Dainavos žodis

Alovės klebonas monsinjoras Stanislovas Stankevičius, prieš atsisveikindamas su parapija, perdavė visą savo vaizdo medžiagą

Klebonas monsinjoras St. Stankevičius, dėl užklupusios ligos negalintis eiti savo tiesioginių pareigų, šį sekmadienį, liepos 10 d., 13.30 val. Alovės Švč. Trejybės bažnyčioje šv. Mišių metu oficialiai atsisveikins su tikinčiaisiais.