Dainavos žodis

Alytaus rajono savivaldybė biudžete numatė lėšų tęsti pradėtus darbus, skatins bendruomenių ir jaunimo veiklą

Sausio 20 d. įvykusiame Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas 2023 m. veiklos biudžetas.

Posėdyje buvo pasidžiaugta, kad praėjusiais metais savivaldybė pajamų planą įvykdė ir 8,9 proc. viršijo, surinko 3 mln. eurų daugiau, negu buvo planuota.

„Tai rodo, kad smulkus ir vidutinis verslas atsigauna, mūsų rajono įmonės dirba skaidriai, tvarkingai moka mokesčius“,- kalbėjo Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas.

2022 m. faktinės išlaidos sudarė 38 677,8 tūkst. eurų. Daugiausia jų – net 36,6 proc. buvo skirta komunaliniams darbams (14 167,7 tūkst. eurų), 22,4 proc. – švietimui (8 645,7 tūkst. eurų), socialinei paramai – 17,2 proc. (6 661,1 tūkst. eurų).

„Šiemet planuojame į biudžetą surinkti 33 mln. eurų ir 8,1 mln. eurų persikelti iš 2022 m.“- sakė savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė.

Daugiausia pajamų planuojama surinkti iš mokesčių – 53,6 proc.: 21,5 mln. eurų iš gyventojų pajamų mokesčių, 434 tūkst. eurų – iš turto mokesčių, 1,5 mln. eurų – iš kitų pajamų (685,1 tūkst. eurų – biudžetinių įstaigų surenkamos pajamos, 694 tūkst. eurų – rinkliavos). 23,1 proc. pajamų sudaro dotacijos (ugdymo lėšos, valstybės deleguotų funkcijų lėšos ir kitos dotacijos).

Daugiausia išlaidų (31,6 proc.) numatyta komunaliniam ūkiui (12 950,4 tūkst. eurų), 22,2 proc. planuojama skirti švietimo reikmėms (9 1167,1 tūkst. eurų), 19,9 proc. – socialinei paramai (8 162,9 tūkst. eurų).

Savivaldybės tarybos nariai pritarė, kad daugiausia išlaidų 2023 m. teks jau pradėtiems ir tęsiamiems darbams – ambulatorijos, greitosios medicinos pagalbos pastotės ir priešgaisrinė apsaugos tarnybos punkto statybai Simne,

baigiamiesiems ambulatorijos statybos Miroslave darbams, taip pat – pėsčiųjų ir dviračių tako į „Dzūkijos“ ir „Vyturėlio“ sodus nutiesimui.

Šiemet savivaldybė numato suprojektuoti ir įrengti saulės elektrinių parką, apšiltinti Kultūros centro pastatą Simne, atnaujinti Miroslavo ir Punios seniūnijų pastatus.

Gyventojams, kurie renovuoja daugiabučius namus, bus teikiama savivaldybės parama tvarkant daugiabučių kiemus, taip pat – skatinamas modernių šildymo, vandens ir nuotekų tvarkymo įrenginių diegimas.

Savivaldybė yra numačiusi tęsti melioracijos projektų įgyvendinimą, atskirų melioracijos įrenginių atnaujinimo darbus.

Ypatingą dėmesį žadama skirti aktyviam jaunimo įtraukimui į Alytaus rajono seniūnijų, bendruomenių veiklą. Savivaldybė įsipareigojo finansiškai remti kaimo bendruomenes, kurios pritrauks daugiau jaunimo.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Pajamos

Pajamų klasifikacijos kodasPajamų pavadinimasPajamų planasLyginamasis svoris, proc.
1234
1.1Mokesčiai22001,053,5
1.3.Dotacijos9518,823,2
1.4.Kitos pajamos1496,13,6
4.Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos10,00,0
 Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti8092,019,7
 VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI41117,9100,0

Išlaidos

Programos numerisProgramos pavadinimasSuma, tūkst. EurLyginamasis svoris, proc.
    
01Vaikų ir jaunimo socializacija21,10,1
02Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas5248,912,7
03Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas119,60,3
04Informacinės visuomenės plėtra37,20,1
05Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas1918,44,6
06Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra12821,831,2
07Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra1869,14,5
08Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas1678,44,1
09Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje9240,522,5
10Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga8162,919,9
Iš viso asignavimų41117,9100,0
Dalintis:

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite: