Kunigas Paulius Marčiulionis: „Seirijai ir Krikštonys man – terra incognita“

Po visų mylimo kunigo Vytauto Prajaros mirties Seirijai ir Krikštonys liko be klebono. Tačiau jau visai greitai į šias parapijas klebonauti atvyksta buvęs ilgametis Leipalingio parapijos klebonas Paulius Marčiulionis.