mokytojai metodininkei, už saugios ir sveikos aplinkos kūrimą, mokyklos bendruomenės įtraukimą į projektus, skatinančius ekologinį sąmoningumą bei tarpkultūrinį bendradarbiavimą; Laimutei Aleksiupienei, Meno ir sporto mokyklos teorinių muzikos disciplinų, kanklių ir akordeono klasių mokytojai metodininkei, už aktyvią, kūrybišką pedagoginę veiklą bei iniciatyvumą skleidžiant gerąją patirtį; Algiui Cincilevičiui, Daugų Vlado Mirono gimnazijos fizinio ugdymo mokytojui metodininkui, už mokinių pilietinės kompetencijos ugdymą, iniciatyvų vadovavimą gimnazijos jauniesiems šauliams; Vitai Jatkauskienei, Simno gimnazijos direktoriaus pavaduotojai, už pareigingumą, atsakingumą, darbštumą, gimnazijos bendruomenės telkimą; Ingai Andriuškevičienei, Miroslavo gimnazijos socialinei pedagogei, mokytojai, už darnią, asmenybę ugdančią pedagoginę veiklą, pagalbą lavinant mokinių įgūdžius, emociškai saugios, mokymuisi palankios aplinkos kūrimą gimnazijoje; Algirdui Glovickiui, Pivašiūnų gimnazijos muzikos mokytojui metodininkui, už inovatyvumą, etninės kultūros puoselėjimą, veiklą meno kolektyve „Griežliukė“; Vilmai Mielaikienei, Butrimonių gimnazijos direktoriaus pavaduotojai, už gimnazijos edukacinių erdvių puoselėjimą ir sėkmingą dalyvavimą Nacionaliniame edukacinių erdvių konkurse; Gitai Sakalauskienei, Alovės pagrindinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo mokytojai, už netradicinį pamokų vedimą, edukacinių bei mokyklos vidaus ir išorės erdvių kūrimą, jų priežiūrą.

Savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė (nuotr. centre) su Butrimonių gimnazijos pedagogais.

LR švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės padėkomis apdovanoti: Butrimonių gimnazijos direktorius Valdas Valvonis – už kūrybingą pedagoginę ir vadybinę veiklą, projektų įgyvendinimą ir inovacijas, geranoriškas iniciatyvas; Simno gimnazijos mokytoja Danutė Gudaitienė – už sėkmingą ilgametę pedagoginę ir projektinę veiklą, kryptingą pilietinį mokinių ugdymą, aktyvų dalyvavimą bendruomenės veikloje.

Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu, rajono mokytojams kompensuojamos kelionės į darbą (iš darbo) išlaidos. Kompensacijos skiriamos darbuotojams, gyvenantiems ne mažiau kaip 10 km nuo darbo vietos.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Dalintis:

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite: